ŞEFİK GÖRKEY fotoğraf
Prof.Dr. ŞEFİK GÖRKEY
Tıp Fakültesi / Temel Tıp Bilimleri Bölümü

E-Posta
sgorkey@marmara.edu.tr
Telefon
Onay Verilmemiş
Adres
Marmara Üniversitesi - Tıp Fakültesi / Temel Tıp Bilimleri Bölümü / Oda No (Belirtilmemiş)
Web Adresi
YAYINLAR & ESERLER
MAKALELER
ULUSLARARASI
SCI, SSCI, AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
1. Demir Doğaç,GÖRKEY ŞEFİK. Van gogh and the obsession of yellow: style or side effect. Eye. . (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
2. SERT GÜRKAN,GÜVEN TOLGA,GÖRKEY ŞEFİK. When Organ Donation from Living Donors Serves as the Main Source of Organ Procurement A Critical Examination of the Ethical and Legal Challenges to Turkey s Recent Efforts to Overcome Organ Shortage. Tranplantation Proceedings. Cilt 45. sf 2012-2015, 2013.
3. GÖRKEY ŞEFİK,GÜVEN TOLGA,SERT GÜRKAN. Towards a Specific Approach to Education in Dental Ethics A Proposal for Organising the Topics of Biomedical Ethics for Dental Education. J Med Ethics. Cilt 38. sf 60-63, 2012.
ULUSAL
SCI, SSCI, AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
1. Epöztürk Kürsat,GÖRKEY ŞEFİK. Yaşadığı çağda efsane olmuş bir tıp insanın işyeri hekimi olarak çalışması: Rudolf Virchow ve Troya. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi. Cilt 8. sf 167-171, 2018. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
2. SERT GÜRKAN,DURAN SERKAN,GÖRKEY ŞEFİK. Rahim Tahliyesi ve Üremeye Yardımcı Tedavi Uygulamalarında Aydınlatılmış Onam Alınması ile İlgili Formların Tıp Etiği ve Hukuku Açısından İncelenmesi. Türkiye Klinikleri J Med Law Hist Special Topics. Cilt 3. sf 139-144, 2017.
KİTAPLAR
ULUSLARARASI
BİLİMSEL KİTAP
1. SERT GÜRKAN,GÖRKEY ŞEFİK, Medical Law - Turkey, 2017. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
2. SERT GÜRKAN,GÜVEN TOLGA,GÖRKEY ŞEFİK, Medical Law Turkey, 2007.
3. SERT GÜRKAN,GÜVEN TOLGA,GÖRKEY ŞEFİK, Medical Law in Turkey, 2014.
KİTAP BÖLÜMÜ
4. GÖRKEY ŞEFİK, Medical Humanities Italian Perspectives, Padova. 2015.
5. GÖRKEY ŞEFİK, Justice in Oral Health Ethical and Educational Perspectives, 2006.
ULUSAL
ANSİKLOPEDİ MADDESİ
KİTAP BÖLÜMÜ
6. GÖRKEY ŞEFİK, Biyomedikal Araştırmaları Değerlendiren Etik Komiteler İçin Uygulama Kuralları, 2000.
BİLİMSEL KİTAP
7. Atabek Emine Melek,GÖRKEY ŞEFİK, Başlangıcından Rönesansa Kadar Tıp Tarihi, İSTANBUL. 1998.
KİTAP BÖLÜMÜ
8. GÖRKEY ŞEFİK, AIDS Hastalığı ve Getirdiği Etik Sorunlar, 1998.
9. GÖRKEY ŞEFİK, Osmanlı ve Cumhuriyet Döneminde Modernleşme, 2016.
10. GÖRKEY ŞEFİK, Osmanlı ve Cumhuriyet Döneminde Modernleşme, 2016.
EDİTÖRLÜKLER
Henüz içerik girilmemiş.
BİLDİRİLER
ULUSLARARASI
1. GÖRKEY ŞEFİK,ÇİL ORÇUN, "4 Years Experience of Medicine and Literature Lecture Elective Course in Marmara Univeristy Faculty of Medicine", EACHME 2017 Annual Conference. Justice in Health Care - Values in Conflict, 2017.
2. ÇİL ORÇUN,GÖRKEY ŞEFİK, "An Ethical Approach to ER Facilities in Turkey for Syrians Under Temporary protection", EACHME 2017 Annual Conference. Justice in Health Care - Values in Conflict, 2017.
3. GÖRKEY ŞEFİK, "Medicine and Medical Issues in Italian Frescoes", Uluslararası Yaz Okulu, 2015.
4. SERT GÜRKAN,epozturk kursat,KARATAŞ MEHMET,GÖRKEY ŞEFİK, "Ethical and legal considerations about the age of consent to medical intervention in Turkey.", 21. Triennial Meeting of the International Association of Forensic Sciences, toronto, 2017.
ULUSAL
5. çil orçun,GÜNDOĞMUŞ CEMAL AYDIN,SERT GÜRKAN,GÖRKEY ŞEFİK, "Acil Tıp Olgularının Günümüz Tıp Bilgisi ile Değerlendirilmesi", X. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri, Adana, 2017.
6. ÇİL ORÇUN,SERT GÜRKAN,KARATAŞ MEHMET,GÖRKEY ŞEFİK, "hekimlikte Defansif Tıp Uygulamalarının neden Olduğu Hasta Hakları İhlallerinin Tıp Etiği ve Hukuku Açısından İncelenmesi", V Ulusal Veteriner Hekimlik Tarihi ve Mesleki Etik Sempozyumu, 2016.
7. GÜNDOĞMUŞ CEMAL AYDIN,Orçun Çil,Epöztürk Kürşat,GÖRKEY ŞEFİK, "Hipokrat Külliyatında Klinik Seyri Aktarılan ve Solunum Yolları Hastalığı olan Hastaların Günümün Tıp Bilgisi ile Değerlendirilmesi", X Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri, Adana, 2017.
8. Epöztürk Kürşat,GÖRKEY ŞEFİK, "Virchow ve Troya", X. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri, adana, 2017.
9. SERT GÜRKAN,EPÖZTÜRK KÜRŞAT,GÜVEN TOLGA,KARATAŞ MEHMET,GÖRKEY ŞEFİK, "Türkiye’de Çocuklar için Zorunlu Aşılama uygulamaları ile İlgili Yargı Kararlarının Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Açısından İncelenmesi", V Ulusal Veteriner hekimlik Tarihi ve Mesleki Etik Sempozyumu, 2016.
10. EPÖZTÜRK Kürşat,SERT GÜRKAN,KARATAŞ MEHMET,GÖRKEY ŞEFİK, "1998 Traihli Hasta Hakları Yönetmeliğinde 2014 yılında Yapılan Değişikliklerin Tıp Etiği v e Hukuku Açısından İncelenmesi", V Ulusal Veteriner hekimlik Tarihi ve Mesleki Etik Sempozyumu, 2016.
11. ÇİL ORÇUN,SERT GÜRKAN,GÖRKEY ŞEFİK, "Acil Servis Hekimliği Özelinde Hekimlikten Çekilme Hakkı Üzerine Etik Bir Değerlendirme", Türkiye Biyoetik Derneği 9. Ulusal Kongresi, 2018.
12. EPÖZTÜRK KÜRŞAT,GÖRKEY ŞEFİK, "Fransa’da Çocukluk Dönemi Zorunlu Aşılama Uygulamalarına Dair Son Mevzuat Değişikliği ve İlişkili Etik Tartışmalar", Türkiye Biyoetik Derneği 9. Ulusal Kongresi, 2018.
YAYINLANMAMIŞ BİLDİRİLER
ULUSLARARASI
1. GÖRKEY ŞEFİK, "Doğu Akdeniz Ün Tıp Fakültesi Beyaz Önlük Töreni İlk Ders", Doğu Akdeniz Ün Tıp Fakültesi Beyaz Önlük Töreni
2. GÖRKEY ŞEFİK, "Hanging Scenes in Italian Paintings incl Giotto Frescoes in Scrovegni Chapel", Uluslararası Yaz Okulu
ULUSAL
3. GÖRKEY ŞEFİK, "Araştırma etiği", 8. PET Pre Exchange Training
4. GÖRKEY ŞEFİK, "Haydarpaşa Kampüsünün Tıp Tarihimizdeki Yeri", Ulusal Kongre Açılış Konferansı
ATIFLAR
2017
YAYINLAR
BİLDİRİ
0 Puan