Doç.Dr. PINAR MEGA TİBER
Tıp Fakültesi / Temel Tıp Bilimleri Bölümü

E-Posta
Onay Verilmemiş
Telefon
Onay Verilmemiş
Adres
Marmara Üniversitesi - Tıp Fakültesi / Temel Tıp Bilimleri Bölümü / Oda No (Belirtilmemiş)
Web Adresi
Belirtilmemiş

PROJELER & PATENTLER

PROJELER
ULUSAL
DİĞER (ULUSAL)
2018 - Halen
Yürütücü
''K562 kronik myeloid lösemi hücre hattında etodolak türevi SGK-205 ve SGK-216’nın antikanser etkilerinin incelenmesi''
2017 - Halen
Yürütücü
''Meme Kanseri Hücre Soylarında Diosgenin ve Daktolisibin Kooperatif Etkisinin Belirlenmesi''
2017 - Halen
Araştırmacı
''Sistemik Sağlıklı veya Tip 2 Diabetes Mellitus’u Olan Kronik Periodontitisli Bireylerde Vitamin D Reseptör Gen Polimorfizmlerinin Değerlendirilmesi.''
2016 - 2018
Yürütücü
''Esansiyel Hipertansiyonlu Hastalarda Feniletanomin N-metiltransferaz Polimorfizmlerinin Belirlenmesi''
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TARAFINDAN DESTEKLİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ
2015 - 2016
Araştırmacı
''Etodolak ın iyi ve kötü gidişli göğüs kanseri hücre hatlarında apoptotik gen ekspresyon profillerinin çıkarılması''
TÜBİTAK PROJESİ
2014 - 2017
Araştırmacı
''Nano Desenli Jelatin Yüzeylerin Üretimi Karakterizasyonu ve Kanser Tedavisinde Kullanımlarının Hücre Kültürü Çalışmaları ile Değerlendirilmesi''
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TARAFINDAN DESTEKLİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ
2014 - 2015
Yürütücü
''Etodolak türevi SGK 205 VE SGK 216 bileşiklerinin K562 Kronik Myeloid Lösemi hücre hatlarında apoptotik etkisinin incelenmesi''
TÜBİTAK PROJESİ
... - Halen
Araştırmacı
''TRF2 Knockdown ın Gen baskılanmasının insan mezankimal kök hücrelerinin radyoduyarlılığı üzerine etkisinin belirlenmesi''
BAP
... - Halen
Yürütücü
''SAG p73 ve p53 Apoptotik Protein Ekspresyonlarının Serviks Karsinoma Prognozu ile İlişkisinin Belirlenmesi''
... - Halen
Araştırmacı
''Enterotoksijenik Bacteroides fragilis tarafından salgılanan metalloenzim yapısındaki frajilizin toksin üretimine ve aktivitesine kalsiyumun etkisinin araştırılması''
... - Halen
Yürütücü
''Esansiyel Hipertansiyonda Hedef Organ Hasarı ve Endotel Disfonksiyonu ile eNOS GNB3 ve ACE Polimorfizmlerinin İlişkisi''
... - Halen
Araştırmacı
''Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Alt Yapı Projesi Genetik ve Metabolik Hastalıklar Araştırma ve Uygulama Merkezi''
... - Halen
Araştırmacı
''Go Proteininin Alfa Altbiriminin Saflaştırılması ve Karakterizasyonu''
... - Halen
Araştırmacı
''G Proteinleri üzerine yapı ve işlev çalışmaları''
... - Halen
Araştırmacı
''Rekombinant Galfa proteininin yüksek saflıkta eldesi''
... - Halen
Araştırmacı
''Bir Türk Popülasyonunda ADAM33 ve GPRA Polimorfizmlerinin Astım ile İlişkisinin Araştırılması''
DİĞER
... - Halen
Araştırmacı
''Düşük frekanslı elektromanyetik alana maruz bırakılan lenfositlerin membran potansiyellerinin incelenmesi''
PATENTLER
Henüz içerik girilmemiş.