ÖZLEM KİRAZLI fotoğraf
Dr. Öğr. Üyesi ÖZLEM KİRAZLI
Tıp Fakültesi / Temel Tıp Bilimleri Bölümü

E-Posta
ozlem.sarioz@marmara.edu.tr
Telefon
(216) 421 22 22 / 1775
Adres
Marmara Üniversitesi - Tıp Fakültesi / Temel Tıp Bilimleri Bölümü / 2016
Web Adresi
Belirtilmemiş

PROJELER & PATENTLER

PROJELER
ULUSAL
ARAŞTIRMA PROJESİ
2017 - Halen
Yürütücü
''6-OHDA ile Parkinson Modeli Oluşturulmuş Sıçanlarda Büyüme Hormonu Uygulamasının Motor Bulgular ve Nöronal Hasar Üzerine Etkilerinin İncelenmesi''
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TARAFINDAN DESTEKLİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ
2017 - 2017
Araştırmacı
''18. Ulusal Anatomi Kongresi''
2014 - 2016
Araştırmacı
''Talamus un VPM VPL ve LGN nükleuslarındaki glutamaterjik nöron yoğunluklarının normal ve GAERS Genetic Absence Epileptic Rats from Strabourg sıçanlarda karşılaştırılması''
BAP
... - Halen
Araştırmacı
''NUCLEUS PEDUNCULOPONTİNUS TEGMENTİ DE NÖROKİMYASAL ÖZELLİKLERİN GELİŞİMSEL OLARAK İNCELENMESİ''
... - Halen
Araştırmacı
''TÜRK ROMATOİD ARTRİT HASTALARINDA IL 6 İNTERLÖKİN 6 GEN POLİMORFİZMLERİNİN MOLEKÜLER DÜZEYDE İNCELENMESİ''
PATENTLER
Henüz içerik girilmemiş.