SEBAHAT DENİZ fotoğraf
Prof.Dr. SEBAHAT DENİZ
Fen - Edebiyat Fakültesi / Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

E-Posta
sebahat@marmara.edu.tr
Telefon
(216) 345 11 86 / 1201
Adres
Marmara Üniversitesi - Fen - Edebiyat Fakültesi / Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü / Oda No (Belirtilmemiş)
Web Adresi
Belirtilmemiş
YAYINLAR & ESERLER
MAKALELER
ULUSLARARASI
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
1. DENİZ SEBAHAT. Boyacıoğlu’nun Anâsır-ı Erba’a Adlı Mesnevîsi. Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi. Cilt 2. sf 153-174, 2000. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
2. DENİZ SEBAHAT. Dübeyt (Dübeytî) Hakkında. Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi. sf 77-100, 2006.
3. DENİZ SEBAHAT. Klâsik Türk Şiirinde Yetîm. Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi. sf 87-110, 2004. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
4. DENİZ SEBAHAT. Kutadgu Bilig ve Türk Mesnevî Edebiyatı’ndaki Yeri. Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi. sf 23-38, 2000. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
ULUSAL
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
1. DENİZ SEBAHAT. Kadızade Mehmed İlmî’nin Sultan IV. Murad İçin Yazdığı Manzum Duânâme’si. Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi. sf 9-40, 2008.
2. DENİZ SEBAHAT. Klasik Türk Şiirinde “Devr-i Kamer” Anlayışı. Türklük Araştırmaları Dergisi. sf 149-178, 2008.
3. DENİZ SEBAHAT. Cemşid ü Hurşîd Mesnevîsi’ndeki Temsilî Hususiyetler. Türklük Araştırmaları Dergisi. sf 187-202, 1993.
4. DENİZ SEBAHAT. Fuzûlî’nin Şiirlerinde Bazı Kozmik Unsurlar. Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi. sf 173-194, 1995.
KİTAPLAR
ULUSAL
ANSİKLOPEDİ MADDESİ
KİTAP BÖLÜMÜ
1. DENİZ SEBAHAT, Osmanlı, 1999.
BİLİMSEL KİTAP
2. DENİZ SEBAHAT, Tecellî Aşkın Bitmeyen Çilesi Gülendâm ü Küeyt, 2006.
3. DENİZ SEBAHAT, Tecellî ve Dîvânı, İstanbul. 2005.
DERS KİTABI
KİTAP BÖLÜMÜ
4. MERMER AHMET,DENİZ SEBAHAT,BAYRAM YAVUZ,ALICI LÜTFİ,EFLATUN MUVAFFAK,KESKİN NESLİHAN İLKNUR, Eski Türk Edebiyatına Giriş, Ankara. 2016.
5. DENİZ SEBAHAT, XVII. Yüzyıl Türk Edebiyatı, 2011.
6. DENİZ SEBAHAT,AKAR METİN, Türk Dünyası Çağdaş Edebiyatı, 1994.
EDİTÖRLÜKLER
ULUSLARARASI
DERGİ
1. DENİZ SEBAHAT,ÖZTOPRAK NİHAT Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi
BİLDİRİLER
ULUSLARARASI
1. DENİZ SEBAHAT, "Prizrenli Tecellî’nin Bî-Nukat (Noktasız) Şiirleri", III. Uluslararası Doğunun Batısı Batının Doğusu Konferansı, 2018.
2. DENİZ SEBAHAT, "Âşığın Sevdiğine Hediyesi: Canı", Uluslararası Türk Kültüründe Hediye Sempozyumu, 2018.
3. DENİZ SEBAHAT, "Dede Korkut’un Duâları: İlk Duânâmeler", Orta Asya’da İslam Medeniyeti Konferansı, Astana, 2010.
4. DENİZ SEBAHAT, "Yusuf Has Hâcib’in Bilime Verdiği Önem ve Astronomi Bilgisinin Kutadgu Bilig’de Tezahürü", Uluslararası Konferans: “Günümüz Dünyasında Yusuf Has Hacip ve Fikirleri, 2005.
5. DENİZ SEBAHAT, "Türk Misafirperverliğinin Klâsik Şiirimize Yansıması", Uluslararası Türklük Bilgisi Sempozyumu, 2009.
6. DENİZ SEBAHAT, "Klasik Türk Şiirinin Sosyal Hayatla İlgisinin Çocuk Konusunda Değerlendirilmesi", Uluslararası V. Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu, 2006.
7. DENİZ SEBAHAT, "Şairlerin Gizli Dili: Mazmun (Bazı Yorumlar ve İki Beytin Şerhi)", Uluslararası Gizli Diller Sempozyumu, 2008.
8. DENİZ SEBAHAT, "Klâsik Türk Şiirinde Meyvelerin Teşbih (Benzetme) Unsuru Olarak Kullanılması", Uluslararası Türk Kültüründe Meyve Sempozyumu, 2006.
9. DENİZ SEBAHAT, "Divan Şiiri Güzelinin Saç Şekli", Türk Kültüründe Ayrıntılar: Saç Düzenlemesi, 2004.
10. DENİZ SEBAHAT, "Prizrenli Tecellî nin Şiirlerinde Prizren Manzaraları", Uluslararası Türk Dünyası Kültür Araştırmaları Sempozyumu, Priştina, 2016.
11. DENİZ SEBAHAT, "Ahmet Yesevî’den Nâbî’ye Şiirle Öğreten Bilge Şahsiyetler", Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, 2016.
ULUSAL
12. DENİZ SEBAHAT, "İslami Türk Edebiyatında “Şefaat", 3. İslami Türk Edebiyatı Sempozyumu, 2017.
13. DENİZ SEBAHAT, "Bayramiye Meşayihinden Şeyh Himmet’in “Âdâb-ı Hurde-i Tarikat” İsimli Eseri", I.Akşemseddin Sempozyumu, 1989.
14. DENİZ SEBAHAT, "Manas Destanı’nda Rüya", Bozkırdan Bağımsızlığa Manas, 1995.
15. DENİZ SEBAHAT, "Tecellî’nin İki Beyti Üzerinde Sebk-i Hindî İle İlgili Yorumlar", Sözde ve Anlamda Farklılaşma: Sebk-i Hindî Çalıştayı, 2006.
16. DENİZ SEBAHAT, "Nâbî’nin Çağdaşı Olan Tecellî’nin Dîvânı’nda Nâbî İzleri", Vefâtının 300. Yıldönümünde Şâir Nâbî Sempozyumu, 2013.
YAYINLANMAMIŞ BİLDİRİLER
Henüz içerik girilmemiş.
ATIFLAR
Henüz içerik girilmemiş.