Prof.Dr. ÖZLEM DENİZ YILMAZ
Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

E-Posta
ozlem.yilmaz@marmara.edu.tr
Telefon
Onay Verilmemiş
Adres
Marmara Üniversitesi - Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı / Oda No (Belirtilmemiş)
Web Adresi
Belirtilmemiş
YAYINLAR & ESERLER
MAKALELER
ULUSLARARASI
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
1. GUZEV VİKTOR G,DENİZ YILMAZ ÖZLEM. İşlevsel Türkçe Söz Diziminin Bazı Sav ve Kavramları Üzerine. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten - 2008/II. sf 125-143, 2010.
2. DENİZ YILMAZ ÖZLEM. Türkiye Türkçesinde Sıfatsı İsimsi Şekiller Üzerine Dİk y EcEk y Esİ. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı 2003/I - Belleten. sf 151-169, 2006.
3. DENİZ YILMAZ ÖZLEM. Türkçe Adlık İkincil Temsil Etme Ulamı (ki Şekli). Dil Araştırmaları. sf 47-62, 2018.
4. GUZEV VİKTOR G,DENİZ YILMAZ ÖZLEM. Rus ve Türk Dil Biliminde Çatı (Diathesisi) Kavramı Üzerine. Dil Araştırmaları. sf 95-102, 2018.
5. DENİZ YILMAZ ÖZLEM. Türkçe Kelime Çekimi Ulamları Dizgesi Üzerine Ad Çekimi Ulamları. Dil Araştırmaları. sf 123-139, 2012. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
6. DENİZ YILMAZ ÖZLEM. Türkçe Kelime Çekimi Ulamları Dizgesi Üzerine Fiil Çekimi Ulamları. Dil Araştırmaları. sf 105-129, 2012. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
7. GUZEV VİKTOR G,DENİZ YILMAZ ÖZLEM. Ulaç Fiilin Zarfsı Şekli Kavramı Üzerine. Dil Araştırmaları. sf 19-29, 2015. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
ULUSAL
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
1. DENİZ YILMAZ ÖZLEM. Bir Dil Alt Dizgesi Olarak Söz Dizimi ve Birimleri. Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi. Cilt 5. sf 259-269, 2018. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
2. DENİZ YILMAZ ÖZLEM. Türkiye Türkçesinde Gerçekleşmemiş Olanak Kipi Konyunktif Subjonktif. Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi. Cilt 1. sf 135-147, 2014. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
KİTAPLAR
ULUSLARARASI
ANSİKLOPEDİ MADDESİ
KİTAP BÖLÜMÜ
1. DENİZ YILMAZ ÖZLEM, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi C 41, Ankara. 2012.
2. DENİZ YILMAZ ÖZLEM, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi C 41, Ankara. 2012.
3. GUZEV VİKTOR G,DENİZ YILMAZ ÖZLEM, Osmanlı 9, Ankara. 1999.
BİLİMSEL KİTAP
4. DENİZ YILMAZ ÖZLEM, Kategoriya nominalizatsii deystviya v turetskom yazıke Türkiye Türkçesinde Eylemi Adlaştırma Eylemsi Kategorisi, St. Petersburg. 2006.
DERS KİTABI
5. DENİZ YILMAZ ÖZLEM,GUZEV VİKTOR G, Opıt postroyeniya ponyatiynogo apparata teorii turetskoy grammatiki Türkiye Türkçesi Teorik Dil Bilgisinin Kavramlar Takımını Kurma Denemesi, St. Petersburg. 2004.
6. GUZEV VİKTOR G,DENİZ YILMAZ ÖZLEM,MAHMUDOV HACİOGLU HUSEYİN,ULMEZOVA LEYLA M, Turetskiy yazık Naçalnıy kurs Türkçe Başlangıç Kursu, St. Petersburg. 2006.
ULUSAL
BİLİMSEL KİTAP
7. DENİZ YILMAZ ÖZLEM, Türkiye Türkçesinde Eylemsi, Ankara. 2009.
EDİTÖRLÜKLER
ULUSAL
DERGİ
1. DENİZ YILMAZ ÖZLEM Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi
2. DENİZ YILMAZ ÖZLEM Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi
3. DENİZ YILMAZ ÖZLEM Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi
4. DENİZ YILMAZ ÖZLEM Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi
5. DENİZ YILMAZ ÖZLEM Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi
6. DENİZ YILMAZ ÖZLEM Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi
7. DENİZ YILMAZ ÖZLEM Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi
8. DENİZ YILMAZ ÖZLEM Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi
9. DENİZ YILMAZ ÖZLEM Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi
10. DENİZ YILMAZ ÖZLEM Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi
11. DENİZ YILMAZ ÖZLEM Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi
12. DENİZ YILMAZ ÖZLEM Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi
13. DENİZ YILMAZ ÖZLEM Marmara Turkiyat Araştırmaları Dergisi
14. DENİZ YILMAZ ÖZLEM Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi
15. DENİZ YILMAZ ÖZLEM Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi
16. DENİZ YILMAZ ÖZLEM Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
KİTAP
17. KEFELİ AYŞE EMEL,TAŞAĞIL AHMET,SARIAHMETOĞLU NESRİN,DENİZ YILMAZ ÖZLEM Dünden Bugüne İpek Yolu Beklentiler ve Gerçekler
BİLDİRİLER
ULUSLARARASI
1. DENİZ YILMAZ ÖZLEM, "Türkiye Türkçesi İsim Tamlamaları ve Bunların Anlamlarını Belirleme Denemesi", VI. Uluslararası Türk Dili Kurultayı Bildirileri (20-25 Ekim 2008), Ankara, 2012.
2. DENİZ YILMAZ ÖZLEM, "Teorik Türk Gramerinden Fiilin Eylemi Adlıklaştırma Eylemsi Ulamı Üzerine", IV. Uluslararası Türk Dili Kurultayı Bildirileri II. 24-29 Eylül 2000, Ankara, 2007.
3. DENİZ YILMAZ ÖZLEM, "Sibirya Türk Lehçelerinde Dönüşlülük Zamiri", Sibirya Araştırmaları, İstanbul, 1996.
4. DENİZ YILMAZ ÖZLEM, "Manas ve Seytek Destanlarında Ant İçme Şekilleri", Bozkırdan Bağımsızlığa Manas, Ankara, 1995.
5. DENİZ YILMAZ ÖZLEM, "Türkçe Adlık Çekimi Ulamları Üzerine: Adlık İkincil Temsil Etme Ulamı (ki Şekli)", ISLET 2017 3rd International Symposium on Language Education and Teaching, ROMA, 2017.
YAYINLANMAMIŞ BİLDİRİLER
Henüz içerik girilmemiş.
ATIFLAR
2015
Faaliyet
KİTAP
99 Puan
2015
Faaliyet
MAKALE
45 Puan
2015
Faaliyet
KİTAP
18 Puan
2015
Faaliyet
KİTAP
225 Puan