SİNEM GÖKTÜRK fotoğraf
Prof.Dr. SİNEM GÖKTÜRK
Eczacılık Fakültesi / Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü

E-Posta
sgokturk@marmara.edu.tr
Telefon
Onay Verilmemiş
Adres
Marmara Üniversitesi - Eczacılık Fakültesi / Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü / Oda No (Belirtilmemiş)
Web Adresi
Belirtilmemiş
YÖNETİLEN TEZLER
YÜKSEK LİSANS
HASAN TOLGA ÖZÇAM, "Amfifilik amitriptilin hidroklorür'ün misel oluşumlarının incelenmesi", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Eczacılık Temel Bilimleri Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2015
ZEYNEP BERNA TAMER, "Sülfametoksazol ve trimethoprim'in aerosol-ot miselleri ile etkileşimleri", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Eczacılık Temel Bilimleri Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2015
GÜNEŞ KESKİN, "Anyonik ve karışık misellerle boyar madde etkileşimlerinin incelenmesi", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Temel Eczacılık Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2014
SEBAHAT ASLAN, "Trimethoprim'in anyonik yüzey aktif maddelerle etkileşiminin incelenmesi", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Eczacılık Temel Bilimleri Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2012
ÜMRAN VAR, "Fenotiyazin grubu ilaç etken maddelerinin yüzey aktif madde çözeltilerindeki davranışlarının incelenmesi", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Genel Kimya Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2010
ELİF ÇALIŞKAN, "Sulu çözeltilerden sülfametoksazolün uzaklaştırılması", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Eczacılık Temel Bilimleri Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2007
SEVAL KALUÇ, "Bazı organik maddelerin aktif karbon üzerine adsorpsiyonu", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Eczacılık Temel Bilimleri Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2005
Murat Ozan, "Yüzey Aktif Maddeler ve İlaç Etken Maddeler Arasındaki Etkileşimlere İyonik Sıvıların Etkilerinin İncelenmesi", , Devam Ediyor,
Sinem Bektaş, "Hidrokarbon ve Florokarbon Yüzey Aktif Maddelerle Prokain Hidroklorür Arasındaki Etkileşimlerinin İncelenmesi", , Devam Ediyor,
Selçuk Mirza Terzi, "Aktif Karbon Üzerinde Nikotinik Asit Adsorpsiyonunun İncelenmesi", , Devam Ediyor,
DOKTORA
HANİFE BİLGİÇ, "THİRAM'IN YÜZEY AKTİF MADDE MİSELLERİYLE ÇÖZÜNDÜRÜLMESİ VE MİSEL İÇEREN ORTAMLARDA ADSORBANLAR İLE ETKİLEŞİMLERİNİN İNCELENMESİ", Yıldız Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı, Devam Ediyor, 2015
Hanife Bilgiç, "Thiram'ın yüzey aktif madde miselleriyle çözündürülmesi ve misel içeren ortamlarda adsorbanlar ile etkileşimlerinin incelenmesi", , Tamamlandı, 2015
NEŞE ERDİNÇ, "Thioridazine Hidroklorür'ün yüzey aktif madde içeren çözeltilerde aktif kömür üzerinde adsorpsiyonu", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Analitik Kimya Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2008