REZZAN GÜLHAN fotoğraf
Prof.Dr. REZZAN GÜLHAN
Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

E-Posta
raker@marmara.edu.tr
Telefon
Onay Verilmemiş
Adres
Marmara Üniversitesi - Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Oda No (Belirtilmemiş)
Web Adresi
Belirtilmemiş
Sosyal Ağlar

PROJELER & PATENTLER

PROJELER
ULUSAL
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TARAFINDAN DESTEKLİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ
2010 - 2012
Yürütücü
''Anjiyotensin reseptör blokeri telmisartanın alkol bağımlılığı ve nükleus akümbens de dopamin salınması üzerine etkisinin araştırılması''
2009 - 2011
Yürütücü
''Genetik Absans Epilepsili Sıçanlarda Kortikal Odağın Lokal Etosüksimid Uygulaması ile Baskılanmasının Kindling Üzerine Etkisinin İncelenmesi''
2007 - 2010
Araştırmacı
''Genetik Absans Epileptik Sıçanlarda Kindling Sürecinde c Fos Erken Gen Ekspresyonunun İncelenmesi''
TÜBİTAK PROJESİ
2006 - 2007
Araştırmacı
''WAG Rij Irkı Sıçanlarda Kindling Nöbet Duyarlılığında Korteksin Rolü''
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TARAFINDAN DESTEKLİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ
2006 - 2008
Yürütücü
''Spontan Genetik Absans Epileptik Yavru Sıçanlarda Kindling Sürecinin İncelenmesi''
TÜBİTAK PROJESİ
2005 - 2007
Araştırmacı
''Proteom Analizi ile Deneysel Epilepsi Modelinde Beyin Dokusu Proteinlerindeki Olası Değişikliklerin Saptanması''
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TARAFINDAN DESTEKLİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ
2003 - 2005
Yürütücü
''Talamusun retiküler çekirdeğine GABAA reseptör antagonisti uygulaması ile ortaya çıkan EEG değişiklikleri''
ÖZEL KURULUŞLAR
1998 - 1999
Yürütücü
''Strasbourg genetik absans epilepsi GAERS sıçanlarında nükleus retikülaris talami hipotalamus ve amigdalada GABA reseptörlerinin rolü ve kardiyovasküler düzenleme ''
TÜBİTAK PROJESİ
1996 - 1997
Araştırmacı
''Kindling Deneysel Epilepsi Modelinde Amigdala ve Hipotalamus Aracılı Kardiyovasküler Düzenlemenin Araştırılması ve Gama Aminobütirik Asit GABA Düzeyinin İzlenmesi''
PATENTLER
Henüz içerik girilmemiş.