Prof.Dr. OYA ORUN
Tıp Fakültesi / Temel Tıp Bilimleri Bölümü

E-Posta
Onay Verilmemiş
Telefon
Onay Verilmemiş
Adres
Marmara Üniversitesi - Tıp Fakültesi / Temel Tıp Bilimleri Bölümü / Oda No (Belirtilmemiş)
Web Adresi
Belirtilmemiş
YÖNETİLEN TEZLER
YÜKSEK LİSANS
MUSTAFA GÖKHAN ALBAR, "Esansiyel hipertansiyonlu hastalarda katekol o-metiltransferazpolimorfizmlerinin belirlenmesi", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Biyofizik Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2019
Latife Baloğlu, "The effect of sensitive to apoptosis gene-protein expression on the sensitivity to radiotherapy and/ot chemotherapy in cervical cancers", Stokholm University / Institutionen för Biologisk Grundutbildning / Biologi, Tamamlandı, 2011
Olca Kılınç, "Rektum karsinomlu hastalarda apoptotik protein düzeylerinin terapi duyarlılığı üzerine etkilerinin incelenmesi", , Tamamlandı, 2011
DOKTORA
EMEL ÇETİN, "Yüksek Şiddetli Odaklanmış Ultrasonun (HIFU) Kolon Kanseri Hücre Hatları Üzerindeki Biyolojik Etkilerinin Karakterizasyonu", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Biyofizik Anabilim Dalı, Devam Ediyor, 2019
AYŞE SEVGİ ÖZDEN, "APOPTOZA DUYARLI (SAG) ve p73 GENLERİNİN RADYOTERAPİ ve/veya KEMOTERAPİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Diğer, Devam Ediyor, 2007