Arş.Gör. SONGÜL ÖZKULA
Sağlık Bilimleri Enstitüsü

E-Posta
Onay Verilmemiş
Telefon
Onay Verilmemiş
Adres
Marmara Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Oda No (Belirtilmemiş)
Web Adresi
Belirtilmemiş
YAYINLAR & ESERLER
MAKALELER
ULUSAL
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
1. TOKYOL ÇİĞDEM,YILMAZ SEZGİN,ÖZKULA SONGÜL. Ektopik Ampulla Vateri de Yerleşim Gösteren Duodenal Villöz Adenom Olgu Sunumu. KOCATEPE TIP DERGİSİ. Cilt 9. sf 27-29, 2008.
2. TOKYOL ÇİĞDEM,ÖZKULA SONGÜL,MİMAN MURAT CEM. Ariepiglotik Plikada Kavernöz Hemanjiom Olgu Sunumu. KBB VE BBC DERGİSİ. Cilt 2. sf 106-110, 2011.
KİTAPLAR
Henüz içerik girilmemiş.
EDİTÖRLÜKLER
Henüz içerik girilmemiş.
BİLDİRİLER
ULUSLARARASI
1. GÜLÇEBİ İDRİZ OĞLU MEDİNE,ÖZKULA SONGÜL,duman nesrin,ayhan gözde,turgan zehra,GÜLHAN REZZAN,KARAALP ATİLA,ONAT FİLİZ,GÖREN MEHMET ZAFER, "WILSON S DISEASE IN PREGNANCY A CASE SERIES OF THE PREGNANCY OUTCOMES IN A UNIVERSITY HOSPITAL IN ISTANBUL", The European Network of Teratology Information Services (ENTIS) 2016, 2016.
2. duman nesrin,GÜLÇEBİ İDRİZ OĞLU MEDİNE,ayhan gözde,ÖZKULA SONGÜL,turgan zehra,GÜLHAN REZZAN,ONAT FİLİZ,KARAALP ATİLA,GÖREN MEHMET ZAFER, "ASSESSMENT OF COLCHICINE USE DURING PREGNANCY AND BREASTFEEDING IN A UNIVERSITY HOSPITAL", The European Network of Teratology Information Services (ENTIS) 2016 Reproductive Toxicology Developmental Basis of Health and Disease, 2016.
3. ÖZKULA SONGÜL,GÜLÇEBİ İDRİZ OĞLU MEDİNE,turgan zehra,duman nesrin,ayhan gözde,KARAALP ATİLA,ONAT FİLİZ,GÜLHAN REZZAN, "Evaluation of enoxaparin acetylsalicylic acid interactions used in patients in intensive care units", 7th European Congress of Pharmacology EPHAR 2016, 2016.
4. turgan zehra,ÖZKULA SONGÜL,ayhan gözde,duman nesrin,GÜLÇEBİ İDRİZ OĞLU MEDİNE,GÜLHAN REZZAN,KARAALP ATİLA,ONAT FİLİZ, "Follow up results of maternal and paternal exposure to isotretionin", 7th European Congress of Pharmacology EPHAR 2016, 2016.
5. ÖZKULA SONGÜL,turgan zehra,duman nesrin,ayhan gözde,GÜLÇEBİ İDRİZ OĞLU MEDİNE,KARAALP ATİLA,ONAT FİLİZ,GÖREN MEHMET ZAFER,GÜLHAN REZZAN, "Immunosupressive drug counseling for pregnancy in patients with solid organ transplant and fetal outcome", 7th European Congress of Pharmacology EPHAR 2016, 2016.
6. ayhan gözde,GÜLÇEBİ İDRİZ OĞLU MEDİNE,duman nesrin,ÖZKULA SONGÜL,turgan zehra,GÜLHAN REZZAN,KARAALP ATİLA,ONAT FİLİZ,GÖREN MEHMET ZAFER, "Exposure to SSRI and SNRI antidepressants during pregnancy Risk of fetus or newborn", 7th European Congress of Pharmacology EPHAR 2016, 2016.
7. GÜLÇEBİ İDRİZ OĞLU MEDİNE,ÖZKULA SONGÜL,duman nesrin,turgan zehra,tekin nurdan,GÜLHAN REZZAN,KARAALP ATİLA,ONAT FİLİZ,GÖREN MEHMET ZAFER, "EVALUATION OF INAPPROPRIATE DRUG USE ACCORDING TO BEERS CRITERIA IN THE ELDERLY PATIENTS ADMITTED TO THE INTENSIVE CARE UNIT OF A UNIVERSITY HOSPITAL", 2nd Regional Tiaft Meeting in Turkey, antalya, 2016. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
8. GÜLÇEBİ İDRİZ OĞLU MEDİNE,ÖZKULA SONGÜL,Duman nesrin,ayhan gözde,turgan zehra,GÜLHAN REZZAN,KARAALP ATİLA,ONAT FİLİZ,GÖREN MEHMET ZAFER, "Potentially inappropriate drug use in elderly patients admitted to the intensive care unit of a university hospital", 7th European Congress of Pharmacology EPHAR 2016, İstanbul, 2016.
9. duman nesrin,GÜLÇEBİ İDRİZ OĞLU MEDİNE,Ayhan Gözde,ÖZKULA SONGÜL,turgan zehra,GÜLHAN REZZAN,ONAT FİLİZ,GÖREN MEHMET ZAFER,KARAALP ATİLA, "Assessment of drugs that may prolong QT and or cause torsades de pointes in the intensive care unit patients of a university hospital", 7th European Congress of Pharmacology EPHAR 2016, 2016.
10. Duman Çağlayan Nesrin,Turgan Aşık Zehra,ÖZKULA SONGÜL,Tekin Nurdan,Çulpan Yekta,GÜLÇEBİ İDRİZ OĞLU MEDİNE,GÜLHAN REZZAN,GÖREN MEHMET ZAFER,ONAT FİLİZ,KARAALP ATİLA, "Analysis of Potential Drug-Drug Interactions Leading to QT Interval Prolongation in the Intensive Care Unit Patients of a University Hospital.", 3rd Regional TIAFT Meeting in Turkey., 2018. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
11. ÖZKULA SONGÜL,Duman Çağlayan Nesrin,Turgan Aşık Zehra,Tekin Nurdan,Çulpan Yekta,GÜLÇEBİ İDRİZ OĞLU MEDİNE,GÜLHAN REZZAN,KARAALP ATİLA,ONAT FİLİZ,GÖREN MEHMET ZAFER, "Clinically Significant Drug-Drug Interactions That Enhance Anticoagulant or Antiplatelet Effects in the Elderly Inpatients.", 3rd Regional TIAFT Meeting in Turkey., 2018. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
12. Çağlayan Duman Nesrin,Nurdan Tekin,ÖZKULA SONGÜL,Yekta Çulpan,GÜLÇEBİ İDRİZ OĞLU MEDİNE,ONAT FİLİZ,KARAALP ATİLA,GÖREN MEHMET ZAFER,GÜLHAN REZZAN, "The patient inadvertently treated goserelin and tamoxifen during pregnancy: A case report", 3rd International Joint Meeting of the European Network of Teratology Information Services (ENTIS) and Organization of Teratology Information Specialists (OTIS), 2018.
13. DÜNDAR HELİN,EROL S,BAKAR R,GEÇİT M,TURAN N,BALIK M,ÖZKULA SONGÜL,YANANLI HASAN RACİ,GÜLHAN REZZAN, "The effects of topiramate administration into nucleus accumbens of morphine addicted rats in naloxone precipitated morphine withdrawal", 19th ISAM Annual ConferenceAddiction Medicine, ABU DABİ, 2017.
ULUSAL
14. ÖZKULA SONGÜL,GÜLÇEBİ İDRİZ OĞLU MEDİNE,KARAALP ATİLA,ONAT FİLİZ,GÖREN MEHMET ZAFER,GÜLHAN REZZAN, "LAKTASYON DÖNEMİNDE İLAÇ KULLANIMI NEDENİYLE TIBBİ FAR MAKOLOJİ TERATOLOJİ POLİKLİNİĞİNE KONSÜLTE EDİLEN HAS TALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ", 23. Ulusal Farmakoloji Kongresi, Ankara, 2015.
15. TOKYOL ÇİĞDEM,YILMAZ SEZGİN,ÖZKULA SONGÜL, "Ektopik Ampulla Vateri de Yerleşim Gösteren Duodenal Villöz Adenom Olgu Sunumu", 17.ULUSAL CERRHİ KONGRESİ, 2010.
YAYINLANMAMIŞ BİLDİRİLER
ULUSLARARASI
1. Zehra Nur Turgan Aşık,Yekta Çulpan,Nurdan Tekin,Çağlayan Duman Nesrin,ÖZKULA SONGÜL,GÜLÇEBİ İDRİZ OĞLU MEDİNE,KARAALP ATİLA,GÖREN MEHMET ZAFER,GÜLHAN REZZAN,ONAT FİLİZ, "Evaluation of medication orders of intensive care unit patients for the co-administration of CNS depressing drugs", 3rd Regional TIAFT Meeting
ULUSAL
2. Duman Çağlayan Nesrin,Tekin Nurdan,Alibaz Öner Fatma,Şahinkaya Yasemin,Ertürk Zeynep,GAZEL ÜMMÜGÜLSÜM,Kaymaz Tahra Sema,AKSOY AYSUN,KARABACAK MURAT,ÖZKULA SONGÜL,Turgan Aşık Zehra,Çulpan Yekta,GÜLÇEBİ İDRİZ OĞLU MEDİNE,GÜLHAN REZZAN,İNANÇ GÜZİDE NEVSUN,GÖREN MEHMET ZAFER,ATAGÜNDÜZ MEHMET PAMİR,ONAT FİLİZ,DİRESKENELİ RAFİ HANER,KARAALP ATİLA, "Gebelik Ve Emzirme Döneminde Kolşisin Kullanımının Değerlendirilmesi.", XIX. Ulusal Romatoloji Kongresi
3. Tekin Nurdan,Çulpan Yekta,Duman Çağlayan Nesrin,Alibaz Öner Fatma,Şahinkaya Yasemin,Ertürk Zeynep,GAZEL ÜMMÜGÜLSÜM,Kaymaz Tahra Sema,AKSOY AYSUN,KARABACAK MURAT,ÖZKULA SONGÜL,Turgan Aşık Zehra,GÜLÇEBİ İDRİZ OĞLU MEDİNE,GÜLHAN REZZAN,İNANÇ GÜZİDE NEVSUN,GÖREN MEHMET ZAFER,ATAGÜNDÜZ MEHMET PAMİR,ONAT FİLİZ,DİRESKENELİ RAFİ HANER,KARAALP ATİLA, "Gebelikte Anti-TNF Kullanımının Teratojenik Etki Açısından Retrospektif Olarak İncelenmesi.", XIX. Ulusal Romatoloji Kongresi
4. ÖZKULA SONGÜL,GÜLÇEBİ İDRİZ OĞLU MEDİNE,Duman Çağlayan Nesrin,Tekin Nurdan,Turgan Aşık Zehra,Çulpan Yekta,Alibaz Öner Fatma,Şahinkaya Yasemin,Ertürk Zeynep,GAZEL ÜMMÜGÜLSÜM,Kaymaz Tahra Sema,AKSOY AYSUN,KARABACAK MURAT,GÜLHAN REZZAN,İNANÇ GÜZİDE NEVSUN,KARAALP ATİLA,ATAGÜNDÜZ MEHMET PAMİR,ONAT FİLİZ,DİRESKENELİ RAFİ HANER,GÖREN MEHMET ZAFER, "Maternal ya da Paternal Metotreksat Maruziyeti Olan Gebeliklerin Değerlendirilmesi.", XIX. Ulusal Romatoloji Kongresi
ATIFLAR
Henüz içerik girilmemiş.