Prof.Dr. SUAT OKTAR
İktisat Fakültesi / İktisat Bölümü

E-Posta
Onay Verilmemiş
Telefon
Onay Verilmemiş
Adres
Marmara Üniversitesi - İktisat Fakültesi / İktisat Bölümü / 414
Web Adresi
Belirtilmemiş
YÖNETİLEN TEZLER
YÜKSEK LİSANS
DİLEK KARAKOÇOĞLU, "TÜRKİYE'DE 2000 YILI SONRASINDA GELİR EŞİTSİZLİĞİNİN EKONOMİK VE TOPLUMSAL YAPIDA YOL AÇTIĞI SORUNLAR", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı, Devam Ediyor, 2019
DERYA ŞENTÜRK, "Türkiye'de 2000-2015 dönemi genç işsizlik sorunu: İŞKUR'un istihdam sorununun çözümüne ilişkin rolü ve etkisi", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2018
TUĞBA ÇEVLİK, "Türkiye'de 2001-2015 döneminde kadın işgücünün istihdamı", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2017
ABDULLAH UYGAR ÇALAPÖVER, "Türkiye'de Güçlü Ekonomiye Geçiş programı'nın 2001 krizi öncesi ve sonrası dönemlere ilişkin uygulama açısından karşılaştırılması", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2017
GÜNEL MANAFOVA, "Bankacılıkta denetimin bankacılık sektörünün gelişmesi üzerindeki etkileri: Azerbaycan örneği", Marmara Üniversitesi / Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü / Bankacılık Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2016
HİLAL BARBAROS, "Küreselleşme sürecinde Türkiye' de bölgesel kalkınma politikası: Batı Akdeniz örneği", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2015
HAZAL ÇINAR, "2000 - 2012 döneminde Türkiye'de yoksulluk ve gelir dağılımındaki eşitsizlik sorunsalı", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2015
MEHMET KARACA, "Türkiye'nin 2000-2012 dönemi cari işlemler açığı sorunu", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2013
İLKE SORAN, "Küreselleşmenin Türkiye'de kadın işgücü istihdamı üzerindeki etkisi", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2011
ALİ NİHAT KONUK, "1980'den günümüze değişen sosyal devlet anlayışı içerisinde sağlık harcamaları ve politikaları", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2011
NEİLAN İSLEAM SOYLU, "1980 sonrası menkul kıymet gelirlerine yönelik vergi düzenlemeleri", Marmara Üniversitesi / Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü / Sermaye Piyasası ve Borsa Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2010
YENER YÜCEL, "Küreselleşme sürecinde tekstil ve hazır giyim sektörünün rekabet gücü", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2010
İLKER TURMUŞ, "Türkiye'de bankacılık sektörü ve Avrupa Birliği'ne uyumlaşma süreci", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2008
ALİ KEMAL GAYGILI, "Finansal açıklığın para politikasının etkinliği üzerine yansımaları: Türkiye örneği", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2007
HÜSNÜ LEVENT DALYANCI, "Türkiye'de kagıt-karton sektöründe geri dönüşüm ve gerş dönüsüm yapan işletmelerin ekonomik yönden incelenmesi", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2006
EFKAN SARAK, "Türkiye'de yaşanan 2000 yılı ekonomik krizi ve krizin Türk bankacılık sektörüne etkileri", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2006
SADIK ORKUN BAYSAN, "1970 - 2004 dönemi için Türkiye' de vadeli mevduata etki eden faktörlerin analizi", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Ekonometri Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2006
YAVUZ TURGUTER, "Fisher etkisi ve Türkiye örneği", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Diğer, Tamamlandı, 2004
BİRGÜL GÜNDÜZ, "Avrupa Birliği'ne uyum sürecinde Türk tarım sektörü", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Diğer, Tamamlandı, 2003
ÖZLEM ÖZKÖK, "1980 sonrası IMF programları çerçevesinde Türkiye'de uygulanan döviz kuru politikaları", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2003
AHMET YAVRU, "Dünya`da ve Türkiye`de elektronik ticaret", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Diğer, Tamamlandı, 2002
TALEH KERİMBEYLİ, "Bakü-Ceyhan Petrol Boru Hattı projesi: Türkiye ekonomisi üzerine olası etkileri ve sonuçları", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Diğer, Tamamlandı, 2002
İSMET GÜLER, "Avrupa Birliği'nde parasal bütünleşme: Euro ve Türkiye üzerindeki etkileri", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2001
BAYRAM İRHAN, "Türkiye'deki KOBİ'lerin Avrupa Birliği'ne uyumu", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2001
ELNUR OSMANOV, "Dünya çay piyasası ve Türk çay sektörünün perspektifleri", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2001
MEHMAN GAYİBOV, "Gelişmekte olan ülkelerde izlenen para politikaları ve 1980 sonrası Türkiye'de yapılan para politikası uygulamaları", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2001
ERKAN TOKUCU, "Alternatif bir para politikası stratejisi olarak enflasyon hedeflemesi yaklaşımı", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2001
GÜNAY GÖKÇEK, "IMF ve Türkiye ilişkileri", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Diğer, Tamamlandı, 2000
NESLİHAN ÇELİK, "Küreselleşme ve Asya krizi: Krizin Türkiye ekonomisi üzerindeki etkisi", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Diğer, Tamamlandı, 2000
HAYRİYE ÇİSEL AVCI, "Dış ticaret mevzuatına dayalı olarak ithalatta finansal kiralama ve uygulaması", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı, Tamamlandı, 1999
NİHAL PAŞALI, "Basında oligopolistik yapı ve tekelleşme", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Diğer, Tamamlandı, 1999
N. DENİZ AYRANCIOĞLU, "Para politikasının bir aracı olarak "açık piyasa işlemleri" ve Türkiye örneği", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Diğer, Tamamlandı, 1999
MEHMET İNCİRCİ, "Türkiye`de özel finans kurumlarının tarihsel bir analizi", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Diğer, Tamamlandı, 1999
DEMET ERDOĞAN, "Gümrük Birliği ve Gümrük Birliği`nin Türk tekstil ve konfeksiyon sektörüne etkilesi", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Diğer, Tamamlandı, 1999
MEHMET MEHDİ ASLAN, "1923-1950 dönemi Türk dış ticareti ve uygulanan politikar", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Diğer, Tamamlandı, 1999
VAROL TORON, "Uluslararası sermaye hareketleri, küreselleşme ve kriz", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Diğer, Tamamlandı, 1999
MEHTİ RESUL KAYA, "Kuramda ve uygulamada CE", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Diğer, Tamamlandı, 1999
HAMDİ GENÇ, "Cumhuriyet`in kuruluş yıllarında Türkiye`nin tarımsal yapısı ve tarıma yönelik politikalar", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Diğer, Tamamlandı, 1999
GÜROL KAYIM, "Etkileri ve sonuçları itibariyle varlık vergisi", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Diğer, Tamamlandı, 1999
HÜSEYİN AYDIN, "Türkiye`de iktisadi kalkınma sorunu ve dış borçlar", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Diğer, Tamamlandı, 1999
MAHMURE VAİZOĞLU, "Avrupa Topluluğu, Gümrük Birliği kapsamında CE kavramı", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı, Tamamlandı, 1999
ALİ KAVRUT, "Tarihsel süreç içerisinde uluslararası iktisadi entegrasyon ve Türkiye", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Diğer, Tamamlandı, 1997
YUSUF SİNİKKAYA, "Kuramda ve uygulamada merkez bankasının bağımsızlığı -Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası örneği-", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Diğer, Tamamlandı, 1997
MUSTAFA HONİ, "Planlı ekonomi düşüncesinin gelişimi ve ilk uygulamaları", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Diğer, Tamamlandı, 1997
MEHMET GÜLPAK, "Türkiye'de kooperatifçilik hareketinin gelişimi ve bu gelişmede Ahmet Hamdi Başar'ın yeri ve önemi", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Diğer, Tamamlandı, 1997
DOKTORA
HASSAN KARIMPOUR, "Türk katılım bankaları ile İran İslam bankalarının kurumsal müşterilerinin memnuniyetleri açısından değerlendirilmesi: Bir uygulama", Marmara Üniversitesi / Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü / Bankacılık Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2019
AHMET YILDIRIM, "Devletin bir finansman yöntemi olarak borçlanma ve ekonomik göstergelere etkileri: Gelişmekte olan ülkeler üzerine bir çalışma", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2018
UMUT ÜZAR, "Finansallaşma fonksiyonel gelir dağılımını etkiliyor mu? Politik ekonomi perspektifinden ampirik bir değerlendirme", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2018
SARA HEIDARPOUR, "Banka verimliliği üzerinde şube yeri seçiminin etkisini belirleyen faktörlerin incelenmesi (İş Bankası örneği)", Marmara Üniversitesi / Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü / Bankacılık Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2018
ESENGÜL SALİHOĞLU, "Merkez bankası para politikaları ve elektronik para ilişkisi: Türkiye uygulaması", Marmara Üniversitesi / Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü / Bankacılık Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2018
SONGÜL GÜL, "Mutluluk ekonomisi ve göç üzerine bir inceleme", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2017
CANER EKİZCELEROĞLU, "Hammadde fiyatlarının dünya ekonomisinin istikrarı üzerine etkisi", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2017
MOSTAFA BAHRAMI, "Bankalarda bilgi yönetiminin başarısını etkileyen faktörlerin incelenmesi (Türkiye- İran özel banka örneği)", Marmara Üniversitesi / Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü / Bankacılık Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2017
ERAY ÖZTÜRK, "Gelir eşitsizliği – kalkınma ilişkisi: Türkiye örneği", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2017
ABDULLAH CEVDET BAYHAN, "Uluslararası çapraz kotasyonun yatırım ve işlem miktarı üzerine etkisi: Borsa İstanbul şirket örneği", Marmara Üniversitesi / Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü / Bankacılık Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2017
MEHMET CEMAL ÇEPELOĞLU, "Bankacılık sektöründeki birleşmelerin bankaların bilanço yapılarına risk yönetimi bakımından etkisi: 2002-2012 dönemi üzerine bir araştırma", Marmara Üniversitesi / Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü / Bankacılık Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2015
YASEMİN VANLI, "Türkiye'nin iş döngüsü ve resesyon risk skorlaması ile varlık fiyatlama modellerine yeni bir yaklaşım", Marmara Üniversitesi / Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü / Bankacılık Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2015
SERHAT YÜKSEL, "Bankacılık krizlerinin erken uyarı sinyalleri: Türkiye üzerine bir uygulama", Marmara Üniversitesi / Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü / Bankacılık Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2015
KAMİL YURDABAK, "2008 Küresel Kriz sonrası merkez bankacılığında politika değişimi: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası örneği", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2015
CAHİT ALKIM BİKET, "Yatırım bankalarında emtialara dayalı vadeli enstrümanların kullanımı ve Türkiye uygulaması", Marmara Üniversitesi / Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü / Bankacılık Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2015
ARTUNÇ KOCABALKAN, "Reel sektörde risk yönetimi ve Türk bankacılık sektörüne etkileri", Marmara Üniversitesi / Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü / Bankacılık Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2011
YAVUZ TURGUTER, "Türkiye ekonomisinde cari işlemler açığı ve iktisadi büyüme ilişkisinin analizi", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2011
LÜTFÜ ŞİMŞEK, "Finansal istikrarın sağlanmasında merkez bankalarının rolü ve Türkiye örneği", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Teorisi Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2010
H. LEVENT DALYANCI, "Finansal kriz teorileri ve Türkiye ekonomisinde 1990 sonrası finansal krizlerin ekonometrik analizi", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2010
SEÇKİN SUNAL, "Genel denge kuramının kalkınma ekonomisindeki güncel kullanım alanları ve Türkiye uygulaması", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2008