Prof.Dr. PINAR ATA
Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

E-Posta
Onay Verilmemiş
Telefon
Onay Verilmemiş
Adres
Marmara Üniversitesi - Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Oda No (Belirtilmemiş)
Web Adresi
Belirtilmemiş
VERDİĞİ DERSLER
LİSANS
LİFELONG HEALTH, İngilizce, 2018-2019
TUMOUR IMMUNOGENETİCS, İngilizce, 2018-2019
TRANSPLANTATİON IMMUNOGENETİCS, İngilizce, 2018-2019
GENOMİC ORGANİSATİON OF HLA SYSTEM, İngilizce, 2018-2019
GENETİCS OF INFERTİLİTY, İngilizce, 2018-2019
GENETİCS OF HEMATOLOGİCAL DİSORDERS, İngilizce, 2018-2019
GENETİC BASİS OF NEUROLOGİCAL DİSEASES, İngilizce, 2018-2019
CELLULAR AGİNG AND DEATH, İngilizce, 2018-2019
LİFELONG HEALTH, İngilizce, 2017-2018
TUMOUR IMMUNOGENETİCS, İngilizce, 2017-2018
TRANSPLANTATİON IMMUNOGENETİCS, İngilizce, 2017-2018
GENOMİC ORGANİSATİON OF THE HLA SYSTEM, İngilizce, 2017-2018
GENETİCS OF INFERTİLİTY, İngilizce, 2017-2018
GENETİCS OF HEMATOLOGİCAL DİSORDERS, İngilizce, 2017-2018
CELLULAR AGİNG AND DEATH, İngilizce, 2017-2018
Genetic Basis of Neurological Diseases, İngilizce, 2017-2018
Genetics of Hematological Diseases, İngilizce, 2016-2017
Cellular aging and Death, İngilizce, 2016-2017
Transplantation İmmunogenetics, İngilizce, 2016-2017
Tumour Immunogenetics, İngilizce, 2016-2017
Lifelong Health, İngilizce, 2016-2017
Genetic Basis of Neurological System, İngilizce, 2016-2017
Genomic Organisation of HLA System, İngilizce, 2016-2017
Genetics of Infertility, İngilizce, 2016-2017
Genetic basis of neurological diseases, İngilizce, 2015-2016
Cellular aging and death, İngilizce, 2015-2016
Genomic Organisation of the HLA System, İngilizce, 2015-2016
Genetics of hematological disorders, İngilizce, 2015-2016
Transplantation Immunogenetics, İngilizce, 2015-2016
Tumour immunogenetics, İngilizce, 2015-2016
Lifelong Health, İngilizce, 2015-2016
Genetics of Infertility, İngilizce, 2015-2016
Genetics of Hematological Disorders, İngilizce, 2014-2015
Transplantation İmmunogenetics, İngilizce, 2014-2015
Genetics of Neurological Disorders, İngilizce, 2014-2015
Lifelong Health, İngilizce, 2014-2015
YÜKSEK LİSANS
Real Time PCR Analiz Yöntemleri, Türkçe, 2018-2019
Flowsitometrik Analiz yöntemleri, Türkçe, 2018-2019
Biyoinformatiğe Giriş, Türkçe, 2018-2019
Makale sunum ve hazırlama teknikleri, Türkçe, 2018-2019
Temel İmunogenetik, Türkçe, 2018-2019
DOKTORA
Henüz içerik girilmemiş.