SAFA BARIŞ fotoğraf
Prof.Dr. SAFA BARIŞ
Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

E-Posta
sbaris@marmara.edu.tr
Telefon
(216) 625 45 45 / 7951
Adres
Marmara Üniversitesi - Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Oda No (Belirtilmemiş)
Web Adresi
ÖDÜLLER & BURSLAR
ÖDÜLLER & BURSLAR
2018
Prof. Dr. Sezai Bedrettin Tümay Araştırma Ödüşü
Türk Pediatri Kurumu , Mesleki Dernekler
2018
Kronik granülomatöz hastalıkta akan hücre ölçerde belirlenen NADPH oksidaz enzim aktivitesinin ve alt ünitelerinin genotipi ön görmedeki rolü
Ulusal Allerji ve İmmünoloji Derneği , Mesleki Dernekler