SEMA UĞURCAN fotoğraf
Prof.Dr. SEMA UĞURCAN
Fen - Edebiyat Fakültesi / Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

E-Posta
sugurcan@marmara.edu.tr
Telefon
(216) 345 11 86 / 1138
Adres
Marmara Üniversitesi - Fen - Edebiyat Fakültesi / Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü / GZFA 118
Web Adresi
YÖNETİLEN TEZLER
YÜKSEK LİSANS
TUĞÇE MEÇ, "Samiha Ayverdi'nin eserlerinde eğitim meseleleri", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2019
DİLEK ACAR, "Mehmet Emin Yurdakul'un şiirlerinde sosyal ve siyasi meseleler", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2018
MELİKE SELCAN KALKAN, "19. yüzyıl Türk edebiyatında verem hastalığı", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2017
SENA AYDIN, "Melisa Gürpınar'ın hayatı, edebî fikirleri ve şiirleri (1941-2014)", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2017
FAHRETTİN AYDIN, "Mustafa Kutlu'nun hikayelerinde köyden şehre göç olgusu", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2016
FURKAN TUĞRUL SARI, "Adalet Ağaoğlu'nun romanlarında aile", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2016
İSMAİL ÖZBEY, "Ahmet Midhat Efendi'nin Kâinat adlı eserinde İtalya ve Yunanistan (Metin ve inceleme)", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2015
SEVAL DEMİRAL, "Ahmet Midhat Efendi'nin Kâinat adlı eserinde Fransa (Metin-inceleme)", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2015
HASAN ALİ YILDIRIM, "Ahmed Midhat Efendi'nin Kâinat adlı eserinde Portekiz ve İspanya (metin ve inceleme)", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2015
ZİBİJA ARNAUTOVİC, "Nedzad İbrişimoviç'in Hayatı ve Eserleri(1949-2011)", Marmara Üniversitesi / Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Devam Ediyor, 2015
HÜSEYİN KIYAK, "Halit Ziya Uşaklıgil'in romanlarında İstanbul", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2014
ASLI SERTASLAN, "Halit Ziya Uşaklıgil'in hikâye ve romanlarında çocuk", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2014
ELİF ESİN TOPÇUOĞLU, "Sabri Esat Siyavuşgil'in Yeni Sabah gazetesindeki 1951-1953 yazıları: İnceleme-metin", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2013
TUĞBA ÖZKAN, "Ahmet Midhat Efendi'nin Dağarcık mecmuası: İnceleme-seçme metinler- dizin", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2013
MERVE ÖZDEMİR, "II. Meşrutiyet Döneminin Türk romanına akisleri", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2012
FUNDA ÇAPAN, "Ahmet Midhat Efendi'nin Ahmet Metin ve Şirzad romanında istitrad değerlendirmesi", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2011
MESUT KOÇAK, "Ahmet Midhat Efendi'nin Ahmet Metin ve Şirzad romanında tanzimat ideolojileri", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2011
BAHAR YILDIRIM, "Ahmet Midhat Efendi'nin Ahmet Metin ve Şirzad romanında yol haritası", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2011
YUSUF ÇOPUR, "Halide Edip Adıvar'ın Akşam Gazetesindeki yazıları (1939-1945) (inceleme- metin)", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2010
ARZU SAÇAN, "Sabri Esat Siyavuşgil'in Yeni Sabah gazetesinde çıkan 1948-1950 yazıları (inceleme-metin)", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2010
ŞEMSETTİN ŞEKER, "İbnülemin Mahmut Kemal İnal'ın tarihi romanı: Sabih", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2009
ŞADAN ŞAHİN, "Halide Edip Adıvar'ın Yedigün Dergisi ve Tan Gazetesi`nde çıkan yazıları (1936-1944) inceleme-metin", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2008
HANİFE GÜVENLİOĞLU, "Recâizade Mahmud Ekrem'den iki uygumalı tenkit örneği: Takdir-i Elhan ve Takrizat (metin-inceleme)", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2008
ZEYNEP YÖRÜKOĞLU, "Fazlı necip'in Menfa romanının incelemesi", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2006
HATİCE ÇİMEN, "Burhan Cahit Morkaya'nın romanlarında kadın tipleri", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2006
HALUK ÖNER, "Ahmet Hamdi Tanpınar'ın eserlerinde iş ve çalışma", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2004
MEHMET GÜNEŞ, "Hayat mecmuasında edebî muhteva: Şiir ve hikâye, 1926-1929", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2004
TURGAY ANAR, "Ahmet Hamdi Tanpınar'ın hikâye ve romanlarında ev", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2004
FATİH ÖZDEMİR, "Peyami Safa'nın eserlerinde din", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2003
NİL DİDEM ŞAHİN, "Nezihe Araz'ın hayatı, şahsiyeti, eserleri", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Diğer, Tamamlandı, 2003
ERTAN ENGİN, "Ruşen Eşref - Tevfik Fikret'e Dair hatıralar (metin-inceleme-şahıslar dizini)", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2003
İHSAN ÖZCAN, "Yakup Kadri Karaosmanoğlu`nun romanlarında sanat ve mitoloji", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2002
NEBAHAT DALGA, "Hayat mecmuasındaki fikri ve ilmi makalelerin incelenmesi (1926-1927)", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2002
HAKAN ÖZKÜTÜKÇÜ, "1870-1923 yılları arasında yayımlanan Türk romanında asker tipleri", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2001
DAVUT EKŞİ, "Cumhuriyetin ilk yıllarında üç yazarda (F. Rıfkı Atay, R. Nuri Güntekin, Y. Kadri Karaosmanoğlu) Arap imajının tarihi kökenleri ve Türk dış politikasına yansımaları", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Diğer, Tamamlandı, 1999
EMİNE ASLAN, "II. Meşrutiyet Dönemi dergilerinde musiki", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 1999
GÜZİDE ÇİFTÇİ, "Mehmet Vecihi Efendi hayatı - şahsiyeti ve eserleri", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 1999
NAZAN KUL, "Ali Muzaffer, hayatı, şahsiyeti ve eserleri", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Diğer, Tamamlandı, 1998
ERTAN EROL, "Türk basınında Dumlupınar zaferi (Eylül 1922-Eylül 1923)", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Diğer, Tamamlandı, 1996
HACER GÜLŞEN, "Ahmed Rasim Külliyat-ı Say ü Tahrir (makalat ve musahabat) 1. Cilt", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Diğer, Tamamlandı, 1994
NECLA CANER, "Ahmed Rasim Külliyat-ı Sa'yü Tahrir (Makalat ve Musahabat) (2'ci kısım)", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Diğer, Tamamlandı, 1994
OĞUZ KARAKARTAL, "Ahmet Midhat Efendi ve para", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 1990
ŞEHNAZ ALİŞ, "Türkçe'de Pierre Benoit ve Atlantide romanının çevirilerinin karşılaştırılması", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Diğer, Tamamlandı, 1988
DOKTORA
TUĞBA ÖZKAN, "Ahmet Midhat Efendi'de Kadın", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Devam Ediyor, 2019
MUHAMMET CEM ÖZ, "Yaşar Kemal'in Hikâye ve Romanlarında Edebiyat Coğrafyası Olarak Çukurova", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Devam Ediyor, 2019
YUSUF ÇOPUR, "Selim İleri'nin romanlarında metinlerarasılık bağlamında Türk edebiyatı", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2016
BETÜL COŞKUN, "Halide Nusret Zorlutuna-hayatı-eserleri-fikirleri-", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2010
ERTAN ENGİN, "Türk romanında Ermeniler(1874-2010)", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2010
NAZAN KUL, "Ahmet Midhat Eefendi'nin roman ve hikâyelerinde eğitim aracı olarak edebiyat : Kadın ve kız çocuklarının eğitimi", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2009
FATİH ÖZDEMİR, "Türk romanında Ruslar", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2009
NEBAHAT YUSOĞLU, "Türk romanında yol ve yolculuk teması (1870-1970)", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türkiyat Araştırmaları Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2008
LEVENT BİLGİ, "Türk romanında savaş sonrası Anadolu'ya zorunlu göçler", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2006
AYŞE MELDA ÜNER, "Tanzimat ve Servet-i Fünun romanında musiki teması", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2003
AHMET TETİK, "Ahemt Hikmet Müftüoğlu`nun hayatı eserleri ve fikirleri üzerine bir araştırma", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Diğer, Tamamlandı, 1999