SADİ SÜLEYMAN KUCUR fotoğraf
Doç.Dr. SADİ SÜLEYMAN KUCUR
Fen - Edebiyat Fakültesi / Tarih Bölümü

E-Posta
skucur@marmara.edu.tr
Telefon
Onay Verilmemiş
Adres
Marmara Üniversitesi - Fen - Edebiyat Fakültesi / Tarih Bölümü / Oda No (Belirtilmemiş)
Web Adresi
Belirtilmemiş
YAYINLAR & ESERLER
MAKALELER
ULUSLARARASI
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
1. KUCUR SADİ SÜLEYMAN. Karamanoğlu - Osmanlı Nüfuz Mücadelesinin Taşradaki Yansımasına Bir Örnek: Yalvaç’xxın Sücüllü Köyünde Devşirme Taş Üzerindeki 814 (1410-1) Tarihli Mescid Kitabesi. Osmanlı Araştırmaları. sf 145-158, 2009. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
ULUSAL
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
1. KUCUR SADİ SÜLEYMAN. Vekîl-i hâsslık ve Selçuklu Saraylarında Üstâdü’d-dârlık. Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi. sf 1-10, 2006. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
2. KUCUR SADİ SÜLEYMAN. Selçuklu Türkiyesi’nde Bir Mekân Adı: İrmanhane. TYB Akademi Dil Edebiyat ve Sosyal Bilimler Dergisi. sf 115-120, 2014.
3. KUCUR SADİ SÜLEYMAN. Nizâmülmülk’ün Siyasetnâme’sine Selçuklu Devlet Teşkilâtı Açısından Bir Bakış: Emîr-i Hares ile Emîr-i DâdÖrneği. Türklük Araştırmaları Dergisi. sf 41-72, 2002.
KİTAPLAR
ULUSLARARASI
ANSİKLOPEDİ MADDESİ
KİTAP BÖLÜMÜ
1. KUCUR SADİ SÜLEYMAN, TDV İslam Ansiklopedisi, İstanbul. 1992. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
2. KUCUR SADİ SÜLEYMAN, Encyclopedia of the Ottoman Empire, New York. 2008.
3. KUCUR SADİ SÜLEYMAN, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul. 2008. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
4. KUCUR SADİ SÜLEYMAN, TDV İslam Ansiklopedisi, İstanbul. 1993. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
5. KUCUR SADİ SÜLEYMAN, TDV İslam Ansiklopedisi, İstanbul. 1994. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
6. KUCUR SADİ SÜLEYMAN, TDV İslam Ansiklopedisi, İstanbul. 1999. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
7. KUCUR SADİ SÜLEYMAN, TDV İslam Ansiklopedisi, İstanbul. 2000. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
8. KUCUR SADİ SÜLEYMAN, TDV İslam Ansiklopedisi, İstanbul. 2001. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
9. KUCUR SADİ SÜLEYMAN, TDV İslam Ansiklopedisi, İstanbul. 2001. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
10. KUCUR SADİ SÜLEYMAN, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul. 2007. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
11. KUCUR SADİ SÜLEYMAN, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul. 2008. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
12. KUCUR SADİ SÜLEYMAN, TDV İslam Ansiklopedisi, İstanbul. 2000. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
13. KUCUR SADİ SÜLEYMAN, TDV İslam Ansiklopedisi, İstanbul. 2000. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
14. KUCUR SADİ SÜLEYMAN, TDV İslam Ansiklopedisi, İstanbul. 2006. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
ARAŞTIRMA (TEZ HARİÇ) KİTABI
KİTAP BÖLÜMÜ
15. KUCUR SADİ SÜLEYMAN, Antik Çağdan XXI. Yüzyıla Büyük İstanbul Tarihi, İstanbul. 2015.
ULUSAL
ARAŞTIRMA (TEZ HARİÇ) KİTABI
KİTAP BÖLÜMÜ
16. KUCUR SADİ SÜLEYMAN, Anadolu Selçuklu Uygarlığının İzinde, Kayseri. 2014.
17. KUCUR SADİ SÜLEYMAN, İhtişamlı Bir İmparatorluk Görkemli Bir Miras Selçuklular, İstanbul. 2015.
18. KUCUR SADİ S, Türk Polis Tarihinin Kökenleri, Ankara. 2017.
DERS KİTABI
KİTAP BÖLÜMÜ
19. KUCUR SADİ SÜLEYMAN, Türkiye Selçuklu Tarihi, 2013.
20. KUCUR SADİ SÜLEYMAN, Büyük Selçuklu Tarihi, 2011.
21. KUCUR SADİ SÜLEYMAN, Büyük Selçuklu Tarihi, Eskişehir. 2011.
EDİTÖRLÜKLER
ULUSAL
KİTAP
1. Abdülkerim Özaydın, İlyas Kemaloğlu, Ömer Soner Hunkan, Salim Cöhce İlk Müslüman Türk Devletleri (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
ULUSLARARASI
DERGİ
2. KHAKIMOV R S,SITDIKOV A G,NASTICH V N,SAUSAGES JUDITH,KUCUR SADİ SÜLEYMAN Numizmatika Zolotov Ordı
BİLDİRİLER
ULUSLARARASI
1. KUCUR SADİ SÜLEYMAN, "İstanbul da Hayat ve Ölüm Hazire Kültürü", Tarih İçinde İstanbul Uluslararası Sempozyum, 2011.
2. KUCUR SADİ SÜLEYMAN, "Erzen de Basılan İlhanlı Sikkeleri", I. Uluslararası Batman ve Çevresi Tarihi ve Kültürü Sempozyumu, Batman, 2009.
3. KUCUR SADİ SÜLEYMAN, "A Study on the Coins of Tughril Beg the Sultan of the Great Seljuqs", XIII Congreso Internacional de Numismática, Madrid, 2005.
4. KUCUR SADİ SÜLEYMAN, "Türkiye Selçuklu Sikkelerinde Unvan Lâkab ve Künyeler", Birinci Uluslararası Anadolu Para tarihi ve Numismatik Kongresi, Antalya, 2014.
5. KUCUR SADİ SÜLEYMAN, "Beğşehir de Para Basma Faaliyeti", I. Uluslararası Beyşehir ve Yöresi Sempozyumu, Konya, Beyşehir, 2006.
6. KUCUR SADİ SÜLEYMAN, "Selçuklu Türkiyesinde Medrese Eğitiminin Bilinmeyenleri Üzerine Bazı Tespitler", II. Uluslararası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Sempozyumu Selçuklular Devrinde Bilim ve Düşünce (XI-XIII. Y.Y.), Konya, 2011.
7. KUCUR SADİ SÜLEYMAN, "Selçuklu Sikkelerinde Ok ve Yay Figürü", XVI. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 2010.
8. KUCUR SADİ SÜLEYMAN, "Selçuklu Devletlerinde Saray Emirlerinin Tayin Görev ve Yetkileri Üzerine Bazı Tespitler", I. Uluslararası Selçuklu Sempozyumu, Kayseri, 2010.
9. KUCUR SADİ SÜLEYMAN, "İlk Selçuklu Sikkesi Arslan Yabgu nun 415 1025 Yılında Kermîne de Bastırdığı Dirhem", II. Uluslararası Nümismatik Sempozyumu, İstanbul, 2008.
10. KUCUR SADİ S, "Üsküdar Mihrimah Sultan (İskele) Camii Haziresi Mezartaşları", Uluslararası Üsküdar Sempozyumu IX, İSTANBUL, 2017.
11. KUCUR SADİ SÜLEYMAN, "Üsküdar Nalçacı Şeyh Halil Efendi haziresi Mezartaşları", Uluslararası Üsküdar Sempozyumu V, 1-5 Kasım 2007, 2008. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
12. KUCUR SADİ SÜLEYMAN, "Selçuklu Meskûkâtının Meseleleri Hakkında Bazı Tespitler", Uluslar arası Selçuklu Tarihi ve Tarihçiliğinin Temel Meseleleri Sempozyumu, Konya, Bildiri Özet Kitabı, 2019.
13. KUCUR SADİ SÜLEYMAN, "Ortaçağ Türkiyesi Kitabe Metinlerinin Tipolojisi Üzerine Bir Deneme (XI.-XIV. yy)", XIV. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 2002.
ULUSAL
14. KUCUR SADİ SÜLEYMAN, "İlk Müslüman Türk Devletlerinde Hanedan Üyelerinin Unvanları", Afyonkarahisar I. Türk Tarihi Sempozyumu Türklerde Devlet, İstanbul, 2018.
15. KUCUR SADİ SÜLEYMAN, "Selçuklu Şehir Tarihi Açısından Sivas Gök Medrese (Sahibiye Medresesi) Vakfiyesi", Anadolu Selçuklu Şehirleri ve Uygarlığı Sempozyumu, Konya, 2009.
16. KUCUR SADİ S, "Sivil Toplum Açısından Selçuklu Türkiyesi’nde Vakıflar", Vakıf ve Sivil Toplum Sempozyumu, Ankara, 2017.
17. KUCUR SADİ SÜLEYMAN, "Üsküdar Yeni Valide Camii Haziresi Mezartaşları", Üsküdar Sempozyumu IV, 2007.
18. KUCUR SADİ SÜLEYMAN, "Üsküdar Şemsî Ahmed Paşa Camii Hazîresi Mezartaşları", Üsküdar Sempozyumu I, 2004. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
19. KUCUR SADİ SÜLEYMAN, "XIV Yüzyılda Zile de Bir Kolonizatör Şeyh Nusret Zaviyesi Vakıfları ve Halifeleri", Tokat Sempozyumu, Tokat, 2012.
20. KUCUR SADİ SÜLEYMAN, "Eğirdir Mevlevîhânesi ve Germiyanoğlu Musa Bey in Temlîki ile Sultan Veled in Vakfı", Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Yönleriyle Eğirdir, I. Eğirdir Sempozyumu, Isparta / Eğirdir, 2002.
21. KUCUR SADİ SÜLEYMAN, "XIV Yüzyılda Sivas ta Kapsamlı Bir Sosyal Dayanışma Kurumu Dârü r râha Vakfı ve Kuruluş Tarihi Meselesi", Selçuklular Döneminde Sivas Sempozyumu, Sivas, 2006.
22. KUCUR SADİ SÜLEYMAN, "Sivas Gölova da Şeyh Kara Yakub Köyü Şeyh Kara Yakub Zaviyesi ve Vakıfları", Osmanlılar Döneminde Sivas Sempozyumu, Sivas, 2007.
YAYINLANMAMIŞ BİLDİRİLER
Henüz içerik girilmemiş.
ATIFLAR
Henüz içerik girilmemiş.