Prof.Dr. PINAR ATA
Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

E-Posta
Onay Verilmemiş
Telefon
Onay Verilmemiş
Adres
Marmara Üniversitesi - Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Oda No (Belirtilmemiş)
Web Adresi
Belirtilmemiş

PROJELER & PATENTLER

PROJELER
ULUSAL
ARAŞTIRMA PROJESİ
2019 - Halen
Araştırmacı
''Multikistik Böbrek Hastalarında İdrar miRNA Ekspresyonunun Önemi''
2018 - Halen
Yürütücü
''DESİDUAL VE PLAZMA KOMPLEMAN DÜZENLEYİCİ GENLERİN EKSPRESYON DÜZEYLERİ İLE MATERNAL SERUM ANTİ-TROFOBLASTİK ANTİKOR (ATA) DÜZEYLERİNİN İDİOPATİK TEKRARLAYAN VE SPONTAN GEBELİK KAYIPLARINDA ARAŞTIRILMASI''
2018 - Halen
Yürütücü
''İDİYOPATİK TEKRARLAYAN GEBELİK KAYIPLARINDA DESİDUAL DOKUDA PROGESTERON RESEPTİVİTESİNİ ETKİLEYEN PROGESTERON RESEPTÖR GENİ VE İLİŞKİLİ GENLERİN EKSPRESYON DÜZEYİNİN İNCELENMESİ''
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TARAFINDAN DESTEKLİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ
2018 - Halen
Araştırmacı
''CAKUT Hastalarının Demografik Özellikleri ve Organogenezde Etkili Faktörlerinin Değerlendirilmesi''
ÖZEL KURULUŞLAR
2018 - 2018
Yürütücü
''Pediatrik Yaş Grubu ALL Hastalarında Translokasyon ve Genetik Düzensizlik Taşıma Sıklığı ve Tedavi/Klinik Seyrinin Karşılaştırılmalı olarak Analiz Edilmesi''
2017 - 2018
Yürütücü
''Alport Sendromunda Genotip ve Fenotip İlişkisinin Değerlendirilmesi''
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TARAFINDAN DESTEKLİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ
2016 - 2017
Yürütücü
''Kronik Böbrek Yetmezliği Hastalarında Kemik Sağlığı ve Biyobelirteçlerin İlişkisi''
2016 - 2017
Yürütücü
''Çölyak hastalarının genetik ve çevresel faktörler açısından incelenmesi''
2016 - 2017
Araştırmacı
''KRONİK OTİTİS MEDİA HASTALARINDAKİKEMİKÇİK ZİNCİR DEFEKTİ OLUŞUMU İLE OSTEOPROTEGERİN VE NLRP3 İNFLAMAZOM GEN POLİMORFİZMİ İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ''
2016 - 2016
Yürütücü
''KALITSAL KANSER ÖNGÖRÜŞSEL DNA ANALİZLERİNE PSİKOLOJİK TEPKİNİN İNCELENMESİ''
DİĞER KAMU KURULUŞLARI (YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI HARİÇ)
2015 - 2016
Araştırmacı
''Makrofaj migrasyon inhibitör faktör gen polimorfizminin akut pankreatit gelişimi veakut pankreatitli hastalarda hastalığın şiddeti üzerine etkisi''
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TARAFINDAN DESTEKLİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ
2014 - 2017
Yürütücü
''Renal Allograft Rejeksiyonlarının Soluble Sitotoksik T Lenfosit Antijen sCTLA 4 ile ve Donore Karşı Gelişen Anti HLA IgG Alttipleri ile İlişkisi''
ÖZEL KURULUŞLAR
2011 - 2012
Araştırmacı
''Non Alkolik Hepatosteatosizde Toll like Reseptör 4 Polimorfizmleri TC Sag lıkBakanlıg ı I stanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eg itim ve Aras tırma Hastanesi ortak projesi21 06 2011''
2009 - 2010
Yürütücü
''Kalıtsal Hastalıklarda Hastaların Bilgilendirilme Hakları ve Bu Durumun Sag lık I s letmesineHukuki ve Mali Yükümlülükleri Fatih Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek LisansBitirme Projesi 2009''
ARAŞTIRMA PROJESİ
2009 - 2010
Araştırmacı
''I nsan Hücrelerinde Patojenik Kus Gribi Virüsüne Kars ı DirençMekanizmalarının Aras tırılması Marmara Üniversitesi Bilimsel Aras tırmalar KomisyonuBas kanlıg ı SAG A040609 0168 2009 ''
TÜBİTAK PROJESİ
2009 - 2010
Araştırmacı
''Yas lanmayı geciktirici etkiye sahip Klotho geni anlatımını etkileyenhücre içi ve hücre dıs ı faktörlerin aras tırılması Tübitak SBAG 108S293''
PATENTLER
Henüz içerik girilmemiş.