ŞABAN BERK fotoğraf
Dr. Öğr. Üyesi ŞABAN BERK
Atatürk Eğitim Fakültesi / Eğitim Bilimleri Bölümü

E-Posta
saban.berk@marmara.edu.tr
Telefon
Belirtilmemiş / Dahili Belirtilmemiş
Adres
Marmara Üniversitesi - Atatürk Eğitim Fakültesi / Eğitim Bilimleri Bölümü / Oda No (Belirtilmemiş)
Web Adresi
Belirtilmemiş
Sosyal Ağlar
YAYINLAR & ESERLER
MAKALELER
ULUSLARARASI
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
1. BERK ŞABAN. Assessment of Public Schools’ Out-of-School Time Academic Support Programs with Participant-Oriented Evaluation. Journal of Education and Learning. Cilt 7. sf 159-175, 2018. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
2. BERK ŞABAN,Tuğba topcan,Özdemir Serkan. Evaluation of Selection Criteria of Schools Principal in Turkey A qualitative study in Order to Define Appropriateness of Selection Criteria of School Principal from the Point of View of Participants. The Turkish Online Journal of Educational Technology. sf 176-184, 2015. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
3. BERK ŞABAN,YILDIZ YALÇIN. Examining Self Efficacy Beliefs and Attitudes of Prospective Music Teachers Trained with Concurrent and Consecutive Model. International Online Journal of Educational Sciences. Cilt 8. sf 97-107, 2016. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
ULUSAL
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
1. ADIGÜZEL OKTAY CEM,BERK ŞABAN. Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Alan Öğretmenlerinin Bilgi Okur Yazarlık Yeterlik Düzeylerinin Değerlendirilmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt 9. sf 23-33, 2009. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
2. ADIGÜZEL OKTAY CEM,BERK ŞABAN. Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Alan Öğretmenlerinin Bilgi Gereksinimlerini Karşılama Kaynakları. e-Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. Cilt 8. sf 64-75, 2009. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
3. ADIGÜZEL OKTAY CEM,BERK ŞABAN. Mesleki ve Teknik Ortaöğretimde Yeni Arayışlar Yeterliğe Dayalı Modüler Sistemin Değerlendirilmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt 6. sf 220-236, 2009. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
4. Şentürk Özden,BERK ŞABAN. İlkokul 3. Sınıf Fen Bilimleri Dersi Öğretim ProgramınınDeğerlendirilmesi. Journal of Educational Sciences. Cilt 49. sf 147-166, 2019. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
5. BERK ŞABAN. Türkiye de Öğretmen Niteliğinin Artırılması. Kamuda Sosyal Politika:Eğitim. Cilt 8. sf 101-106, 2014. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
KİTAPLAR
ULUSLARARASI
BİLİMSEL KİTAP
1. BERK ŞABAN, Modüler Sistemin Değerlendirilmesi: Modüler Sistem, Program Değerlendirme, Mesleki ve Teknik Eğitim, Ankara. 2018.
EDİTÖRLÜKLER
Henüz içerik girilmemiş.
BİLDİRİLER
ULUSLARARASI
1. BERK ŞABAN,YILDIZ YALÇIN, "Examining self efficacy beliefs and attitudes of prospective music teachers trained concurrent and consecutive teacher training model", ERPA International Congresses on Education, Atina, 2015.
2. BERK ŞABAN,Yılmaz Hatice,Ayşe Mersin, "Evaluation of Supporting Formal and Non Formal Education and Training Courses Utilizing Participant Oriented Evaluation Model", 3rd International Congress on Curriculum and Instruction, Adana, 2015.
3. BERK ŞABAN,ADIGÜZEL OKTAY CEM, "Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarında Uygulanan Modüler Öğretim Programlarının Provus un Farklar Modeli Kullanılarak Değerlendirilmesi", I.International Congress on Curriculum and Instruction, 2011.
4. ÖZDEMİR AHMET ŞÜKRÜ,BERK ŞABAN,Kaya Mücahit Osman, "Evaluation of Secondary School s New Curricula for Mathematics", 4th International Conference on Curriculum and Instruction, Antalya, 2016. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
5. BERK ŞABAN,Topcan Tuğba,Özdemir Serkan, "Evaluation of Selection Criteria of Schools Principal in Turkey: A qualitative study in Order to Define Appropriateness of Selection Criteria of School Principal from the Point of View of Participants.", International Conference on New Horizons in Education, 2015.
ULUSAL
6. BERK ŞABAN,Solmaz Meral, "İlkokul Üçüncü Sınıf İstanbul Dersinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi", 9. Ulusal Öğretmenim Sempozyumu, İstanbul, 2017.
7. BERK ŞABAN,KARAGÜVEN MEŞKÜRE HÜLYA, "Türkiye ve Almanya da Vardiyalı Çalışan Türk İşçilerinde Stres ve Başetme Yaklaşımları", 9. Ulusal Ergonomi Kongresi, Pamukkale Üniversitesi,, Denizli, 2003.
8. BERK ŞABAN,ÖZDEMİR ALİ, "Üstün Yetenekli Öğrencilerin Duygusal Zekâ Düzeylerinin İncelenmesi", XVI. Eğitim Bilimleri Kongresi, Gazi Osmanpaşa Üniversitesi, Tokat, 2007.
9. BERK ŞABAN,UZUNÇARŞILI ÜLKÜ,şeker selim, "Elektromanyetik Kirlilik ve İnsan Sağlığına Etkilerinin incelenmesi", 8. Ulusal Ergonomi Kongresi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, 2001.
10. KARAGÜVEN MEŞKÜRE HÜLYA,BERK ŞABAN, "Türkiye ve Almanya da Üretim Sektöründe Çalışanlarda Vardiyalı Çalışma Sisteminin Kaygı ve Öfke Düzeyine Etkisi", 8. Ulusal Ergonomi Kongresi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, 2001.
11. BERK ŞABAN,ünal semra, "Eğitim Örgütü Yöneticilerinin Toplam Kalite Yönetimine İlişkin Sorumlulukları", XI. Eğitim Bilimleri Kongresi, Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşe, 2002.
YAYINLANMAMIŞ BİLDİRİLER
ULUSLARARASI
1. BERK ŞABAN,SENTÜRK ÖZDEN, "An Evaluation Of The Third Grade Science Curriculum", 26th International Conference on Educational Sciences
2. BERK ŞABAN, "Curriculum Development Studies in Vocational Education in Turkey Reasons Issues and Suggestions", International Conference on Social Science, Literature, Business and Education, New York
3. BERK ŞABAN, "Reviewing of Teacher Training Curricula A New Dimension of Pre Service Training Curricula Social Skills", 4th ınternational Conference on Curriculum and Instruction, Antalya
ATIFLAR
2017
YAYINLAR
MAKALE
18 Puan