Prof.Dr. PELİN BAĞCI ÇULÇİ
Tıp Fakültesi / Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

E-Posta
Onay Verilmemiş
Telefon
Onay Verilmemiş
Adres
Marmara Üniversitesi - Tıp Fakültesi / Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü / Oda No (Belirtilmemiş)
Web Adresi
Belirtilmemiş
EĞİTİM BİLGİLERİ
EĞİTİM BİLGİLERİ
TIPTA YANDAL UZMANLIK
Emory University / GASTROİNTESTİNAL PATOLOJİ / 2010 - 2011
TIPTA UZMANLIK
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ / CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ / TIBBİ PATOLOJİ ANABİLİM DALI / 2003 - 2007
LİSANS
ANKARA ÜNİVERSİTESİ / ANKARA TIP FAKÜLTESİ / 1996 - 2002
YAPTIĞI TEZLER
TIPTA YANDAL UZMANLIK
'''' / 2010 - 2011 / Danışman:
TIPTA UZMANLIK
''FİBROGENEZ İLE TGFβR-1 ve SSTR-1 EKSPRESYONLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN KRONİK HEPATİT, SİROZ VE HEPATOSELLÜLER KARSİNOM OLGULARINDA DEĞERLENDİRİLMESİ '' / 2003 - 2007 / Danışman: GÜLŞEN ÖZBAY
YABANCI DİLLER
İNGİLİZCE
ÜDS / 2012 / 85
ÜDS / 2006 / 92