OYA AĞLARCI fotoğraf
Dr. Öğr. Üyesi OYA AĞLARCI
Atatürk Eğitim Fakültesi / Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

E-Posta
oya.aglarci@marmara.edu.tr
Telefon
Onay Verilmemiş
Adres
Marmara Üniversitesi - Atatürk Eğitim Fakültesi / Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü / Oda No (Belirtilmemiş)
Web Adresi
Belirtilmemiş
YAYINLAR & ESERLER
MAKALELER
ULUSLARARASI
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
1. AĞLARCI OYA,ÖNEN ÖZTÜRK FATMA. Prospective Chemistry and Science Teachers’ Views and Metaphors about Chemistry and Chemical Studies. Eurasian Journal of Educational Research. Cilt 71. sf 119-140, 2017.
2. AĞLARCI OYA,SARIÇAYIR HAKAN,Şahin Musa. Nature of science instruction to Turkish prospective chemistry teachers The effect of explicit reflective approach. Cogent Education. 2016.
3. AĞLARCI OYA. Prospective Chemistry And Science Teachers Metaphoric Perceptions Of Science. The Turkish Online Journal of Educational Technology. 2015.
ULUSAL
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
1. AĞLARCI OYA,KABAPINAR FİLİZ. Kimya Öğretmen Adaylarının Bilime ve Sözde Bilime İlişkin Görüşlerinin Geliştirilmesi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2016.
KİTAPLAR
Henüz içerik girilmemiş.
EDİTÖRLÜKLER
Henüz içerik girilmemiş.
BİLDİRİLER
ULUSLARARASI
1. AĞLARCI OYA, "Examination of Prospective Chemistry Teachers’ Views of Science and Scientists", International Conference on Science and Education, 2017.
2. ÖNEN ÖZTÜRK FATMA,AĞLARCI OYA, "Bilimsel Çalışmalara Yönelik Görüşler ile Bilim İnsanına İlişkin Metaforik Algılar: Kimya ve Fen Bilgisi Öğretmen Adayları Örneği.", IV nd International Eurasian Educational Research Congress, 2017.
3. AĞLARCI OYA, "Kimya Öğretmen Adaylarının Bilimde Gözlem ve Çıkarımlar Hakkındaki Görüşlerinin Geliştirilmesi", Uluslararası Katılımlı Yükseköğretimde Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları Kongresi, 2017.
4. KABAPINAR FİLİZ,AĞLARCI OYA, "EFFECTIVENESS OF TEACHING INTERVENTIONS BASED ON SOCIOCULTURAL CONSTRUCTIVISM ON ENVIRONMENTAL PROBLEMS: GROUP LEARNING VERSUS INDIVIDUAL LEARNING", ESERA, 2017.
YAYINLANMAMIŞ BİLDİRİLER
ULUSAL
1. AĞLARCI OYA,KABAPINAR FİLİZ, "Kimya öğretmen adaylarının bilim anlayışları Bilimselliğe karşı sözde bilim", 21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
ATIFLAR
2017
YAYINLAR
MAKALE
36 Puan
2017
EĞİTİM ÖĞRETİM FAALİYETİ
TEZ
27 Puan