ÖZLEM KİRAZLI fotoğraf
Uzm.Dr. ÖZLEM KİRAZLI
Tıp Fakültesi / Temel Tıp Bilimleri Bölümü

E-Posta
ozlem.sarioz@marmara.edu.tr
Telefon
(216) 421 22 22 / 1775
Adres
Marmara Üniversitesi - Tıp Fakültesi / Temel Tıp Bilimleri Bölümü / 2016
Web Adresi
EĞİTİM BİLGİLERİ
EĞİTİM BİLGİLERİ
DOKTORA
MARMARA ÜNİVERSİTESİ / SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / 2011 - 2016
YÜKSEK LİSANS
MARMARA ÜNİVERSİTESİ / SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / 2009 - 2011
MARMARA ÜNİVERSİTESİ / FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / 2007 - 2009
YAPTIĞI TEZLER
DOKTORA
''Talamus’un VPM (Nuc. ventralis posteromedialis, VPL(Nuc. Ventralis posteriolateralis) ve LGN(Corpus geniculatum laterale) nükleuslarındaki glutamaterjik nöron yoğunluklarının normal ve GAERS ( Genetic Absence Epileptic Rats from Strabourg) sıçanlarda karşılaştırılması'' / 2011 - 2016 / Danışman: ERKAN KAPTANOĞLU
YÜKSEK LİSANS
''NUCLEUS PEDUNCULOPONTİNUS TEGMENTİ’DE NÖROKİMYASAL ÖZELLİKLERİN GELİŞİMSEL OLARAK İNCELENMESİ '' / 2009 - 2011 / Danışman: Prof.Dr.Ümit Şehirli
''TÜRK ROMATOİD ARTRİT HASTALARINDA IL-6 (İNTERLÖKİN-6) GEN POLİMORFİZMLERİNİN MOLEKÜLER DÜZEYDE İNCELENMESİ'' / 2007 - 2009 / Danışman: Doç.Dr.Ahmet ARMAN
YABANCI DİLLER
İNGİLİZCE
YÖKDİL / 2017 / 8375
YDS / 2014 / 7875000
ÜDS / 2012 / 66250
ÜDS / 2009 / 61