Dr. Öğr. Üyesi SAİM ÇAĞRI KOCAKAPLAN
İktisat Fakültesi / İktisat Bölümü

E-Posta
Onay Verilmemiş
Telefon
Onay Verilmemiş
Adres
Marmara Üniversitesi - İktisat Fakültesi / İktisat Bölümü / 507
Web Adresi
Belirtilmemiş
YAYINLAR & ESERLER
MAKALELER
ULUSAL
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
1. KOCAKAPLAN SAİM ÇAĞRI. Osmanlı Mali Tarihi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi. Cilt 12. sf 161-162, 2017.
2. KOCAKAPLAN SAİM ÇAĞRI. Homoekonomikus un Gerçekliğini Sorgulamak Türk Atasözlerinde İnsan Manzaraları. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi. Cilt 12. sf 19-38, 2016. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
KİTAPLAR
ULUSAL
BİLİMSEL KİTAP
1. KOCAKAPLAN SAİM ÇAĞRI, 18. Yüzyılda Osmanlı Ekonomisi ve İstanbul Gümrüğü, İstanbul. 2017.
2. COŞKUN ALBAYRAK GÖKÇEN,GENÇ HAMDİ,KOCAKAPLAN SAİM ÇAĞRI, Osmanlı da Modern İktisadın İzinde 2İlm i Servet veyahut İlm i İktisat, 2016.
EDİTÖRLÜKLER
ULUSAL
KİTAP
1. KOCAKAPLAN SAİM ÇAĞRI Osmanlı Mali Tarihi
2. KOCAKAPLAN SAİM ÇAĞRI Dersaadet’in Kileri Tuna Nehri’nde Ticaret ve Devlet
ULUSLARARASI
KİTAP
3. KOCAKAPLAN SAİM ÇAĞRI Mehmed Said Halet Efendi
BİLDİRİLER
ULUSLARARASI
1. KOCAKAPLAN SAİM ÇAĞRI, "Osmanlı İstanbulu nda Gümrükler ve Ticari Hareketlilik", IV.Uluslararası Istanbul Sempozyumu, 2016.
2. COŞKUN ALBAYRAK GÖKÇEN,GENÇ HAMDİ,KOCAKAPLAN SAİM ÇAĞRI, "A Heterodox Economist in Ottoman Economic Thought Musa Akyigitzade", The European Society for the History of Economic Thought XXe Congrès – Paris 2016, 2016.
3. KOCAKAPLAN SAİM ÇAĞRI, "18. Yüzyılda İstanbul Ticaretinde Problemler:Kaçakçılık, Vergilendirme ve Rüşvet", ULUSLARARASI IX. TÜRK DENİZ TİCARETİ TARİHİ SEMPOZYUMU, 2017.
ULUSAL
4. KOCAKAPLAN SAİM ÇAĞRI, "Sabri Ülgener de Protestanlık Kapitalizm İlişkisini Osmanlı Dünyasında Aramak Melamilik", İkinci İktisat Tarihi Kongresi, Bildiriler-2, 2013.
YAYINLANMAMIŞ BİLDİRİLER
Henüz içerik girilmemiş.
ATIFLAR
2017
YAYINLAR
KİTAP
18 Puan