Prof.Dr. SUAT OKTAR
İktisat Fakültesi / İktisat Bölümü

E-Posta
Onay Verilmemiş
Telefon
Onay Verilmemiş
Adres
Marmara Üniversitesi - İktisat Fakültesi / İktisat Bölümü / 414
Web Adresi
Belirtilmemiş
YAYINLAR & ESERLER
MAKALELER
ULUSLARARASI
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
1. OKTAR SUAT. Siyasetin Truva Atı Merkez Bankası. Marmara Avrupa Araştırmaları Dergisi. Cilt 22. sf 107-113, 2014.
2. OKTAR SUAT,HEIDARPOUR SARA. Şube Yeri Seçiminin Banka Verimliliği Üzerinde Etkisi: İş Bankası A.Ş.Örneği. Social Mentality and Researcher Thinkers Journal. Cilt 4. sf 691-701, 2018. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
3. OKTAR SUAT,SALİHOĞLU ESENGÜL. Merkezi Olmayan Dijital Para Birimlerinin Merkez Bankası Parasal Büyüklükleri İle İlişkisinin Analizi: Bitcoin Örneği. SOCIAL SCIENCESSTUDIES JOURNAL. Cilt 4. sf 4164-4177, 2018. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
4. OKTAR SUAT,KARIMPOUR HASSAN. Türk Katılım Bankaları ile İran İslam bankalarının Kurumsal Müşterilerinin memnuniyetleri Açısından Değerlendirilmesi: Bir Uygulama. Social Sciences Studies Journal. Cilt 4. 2018. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
5. OKTAR SUAT,ÜZAR UMUT. FİNANSAL SERBESTLEŞME DÖNEMİNDE FONKSİYONEL GELİR DAĞILIMI: GERÇEKLEŞMELER VE ETKİLEŞİM MEKANİZMALARI ÜZERİNE BİR LİTERATÜR ÇALIŞMASI. Global Journal of Economics and Business Studies. Cilt 7. sf 34-50, 2018. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
6. OKTAR SUAT,YÜKSEL SERHAT. 1998 YILINDA RUSYA’DA YAŞANAN BANKACILIK KRİZİ VE ÖNCÜ GÖSTERGELERİ. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. Cilt 37. sf 327-, 2016. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
7. YÜKSEL SERHAT,OKTAR SUAT. Okun Yasasının Farklı Gelişme Düzeyindeki Ülkelere İlişkin Ekonometrik Analizi. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. Cilt 39. sf 323-332, 2017.
8. OKTAR SUAT,YÜKSEL SERHAT. Bankacılık Krizlerinin Erken Uyarı Sinyalleri: Türkiye Üzerine Bir Uygulama. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. Cilt 14. sf 37-53, 2015. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
9. OKTAR SUAT,VARLI ARZU. İTTİHAT VE TERAKKİ DÖNEMİ’NİN ULUSAL BANKASI: OSMANLI İTİBAR-I MİLLİ BANKASI. Marmara Üniversitesiİ.İ.B. Dergisi Marmara University Journal of the Faculty of Economic Administrative Sciences. Cilt 27. sf 1-20, 2009.
10. OKTAR SUAT,YURDABAK KAMİL. 2008 Küresel Krizi Sonrası Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Uygulamaları. Akademik Hassasiyetler. Cilt 2. sf 83-113, 2015.
11. OKTAR SUAT,YÜKSEL SERHAT. Bankaların Türev Ürün Kullanımını Etkileyen Faktörler: Mars Yöntemi ile Bir İnceleme. Finans ve Politik Ekonomik Yorumlar. Cilt 53. sf 31-46, 2016.
12. OKTAR SUAT,YILDIRIM AHMET. Devletin Bir Finansman Yöntemi Olarak Borçlanma ve Ekonomik Göstergelere Etkileri: Hindistan Üzerine Bir Çalışma. Social Sciences Research Journal. Cilt 7. sf 47-54, 2018.
ULUSAL
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
1. OKTAR SUAT,VANLI YASEMİN. Resesyon Risk Primi: Muhasebe Bazlı ve Piyasa Bazlı Risk Ölçümlerinin Karşılaştırılması. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. Cilt 14. sf 73-96, 2015.
2. OKTAR SUAT. Kuramda ve Uygulamada Enflasyon Hedeflemesi İngiltere Örneği. Banka ve Ekonomik Yorumlar Dergisi. Cilt 1. sf 37-44, 1999.
3. OKTAR SUAT, GÜLER İ. Avrupa Birliği nin Ortak Parası Euro ve Euro nun Türkiye Ekonomisi Üzerine Etkileri. Banka ve Ekonomik Yorumlar Dergisi. Cilt 1. sf 41-60, 2002.
4. OKTAR SUAT. Bir Borç Azaltma Tekniği Borç Değişimi. Banka ve Ekonomik Yorumlar Dergisi. Cilt 0. sf 41-45, 1994.
5. OKTAR SUAT. Sovyet Dış Ticareti ve Peresteroyka Ortak Yatırımlar. Banka ve Ekonomik Yorumlar Dergisi. Cilt 0. sf 41-48, 1989.
6. OKTAR SUAT. Türk Sanayinin AT Karşısındaki Durumu ve Uyum Sorunu. İstanbul Sanayi Odası Dergisi. Cilt 0. sf 35-37, 1988.
7. OKTAR SUAT. Doğu Avrupa nın Yeni Sloganı Karl Marks Öldü Yaşasın Adam Smith. Banka ve Ekonomik Yorumlar Dergisi. Cilt 0. sf 37-42, 1991.
8. OKTAR SUAT. Avrupa Para Birliği İlkesinde Kurumsal Bütünleşme Avrupa Merkez Bankası. Banka ve Ekonomik Yorumlar Dergisi. Cilt 0. sf 51-55, 1995.
9. OKTAR SUAT. Yeni ekonominin Merkez Bankalarının Geleceğine Yönelik Etkileri. Finans-Politik ekonomik Yorumlar dergisi. Cilt 0. sf 41-60, 2004.
10. OKTAR SUAT. Avrupa Merkez Bankası ve Avrupa Birliği nde Fiyat İstikrarı. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi. Cilt 2. sf 29-35, 1998.
11. OKTAR SUAT. Uluslararası Borç Sorunu. İstanbul Sanayi Odası Dergisi. Cilt 0. sf 35-37, 1988.
12. OKTAR SUAT. Afrika nın Derinleşen Borç Krizi ve Paris Kulubü. Banka ve Ekonomik Yorumlar Dergisi. Cilt 0. sf 25-30, 1988.
13. OKTAR SUAT. Baker Planı ndan Brady Planı na Borç Krizine Yeni Alternatif. Banka ve Ekonomik Yorumlar Dergisi. Cilt 0. sf 37-42, 1989.
14. OKTAR SUAT. Marks tan Mark ın Egemenliğine Birleşik Almanya Ülküsü. Banka ve Ekonomik Yorumlar Dergisi. Cilt 0. sf 45-50, 1990.
15. OKTAR SUAT. Petrolün Bitmeyen Krizleri. Banka ve Ekonomik Yorumlar Dergisi. Cilt 0. sf 25-29, 1991.
16. OKTAR SUAT. Dış Borçların Menkulleşmesi. Banka ve Ekonomik Yorumlar Dergisi. Cilt 0. sf 25-28, 1993.
17. OKTAR SUAT. Gelişmekte Olan Ülkelerde sermaye Piyasalarının Büyümesi. Banka ve Ekonomik Yorumlar Dergisi. Cilt 0. sf 37-42, 1994.
18. OKTAR SUAT. Rusya da Bankacılık Reformu. Banka ve Ekonomik Yorumlar Dergisi. Cilt 0. sf 39-44, 1994.
19. OKTAR SUAT. Azgelişmiş Ülkelerin Dış Borçların Azaltılmasında Borç Öz sermaye Değişimi. Banka ve Ekonomik Yorumlar Dergisi. Cilt 0. sf 49-57, 1993.
20. OKTAR SUAT. Hiperenflasyon ve Heteroks İstikrar Programları. Banka ve Ekonomik Yorumlar Dergisi. Cilt 0. sf 35-43, 1994.
21. OKTAR SUAT. Uluslararası Sermaye Akışı ve sıcak Para. Banka ve Ekonomik Yorumlar Dergisi. Cilt 0. sf 5-11, 1995.
22. OKTAR SUAT. Meksika da Finansal Kriz. Banka ve Ekonomik Yorumlar Dergisi. Cilt 0. sf 5-8, 1995.
23. OKTAR SUAT. Seçim ekonomisi ya da Ekonominin Politizasyonu. Banka ve Ekonomik Yorumlar Dergisi. Cilt 0. sf 5-13, 1996.
24. OKTAR SUAT. Merkez Bankasının Bağımsızlığı ve Düşük Enflasyon Hedefi Yeni Zelenda Deneyimi. Banka ve Ekonomik Yorumlar Dergisi. Cilt 0. sf 51-55, 1996.
25. OKTAR SUAT. Bağımsız Merkez Bankasının Saygın Örneği Bundesbank. Banka ve Ekonomik Yorumlar Dergisi. Cilt 0. sf 37-44, 1996.
26. OKTAR SUAT. Para Programı Kredibilite ve Fiyat İstikrarı. Banka ve Ekonomik Yorumlar Dergisi. Cilt 0. sf 41-45, 1997.
27. OKTAR SUAT. T C Merkez Bankası Ne Ölçüde Bağımsız. Banka ve Ekonomik Yorumlar Dergisi. Cilt 1. sf 3-9, 1997.
28. OKTAR SUAT. TCMB nin 1998 yılı Para Programı. Banka ve Ekonomik Yorumlar Dergisi. Cilt 1. sf 21-25, 1998.
29. OKTAR SUAT. Para Politikasının Güvenilirliği ve Güvenilirliğinin Sağlamasında Enflasyon Hedeflemesi Yaklaşımı. Banka ve Ekonomik Yorumlar Dergisi. Cilt 1. sf 3-10, 1998.
30. OKTAR SUAT. iye Ekonomisinde Para Politikasının Cari İşlemler Dengesi Üzerindeki Etkisinin Analizi. Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi. Cilt 31. sf 1-20, 2011.
31. OKTAR SUAT. Dış Yardımlardan Uluslararası Borç Krizine. Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi. Cilt 1. sf 57-77, 1991.
32. OKTAR SUAT. Merkez Bankasına Alternatif Bir Kurum Currency Board. Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi. Cilt 1. sf 123-128, 1995.
33. OKTAR SUAT. Demokratik Düzende Merkez Bankasının Bağımsızlığı Uyuşma ya da Çatışma. Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi. Cilt 1. sf 133-139, 1997.
34. OKTAR SUAT, DALYANCI LEVENT. Türkiye Ekonomisinde Para Politikasının Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi. Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi. Cilt 32. sf 1-18, 2012.
35. OKTAR SUAT. Cumhuriyet in Başında Parasal Sorunlar ve Merkez Bankasının Kurulması. Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi. Cilt 14. sf 241-254, 1998.
36. OKTAR SUAT. Bağımsız Merkez bankasının Siyasi Otorite Karşısında Sorumluluğu. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi. Cilt 1. sf 29-31, 1997.
37. OKTAR SUAT. Euro Bölgesinin Para Politikası. Marmara Avrupa Araştırmaları Dergisi. Cilt 10. sf 81-94, 2002.
38. OKTAR SUAT. Finansal Kriz Teorileri ve Türkiye Ekonomisinde 1990 sonrası Finansal Krizler. Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi. Cilt 29. sf 1-22, 2010.
39. OKTAR SUAT. Türkiye ekonomisinde Para Politikaları ve Enflasyon Arasındaki İlişkinin Analizi. Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi. Sayı. Cilt 31. sf 1-20, 2011.
40. OKTAR SUAT. Yolsuzluk Ekonomisi. Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi. Cilt 17. sf 13-29, 2003.
41. OKTAR SUAT. Türkiye de Siyasetin Finansmanı ve Finansmanın Denetimi Siyasette Şeffaflık. Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi. Cilt 25. sf 1-8, 2008.
42. OKTAR SUAT, VARLI ARZU. İttihat ve Terakki Döneminin Ulusal Bankası Osmanlı İtibar ı Milli Bankası. Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi. Cilt 27. sf 1-20, 2009.
43. OKTAR SUAT, VARLI ARZU. Türkiye de 1950 54 Döneminde Demokrat Parti nin Tarım Politikası. Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi. Cilt 28. sf 1-22, 2010.
44. OKTAR SUAT, DALYANCI LEVENT. Dış Ticaret Hadlerinin Cari İşlemler Dengesi Üzerindeki Etkisi Türkiye Örneği. Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi. Cilt 33. sf 1-18, 2012.
45. OKTAR SUAT. Avrupa Birliğinde Tek Para Dönemi ve Türkiye Ekonomisi Üzerindeki Etkisi. Kurucu Rektörümüz Prof. Dr. Orhan Oğuz'a Armağan. Cilt 0. sf 333-339, 1999.
46. OKTAR SUAT. Uluslararası Bankacılık Kesimi ve Dış Borç Krizi. İktisat ve Maliye. Cilt 34. sf 168-173, 1987.
47. OKTAR SUAT. Yeni Korumacılık ve Azgelişmiş Ülkeler. İktisat ve Maliye. Cilt 32. sf 450-459, 1986.
48. OKTAR SUAT. Dış Ticarette Artan Korumacılık ve GATT de Yeni Bir Rounda Doğru. Yüksek Ticaretliler Dergisi. Cilt 0. sf 56-63, 1986.
49. OKTAR SUAT. Japonya Mucizesinin Ekonomik Temelleri. İktisat Dergisi. Cilt 0. sf 20-29, 1986.
50. OKTAR SUAT. Ekonomik Mucizeden Borç Krizine Brezilya. İktisat ve Maliye. Cilt 34. sf 56-64, 1987.
51. OKTAR SUAT. Üçüncü Petrol Krizi ve Maliyeti. İktisat ve Maliye. Cilt 34. sf 56-64, 1987.
KİTAPLAR
ULUSAL
BİLİMSEL KİTAP
1. OKTAR SUAT, TOKUCU ERKAN, KAYA ZEKAYİ, Finansal Küreselleşme Sürecinde Merkez Bankacılığı ve Para Politikaları, 2012.
2. OKTAR SUAT, YAVUZ SUAT, Avrupa Birliği Euro ve Türkiye Sorular ve Cevaplar, 2001.
3. OKTAR SUAT, Dış Borç Krizi Üzerine, 1988.
KİTAP BÖLÜMÜ
4. OKTAR SUAT,DAĞLAROĞLU TOLGA, 1923’xxden Günümüze Türkiye’xxde Para-Kredi ve Kur Politikaları, 2019.
5. OKTAR SUAT,DAĞLAROĞLU TOLGA, 1923’xxden Günümüze Türkiye’xxde Para-Kredi ve Kur Politikaları, 2019.
6. OKTAR SUAT,EROĞLU NADİR, İktisadi Krizler ve Türkiye Ekonomisi, ANKARA. 2015.
EDİTÖRLÜKLER
Henüz içerik girilmemiş.
BİLDİRİLER
Henüz içerik girilmemiş.
YAYINLANMAMIŞ BİLDİRİLER
Henüz içerik girilmemiş.
ATIFLAR
Henüz içerik girilmemiş.