ŞABAN BERK fotoğraf
Yrd.Doç.Dr. ŞABAN BERK
Atatürk Eğitim Fakültesi / Eğitim Bilimleri Bölümü

E-Posta
saban.berk@marmara.edu.tr
Telefon
Belirtilmemiş / Dahili Belirtilmemiş
Adres
Marmara Üniversitesi - Atatürk Eğitim Fakültesi / Eğitim Bilimleri Bölümü / Oda No (Belirtilmemiş)
Web Adresi
Belirtilmemiş
Sosyal Ağlar
YAYINLAR & ESERLER
MAKALELER
ULUSLARARASI
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
1. BERK ŞABAN,Tuğba topcan,Özdemir Serkan (2015). Evaluation of Selection Criteria of Schools Principal in Turkey: A qualitative study in Order to Define Appropriateness of Selection Criteria of School Principal from the Point of View of Participants. The Turkish Online Journal of Educational Technology. sf 176-184 (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
2. BERK ŞABAN,YILDIZ YALÇIN (2016). Examining Self-Efficacy Beliefs and Attitudes of Prospective Music Teachers Trained with Concurrent and Consecutive Model. International Online Journal of Educational Sciences. Cilt 8. sf 97-107 (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
ULUSAL
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
1. BERK ŞABAN,ADIGÜZEL OKTAY CEM (2009). Mesleki ve Teknik Ortaöğretimde Yeni Arayışlar: Yeterliğe Dayalı Modüler Sistemin Değerlendirilmesi.< Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt 6. sf 220-236 (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
2. OKTAY CEM ADIGÜZEL (2009). Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Alan Öğretmenlerinin Bilgi Gereksinimlerini Karşılama Kaynakları.< e-Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. Cilt 8. sf 64-75 (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
3. ADIGÜZEL OKTAY CEM, BERK ŞABAN (2009). Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Alan Öğretmenlerinin Bilgi Okur Yazarlık Yeterlik Düzeylerinin Değerlendirilmesi..< Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt 9. sf 23-33 (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
KİTAPLAR
Henüz içerik girilmemiş.
EDİTÖRLÜKLER
Henüz içerik girilmemiş.
BİLDİRİLER
ULUSLARARASI
1. BERK ŞABAN,YILDIZ YALÇIN, Examining self-efficacy beliefs and attitudes of prospective music teachers trained concurrent and consecutive teacher training model, Atina, YUNANİSTAN
2. BERK ŞABAN,Yılmaz Hatice,Ayşe Mersin, Evaluation of Supporting Formal and Non-Formal Education and Training Courses Utilizing Participant-Oriented Evaluation Model, Adana, TÜRKİYE
3. OKTAY CEM ADIGÜZEL, ŞABAN BERK, Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarında Uygulanan Modüler Öğretim Programlarının Provus’un Farklar Modeli Kullanılarak Değerlendirilmesi, ,
4. ÖZDEMİR AHMET ŞÜKRÜ,BERK ŞABAN,Kaya Mücahit Osman, Evaluation of Secondary School’s New Curricula for Mathematics, Antalya, TÜRKİYE (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
ULUSAL
5. Karagüven. Hülya, Berk. Şaban, Türkiye ve Almanya’da Vardiyalı Çalışan Türk İşçilerinde Stres ve Başetme Yaklaşımları., Denizli, TÜRKİYE
6. Özdemir. Ali, Berk.Şaban, Üstün Yetenekli Öğrencilerin Duygusal Zekâ Düzeylerinin İncelenmesi., Tokat, TÜRKİYE
7. Uzunçarşılı Ülkü, Şeker Selim, Berk Şaban, Elektromanyetik Kirlilik ve İnsan Sağlığına Etkilerinin incelenmesi., İzmir, TÜRKİYE
8. Karagüven Hülya, Berk Şaban, Türkiye ve Almanya’da Üretim Sektöründe Çalışanlarda Vardiyalı Çalışma Sisteminin Kaygı ve Öfke Düzeyine Etkisi., İzmir, TÜRKİYE
9. Ünal Semra, Berk Şaban, Eğitim Örgütü Yöneticilerinin Toplam Kalite Yönetimine İlişkin Sorumlulukları., Lefkoşe, KKTC
YAYINLANMAMIŞ BİLDİRİLER
Henüz içerik girilmemiş.
ATIFLAR
2015
Faaliyet
MAKALE
675 Puan