ŞEFİK GÖRKEY fotoğraf
Prof.Dr. ŞEFİK GÖRKEY
Tıp Fakültesi / Temel Tıp Bilimleri Bölümü

E-Posta
sgorkey@marmara.edu.tr
Telefon
Onay Verilmemiş
Adres
Marmara Üniversitesi - Tıp Fakültesi / Temel Tıp Bilimleri Bölümü / Oda No (Belirtilmemiş)
Web Adresi
YÖNETİLEN TEZLER
YÜKSEK LİSANS
SERKAN DURAN, "Türkiye cumhuriyeti sağlık mevzuatının aydınlatılmış onam açısından değerlendirilmesi", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Deontoloji ve Tıp Tarihi Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2007
ONUR GİR, "Türk Ceza Yasası'nın (2004) organ aktarımı ile ilgili maddelerinin tıp etiği açısından değerlendirilmesi", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Deontoloji Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2006
PERTEV KÖKDEMİR, "Diş hekimliğinde estetik amaçlı girişimlerin etik boyutu", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Deontoloji ve Tıp Tarihi Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2003
MEHMET KARATAŞ, "Kardiyopulmoner resüsitasyon (CPR) kurallarının gelişimi ve CPR uygulanmasında karşılaşılan etik ikilemler", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Deontoloji ve Tıp Tarihi Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2003
GÜRKAN SERT, "Türkiye'de hasta hakları ve yasal tamellerinin -uluslararası bildirgeler çerçevesinde- tıp etiği açısından incelenmesi", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Deontoloji ve Tıp Tarihi Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2003
DOKTORA
GÜLSÜM HALE ÖZCÖMERT COŞKUN, "Eczacılık eğitiminde eczacılık etiğinin yeri ve öğrenim hedefleri", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Deontoloji Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2011
AHMET YÜKSEL, "İnsan kökenli biyolojik materyaller üzerinde araştırma ve etik", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Deontoloji Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2010
MEHMET KARATAŞ, "Türkiye'de invitro fertilizasyon (IVF) uygulama merkezlerinin internet ortamındaki tanıtım/reklamının etik açıdan incelenmesi", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Deontoloji ve Tıp Tarihi Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2008
ENGİN KURT, "Askeri hastanelerde araştırma etik kurulları ve işlevleri", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Deontoloji Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2007
GÜRKAN SERT, "Tıp etiği ve tıp hukuku açısından sağlık hizmetlerinde mahremiyet hakı kavramı", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Diğer, Tamamlandı, 2007
MUHTAR ÇOKAR, "Dünyada ve Türkiye'de isteyerek düşüğün yasal boyutunun etik açıdan değerlendirilmesi", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Deontoloji Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2006