Prof.Dr. ÖZLEN ATUĞ
Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

E-Posta
Onay Verilmemiş
Telefon
Onay Verilmemiş
Adres
Marmara Üniversitesi - Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Oda No (Belirtilmemiş)
Web Adresi
Belirtilmemiş

PROJELER & PATENTLER

PROJELER
ULUSLARARASI
DİĞER (ULUSLARARASI)
2016 - 2018
Yürütücü
''MLN002SC-3031 protokol kodlu, “Açık etiketli intravenöz Vedolizumab tedavisinden sonra klinik yanıt sağlanan orta ve şiddetli aktif Crohn hastalığı olan gönüllülerde idame tedavisi olarak subkütan Vedolizumab’xxın etkililiği ve güvenliliğinin değerlendirildiği , Uluslararası Çok Merkezli Aktif Kontrollü Çalışma”''
2016 - 2018
Yürütücü
''MLN002SC-3030 protokol kodlu, “Ülseratif Kolit ve Crohn Hastalığı olan Gönüllülerde Subkutan Vedolizumab’ın Uzun dönem Etkililiği ve Güvenliliğinin Değerlendirildiği açık etiketli Çok Merkezli Uluslararası Çalışma”''
2016 - 2018
Yürütücü
''MLN002SC-3027 protokol kodlu, ”Açık etiketli İntravenöz Vedolizumab tedavisini takiben klinik yanıt sağlanan orta ve şiddetli aktif ülseratif kolitli gönüllülerde idame tedavisi olarak Vedolizumab’ın Etkililiği ve Güvenliliğinin Değerlendirildiği , Uluslararası Çok Merkezli Çalışma”''
2016 - 2018
Yürütücü
''GED-0301-CD-004, Crohn Hastalığı Bulunan Gönüllülerde Mongersen’xxin (GED-0301) Değerlendirildiği Faz 3, Uzun Dönem Aktif Tedavili Uzatma Çalışması''
2016 - 2018
Yürütücü
''GED-0301-CD-002, ”Aktif Crohn Hastalığı Olan Gönüllülerin Tedavisinde Mongersen’xxin (GED-0301) Etkililiğinin ve Güvenliliğinin Araştırıldığı Faz 3, Randomize, Çift kör, Plasebo Kontrollü, Uuslararası Çok Merkezli Çalışma”''
ULUSAL
ÖZEL KURULUŞLAR
2016 - 2016
Yürütücü
''IDEA; Türkiye’de rutin klinik uygulamada Crohn Hastalığında kullanılan anti-TNF tedavileriyle iş verimliliği ve yaşam kalitesindeki iyileşme, Protocol Number: P13-338''
DİĞER (ULUSLARARASI)
2016 - 2017
Yürütücü
''MLN002SC-3026 protokol kodlu, “Ülseratif Kolitli Gönüllülerde Subkutan Adalimumab’a Kıyasla İntravenöz Vedolizumab’ın Etkililiği ve Güvenliliğinin Değerlendirildiği Randomize, Çift Kör, Çift Sağır, Çok Merkezli, Aktif Kontrollü Çalışma”''
2016 - 2016
Yürütücü
''ALIGN-Hastanın kronik inflamatuar hastalıklarda (IMID)seçilmiş sistemik terapilere karşı spesifik ve genel inançlarının, tedavi uyumlarının belirlenmesine yönelik çok ülkeli, çapraz kesitli çalışma”, Protocol Number: IMM11-0138''
2011 - 2017
Yürütücü
''C13008 protokol kodlu, “Ülseratif Kolit ve Crohn Hastalığı olan hastalarda, Vedolizumab[MLN0002]’in uzun dönem güvenirliliğinin ve etkinliğinin değerlendirildiği faz 3, açık etiketli bir çalışma”''
PATENTLER
Henüz içerik girilmemiş.