ÖZLEM TUĞÇE KAYA fotoğraf
Dr. Öğr. Üyesi ÖZLEM TUĞÇE KAYA
Tıp Fakültesi / Temel Tıp Bilimleri Bölümü

E-Posta
tugce.cilingir@marmara.edu.tr
Telefon
Belirtilmemiş / 1596
Adres
Marmara Üniversitesi - Tıp Fakültesi / Temel Tıp Bilimleri Bölümü / Oda No (Belirtilmemiş)
Sosyal Ağlar

PROJELER & PATENTLER

PROJELER
ULUSAL
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TARAFINDAN DESTEKLİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ
2017 - Halen
Yürütücü
''Dişi ve erkek Wistar sıçanların hipokampuslarında nörogenez sürecinin gelişimsel olarak değerlendirilmesi''
2017 - Halen
Araştırmacı
''İRREVERSİBLE AKUT PULPİTİS TANILI HASTALARDA TÜKÜRÜK OKSİTOSİN KORTİZOL VE IG A DÜZEYLERİNİN AĞRI YOĞUNLUĞUNA BAĞLI KARŞILAŞTIRILMASI''
TÜBİTAK PROJESİ
2016 - 2017
Araştırmacı
''Melatoninin yüksek yağlı diyetle indüklenmiş inflamasyona ve gecikmiş ince bağırsak transit indeksine etkisi: Bağırsak mikrobiyotasının rolü''
ARAŞTIRMA PROJESİ
2015 - 2017
Araştırmacı
''Melatoninin yüksek yağlı dyet ile beslenmiş sıçanlarda karaciğer ve ince bağırsak inflamasyonu, gastrointestinal motilite ve enterik mikrobiyataya etkisi''
2015 - Halen
Araştırmacı
''Ratlarda deneysel olarak oluşturulan monooküler deprivasyon ambliyopisi modelinde intraperitoneal olarak uygulanan Rolipram ın görme üzerindeki fonksiyonel ve vizüel kortikal plastisite üzerindeki biyokimyasal etkisi''
2014 - Halen
Araştırmacı
''Kronik Nikotin Kullanan Tavşanlarda Yapılan Deneysel Subaraknoid Kanama Sonrasında Mikotin Replasman Tedavisinin Güvenilirliğinin Araştırılması ''
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TARAFINDAN DESTEKLİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ
2014 - 2015
Araştırmacı
''Etanercept Tedavisinin Sıçanda Transverse Rectus Abdominis Muskulotanöz Flebinde Oluşturulan İskemi Reperfüzyon Hasarı Üzerine Etkisi''
2014 - 2015
Araştırmacı
''Sıçanda Topikal ALK5 inhibitörü A 83 01 Uygulamasının Kısmi Kalınlıkta Deri Grefti Kontraksiyonuna Olan Etkisinin in vivo Değerlendirilmesi''
2013 - 2016
Araştırmacı
''Wistar ve genetik absans epilepsili sıçanlarda nörogenez belirteci olan doublecortin ile gama aminobütirik asitimmünreaktivitelerinin elektron mikroskopik olarak incelenmesi''
ARAŞTIRMA PROJESİ
2012 - Halen
Araştırmacı
''Absans Epilepside Gas6 Protein S ve TAM Reseptörlerinin Araştırılması''
PATENTLER
Henüz içerik girilmemiş.