SEMA UĞURCAN fotoğraf
Prof.Dr. SEMA UĞURCAN
Fen - Edebiyat Fakültesi / Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

E-Posta
sugurcan@marmara.edu.tr
Telefon
(216) 345 11 86 / 1138
Adres
Marmara Üniversitesi - Fen - Edebiyat Fakültesi / Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü / GZFA 118
Web Adresi
YAYINLAR & ESERLER
MAKALELER
ULUSLARARASI
SCI, SSCI, AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
1. UĞURCAN SEMA. Türk Edebiyatında Lehliler. Osmanlı Araştırmaları. Cilt 4. sf 257-280, 2006.
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
1. UĞURCAN SEMA. Abdülhak Hâmit Tarhan’xxın Eserlerinde Osmanlı Tarihi. Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi. sf 107-114, 2002.
2. UĞURCAN SEMA. Türk Edebiyatında Endülüs İmajı. İslamiyat. sf 89-104, 2004.
3. UĞURCAN SEMA. Ahmet Midhat Efendi’xxnin Romanlarında Bilgi, Hayal ve Tecrübenin Yeri. Journal of Turkish Studies. sf 313-327, 2006.
ULUSAL
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
1. UĞURCAN SEMA. Edebiyatımızda Akrabalıklar: Ahmet Midhat Efendii-Muallim Naci. Aydın Türklük Bilgisi Dergisi. 2018.
KİTAPLAR
ULUSAL
ARAŞTIRMA (TEZ HARİÇ) KİTABI
KİTAP BÖLÜMÜ
1. TOPAL MEHMET,ÇINAR HÜSEYİN,DAYANÇ MUHARREM,ÇAKMAK BİRAY,ÇITIR BURAK,AKKUŞ MUTLU SUZAN,ERŞAHİN İBRAHİM,BOY FİKRİYE,UĞURCAN SEMA,ŞANLI İSMET,ŞEN SERKAN, Geçmişten Günümüze Sivrihisar, İstanbul. 2017.
BİLİMSEL KİTAP
2. UĞURCAN SEMA, Makbule Leman Ma’xxkes-i Hayal ve Diğer Yazıları, 2019.
3. UĞURCAN SEMA, Abdülhak Hâmid Tarhan’xxın Kitaplarında Tarih, 2002.
4. UĞURCAN SEMA, Edebiyatımız II Yazarlar, Meseleler, 2012.
5. UĞURCAN SEMA, Edebiyatımız I Edebiyat-Tarih İlişkisi, 2012.
KİTAP BÖLÜMÜ
6. UĞURCAN SEMA, Semahat Yüksel Armağan Kitabı, 2010.
7. UĞURCAN SEMA, Zeynep Kerman Armağanı, 2010.
8. UĞURCAN SEMA, Ömer Faruk Huyugüzel’xxe Armağan, 2010.
9. UĞURCAN SEMA, Ahmet Hamdi Tanpınar, 2010.
10. UĞURCAN SEMA, Mehmet Kaplan, 2013.
EDİTÖRLÜKLER
Henüz içerik girilmemiş.
BİLDİRİLER
ULUSLARARASI
1. UĞURCAN SEMA, "Mavi Yolculuklar Çerçevesinde Sebahattin Eyüboğlu", I. Uluslararası Her Yönüyle Bodrum Sempozyumu, 2007.
2. UĞURCAN SEMA, "Halikarnas Balıkçısı’xxnda Kara-Deniz İnsanı Farkı", II. Uluslararası Her Yönüyle Bodrum Sempozyumu, 2011.
3. UĞURCAN SEMA, "The 93 War in Turkish Art and Literature", The Ottoman-Russian War of 1887-1878, 2007.
4. UĞURCAN SEMA, "Alain ve Cahit Sıtkı’xxnın Birleşen Şiir Görüşleri", Doğumunun 100. Yılında Uluslararası Cahit Sıtkı Tarancı Sempozyumu, 2013.
5. UĞURCAN SEMA, "Türk Edebiyatında Rumeli Şivesi", V. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı, 2010.
6. UĞURCAN SEMA, "Çanakkale Savaşı Edebiyatı", Çanakkale 1915 Tarih, Ekonomi, Edebiyat ve Sanat, 2017.
7. UĞURCAN SEMA, "Tahsin Yücel’in Sonuncu Romanının Çağrıştırdıkları", Gelenekten Geleceğe Türk Edebiyatı, 2016.
8. UĞURCAN SEMA, "Bir Kadın Yazarın Dili Kullanma Şekli: Makbule Leman’ın Söz Varlığı", XII. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı Bildirileri Kitabı, 2017.
9. UĞURCAN SEMA, "Behçet Necatigil’xxin Radyo Oyunlarında Dili Kullanma Sanatı", Vı. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı, 2013.
ULUSAL
10. UĞURCAN SEMA, "Yeni Türk Edebiyatında Öncü Kadın Yazarlar", Eskar 2. Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Sempozyumu, 2017.
11. UĞURCAN SEMA, "Selim İleri ve Hatırlamanın Sanatı", Edebiyat Hayatının 40. Yılında Selim İleri, 2007.
12. UĞURCAN SEMA, "Tanpınar’xxdan Cümleler ve Yorumları", Doğumunun 110. Yılında Ahmet Hamdi Tanpınar Sempozyumu, 2012.
13. UĞURCAN SEMA, "Cengiz Dağcı’xxda Hayat-Eser İlişkisi", Cengiz Dağcı Toplantısı MÜ Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2011.
YAYINLANMAMIŞ BİLDİRİLER
Henüz içerik girilmemiş.
ATIFLAR
Henüz içerik girilmemiş.