Prof.Dr. PERRAN FULDEN YUMUK
Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

E-Posta
Onay Verilmemiş
Telefon
Onay Verilmemiş
Adres
Marmara Üniversitesi - Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Oda No (Belirtilmemiş)
Web Adresi
Belirtilmemiş

PROJELER & PATENTLER

PROJELER
ULUSAL
DİĞER (ULUSAL)
2017 - 2018
Yönetici
''Yaşlı Evre IV Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Hastalarında Standart 3 HaftalıkKarboplatin ile Haftalık Paklitaksel Protokolünün ve Haftalık Karboplatin ile Haftalık Paklitaksel ProtokolününKarşılaştırmalı Sonuçları''
ULUSLARARASI
DİĞER (ULUSLARARASI)
2016 - Halen
Yönetici
''PDR001X2101''
ARAŞTIRMA PROJESİ
2015 - Halen
Yürütücü
''Kemoterapi tedavisi alan hastalarda beslenme durumu ve alternatif tedavi kullanımlarının saptanması''
2015 - Halen
Yürütücü
''Onkoloji hastalarının tedavisinde klinik eczacı tarafından yürütülen farmasötik bakım programının etkisinin değerlendirilmesi''
DİĞER (ULUSLARARASI)
2015 - 2015
Yönetici
''Epidermal büyüme faktörü reseptörü mutasyonu pozitif, lokal olarak ileri evre veya metastatik küçük hücreli olmayan akciğer kanserli hastalarda birinci basamak tedavisi olarak bakım standardı epidermal büyüme faktörü reseptörü tirozin kinaz inhibitörü - D5160C00007''
-TÜBİTAK 1001
2015 - 2018
Araştırmacı
''NEOADJUVAN KEMOTERAPİ ALAN MEME KANSERLİ HASTALARDA SİRKÜLE MİKRO RNA VE SİRKÜLE TÜMÖR HÜCRE MOLEKÜLER ANALİZLERİ İLE TEDAVİ YANITININ DEĞERLENDİRİLMESİ''
DİĞER (ULUSLARARASI)
2015 - 2016
Yönetici
''LUMINIST: Akciğer Kanserinde Moleküler Öngörüler Hakkında Girişimsel Olmayan Çalışma - D1532R00004''
TÜBİTAK PROJESİ
2015 - Halen
Araştırmacı
''Ailesel Meme Kanseri Hastalarında Kalıtsal Genlerin Yeni Nesil Dizileme Yöntemi ile Dizilenmesi ve Telomer Uzunluğuyla İlişkisi''
DİĞER (ULUSLARARASI)
2014 - 2017
Yönetici
''M11-089: Daha önce tedavi almamış ileri evre veya metastatik skuamöz küçük hücreli dışı akciğer kanserli hastalarda plasebo artı karboplatin ve paklitaksele karşın veliparib artı karboplatinin karşılaştırıldığı randomize çift kör, çok merkezli, faz 3 bir araştırma''
2014 - 2015
Yönetici
''TIDE 13-14: Kolorektal kanser ve meme kanseri hastalarında kemoterapi ile indüklenen diyare insidansının değerlendirildiği, uluslararsı, çok merkezli, prospektif kohort gözlemsel çalışma''
2013 - Halen
Yönetici
''LDK378A2303''
2013 - Halen
Yönetici
''Everexes - CRAD001JIC06''
DİĞER KAMU KURULUŞLARI (YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI HARİÇ)
2013 - 2017
Araştırmacı
''Mineral Lifleriyle Çevresel ve Mesleksel Temasın Yol Açtığı Patolojilerinin Yönetimine Yönelik İşbirliği Ağı''
DİĞER (ULUSLARARASI)
2013 - 2017
Yönetici
''Daha önce anti HER2 ve kemoterapi bazlı tedavi almış HER2 pozitif lokal ileri evre veya metastatik meme kanseri hastalarında tek ajan TDM1 etkinliğinin güvenirliğini ölçen çok merkezli tek kollu trastuzumab emtansin çalışması KAMILLA - MO28231''
2013 - 2017
Araştırmacı
''MO28231 Kamilla çalışmas''
2012 - 2018
Yönetici
''TOGAX - ML25574''
2012 - 2015
Yönetici
''CEETAC - ML27880''
PATENTLER
Henüz içerik girilmemiş.