SEBAHAT DENİZ fotoğraf
Prof.Dr. SEBAHAT DENİZ
Fen - Edebiyat Fakültesi / Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

E-Posta
sebahat@marmara.edu.tr
Telefon
(216) 345 11 86 / 1201
Adres
Marmara Üniversitesi - Fen - Edebiyat Fakültesi / Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü / Oda No (Belirtilmemiş)
Web Adresi
Belirtilmemiş
YÖNETİLEN TEZLER
YÜKSEK LİSANS
BÜŞRA ÇİMEN, "Erzurum masallarında olağanüstü güçler ve işlevleri", İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Devam Ediyor, 2019
MERVE GÜNAN, "Şeyhî Dîvânı'nda tıbbî unsurlar", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2018
GÖKSEL GÖKÇE, "Âşık Ömer (17. yy) Divanı'nda askerlikle ilgili unsurlar", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2017
OZAN KOLBAŞ, "Hayâlî Beg Dîvân'ında şahıslar", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2016
MUZAFFER KILIÇ, "Millet Kütüphanesi Ali Emîrî Kitaplığı Manzum 568 numaralı şiir mecmuası(İnceleme-metin)", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2015
EMİNE KARADAĞ, "Nuruosmaniye Kütüphanesi 4966 numarada kayıtlı şiir mecmuası (vr. 150b -200b) (İnceleme-metin)", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2015
OĞUZ İLHAN, "Nuruosmaniye Kütüphanesi 4966 numarada kayıtlı şiir mecmuası (vr. 1b-60b) (İnceleme-metin)", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2015
HAMZA KARA, "15. yüzyıl Memluk sahası şairlerinden Rûhî'nin divânı: İnceleme-metin", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2014
BERTUĞ SAKIN, "Nuruosmaniye Kütüphanesi No: 4967'de kayıtlı Mecmūʿa-i Eş'ār, vr. 80b-166a, inceleme–tenkitli metin (inceleme – tenkitli metin)", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2014
ESRA GÜLNUR AYDIN, "Millet Kütüphanesi Ali Emiri Manzum 674 Numarada Kayıtlı 16. yy'a ait bir şiir mecmuası, vr. 50B / 100B, transkripsiyonlu metin-inceleme", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2014
MERVE DELİCAN, "Nuruosmaniye Kütüphanesi No: 4967'de kayıtlı Mecmû'a-i Eş'ar, vr. 1b-80a, inceleme-tenkitli metin", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2014
SANİ GÖREN, "17. Yüzyıl şairlerinden Fehim-i Kadim, Aşık Ömer ve Karacaoğlan'ın şiirlerinde hayvanlar", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2010
SİBEL AKBULUT SELÇUK, "18.Yüzyıl Şairi Gurbi'nin Divanı (metin-inceleme)", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Diğer, Tamamlandı, 2007
ÖZGÜR DOĞAN, "16. yüzyıl şairlerinden Derviş'in Mevlid'i (metin ve inceleme)", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2007
MESTAN YILDIRIMER, "15. Yüzyıl Şairlerinden Gülşenî-i Sarûhânî'nin Râz-nâme (Makâlât-ı Gülşenî) Aalı Eeerinin tenkitli metni", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2007
MERYEM KURUMEHMET, "18. Yüzyıl şairlerinden Müsellem (Şeyh Ebu'l- Vefa Edirnevî) Hayatı, Sanatı, Dîvânı'nın tenkitli metni", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2006
YILMAZ ÖZTÜRK, "17.yy şairlerinden Dimetokalı Vahdeti'nin divanının tenkitli metni", Marmara Üniversitesi / Güzel Sanatlar Enstitüsü / Diğer, Tamamlandı, 2006
NURSEL UYANIKER, "Pervâne Beğ Mecmuası'nın ilk yüz varağında (1a-100b) halk kültürü ile ilgili unsurlar (atasözleri-deyimler-halk inanışları)", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Diğer, Tamamlandı, 2006
AYGÜL GÖKYURT, "Pervâne Beg Nazire mecmuası (603b-624b) transkriptli, edisyon kritikli metin", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2004
AYŞE KULA, "Pervane Beg Nazire Mecmuası (534a-557a)", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2004
TÜLAY SÖĞÜT, "İsmet Divanı'nın tahlili (2 cilt)", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Diğer, Tamamlandı, 2003
GÜLŞEN OZAN, "Figani Divançesi'nin tahlili", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Diğer, Tamamlandı, 2003
EMİNE KAVLU, "Fuzuli Divanı`nda anasır-ı erba`a", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Diğer, Tamamlandı, 1999
Emine Kavlu, "Fuzuli Divanı’xxnda Anasır-ı Erba’xxa", , Tamamlandı, 1999
DOKTORA
ABDULLAH UĞUR, "Yazıcıoğlu Ahmed Bîcân Efendi Ve Envârü'l-Âşıkîn adlı eseri (İnceleme-metin)", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2019
ARZU POLAT, "Behiştî Sinan'ın (H.917/M.1511-1512) Mihr ü Müşterî adlı mesnevisi (İnceleme-metin)", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2017
YILMAZ TOP, "Münîrî (öl. H. 927/M. 1521)'nin Manzum Siyer-i Nebî'si (6-7. cilt): İnceleme-metin", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2011
REYHAN ÇORAK, "Münîrî'nin (öl.1521?) Manzum Siyer-i Nebî'si Cilt 2-3 (inceleme-metin)", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2010
YASEMİN AKKUŞ, "Benderli Cesari'nin (Ölüm: 1829) Divanı ve Divançesi (İnceleme- Tenkitli Metin)", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2010