Prof.Dr. OSMAN KÜÇÜKAHMETOĞLU
İktisat Fakültesi / İktisat Bölümü

E-Posta
Onay Verilmemiş
Telefon
Onay Verilmemiş
Adres
Marmara Üniversitesi - İktisat Fakültesi / İktisat Bölümü / 410
Web Adresi
Belirtilmemiş
YÖNETİLEN TEZLER
YÜKSEK LİSANS
ENGİN BÜLBÜL, "Türkiye ile BRICS ülkeleri dış ticaret değerlendirmesi", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2018
AYNUR BİRİCİK ÖZAN, "Uluslararası Ticarette Teknoekonomi Politikalarının Önemi: Türkiye-Güney Kore Örneği", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı, Devam Ediyor, 2018
PINAR ÜÇER, "Dünya Ticaret Örgütü Doha görüşmeleri", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2016
ABDULLAH BAHADIR ŞAŞMAZ, "Effects of Customs Union on Turkey's competitiveness in trade with EU15", Marmara Üniversitesi / Avrupa Birliği Enstitüsü / Avrupa Birliği İktisadı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2014
REŞAT SELÇUK ERDEN, "Elektronik ticaret ve dış ticarete etkisi", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2014
HAYRUNNİSA ŞEN, "Türkiye'nin dış ticaret hadlerinin değişimi ve gelir etkisi", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2013
FURKAN YILDIZ, "Türkiye'nin jeopolitik konumu bağlamında Avrupa Birliği enerji politikaları", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2012
ZEKERİYA ERAY ESER, "Dünden bugüne teknoloji transferi", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2011
SİBEL ALEMDAR, "Gümrük Birliği'nin öncesi ve sonrası ihracat ve ithalatın değişimi", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2011
TUĞBA AYIRAN EKŞİOĞULLARI, "Uluslararası bankacılıkta suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2010
YEŞİM ŞİMŞEK, "Türkiye'nin dış ticaretinin yapısı (1980-2009)", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2010
BETÜL VARAN, "Avrupa Para Birliği, Euro ve Türkiye ekonomisine etkileri", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2010
CANAN DABAK, "Türkiye'de ambalaj atıklarının kontrolü ve Avrupa Birliğine uyum", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2009
MELDA GÜNEŞ AYBAR, "2001 krizi sonrası Türk finans sektöründe yaşanan gelişmeler", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2009
SEZGİN ODABAŞ, "Küreselleşme sürecinde uluslararası mali krizler ve gelişmekte olan ülkeler", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2009
ANIL YÜREKLİ, "AB'nin istihdama yönelik politikaları ve Türkiye'nin uyumu", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2009
ÖZLEM ERGÜT, "Gümrük Birliği sürecinde Türkiye'nin dış ticaret yapısındaki gelişmeler", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2009
MEHMET BARIŞ TUNCA, "Avrupa Birliği enerji politikası ve Türkiye", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2009
YİĞİT ŞERİF KARABULUT, "Düz cam sanayisindeki yeniliklerin dış ticaret üzerine etkisi", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2009
VUSAL MUSAYEV, "Azerbaycan ekonomisinin dünya ekonomisine açılması", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2008
DİDEM KOSTAK, "Turizm hareketleri (Türkiye örneği üzerinden sağlık turizmi)", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2007
ÖZLEM GÜLÇİÇEK, "Cari işlemler dengesinin nedenleri ve ülke ekonomileri üzerindeki etkileri (AB sürecinde bir değerlendirme)", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2007
BERİL ÇELENK, "Avrupa Birliği'ne giriş sürecinin Türkiye serbest bölgeleri üzerine etkisi", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2007
GÜLCAN KORKMAZ, "An analysis of the concept of governance in the framework of European Union", Marmara Üniversitesi / Avrupa Birliği Enstitüsü / Avrupa Birliği Hukuku Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2006
FEHİM YELTEKİN, "The implications on Turkish Republic of Northern Cyprus of the Customs Union between Turkey and European Union", Marmara Üniversitesi / Avrupa Birliği Enstitüsü / Diğer, Tamamlandı, 2006
HANSA DABAK, "Avrupa Birliği bölgesel politikaları kapsamındaki yapısal fonlar ve Türkiye", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Diğer, Tamamlandı, 2006
DOĞUKAN TOMAK, "Dolaysız yabancı sermaye yatırımları ve Türkiye", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Diğer, Tamamlandı, 2006
KAĞAN BAHÇEKAPILI, "Gümrük birliği teorisi ve gümrük birliğinin Türkiye ekonomisine etkileri", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Diğer, Tamamlandı, 2006
MURAT SÖNMEZ, "Gümrük Birliği'nin Türkiye ekonomisine etkileri", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2006
SEMRA EROL, "Eski ve yeni bölgeselleşme sürecinde Türkiye", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Diğer, Tamamlandı, 2006
ZEYNEP DOĞAN, "Globalleşen dünya ekonomisinde ımf politikaları ve türkiye", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2006
VİLDAN TUBA ILGAZ, "Trade restrictions in motor vehicle industry in Turkey: European Union demands to eliminate trade restrictions on used motor vehicles", Marmara Üniversitesi / Avrupa Birliği Enstitüsü / Diğer, Tamamlandı, 2005
İDİL BULAK, "The integration process of small and medium sized enterprises (SMEs) in Turkey to the European Union a comparative analyses between Turkey and İtaly", Marmara Üniversitesi / Avrupa Birliği Enstitüsü / Diğer, Tamamlandı, 2005
MERVE ÜNALMIŞ, "Maritime transportation in Turkey and European Union with special reference to privatization of ports", Marmara Üniversitesi / Avrupa Birliği Enstitüsü / Diğer, Tamamlandı, 2005
MEHMET KAPLAN, "Avrupa Birliği`nin dış ticaret politikası ve Türkiye`ye olan etkileri", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Diğer, Tamamlandı, 2005
ZEYNEP MERCAN, "Türkiye'de sermaye piyasası'nın yapısı ve iktisadi kalkınma üzerine etkisi", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Diğer, Tamamlandı, 2005
GÖKHAN GÜVEN, "Avrupa Birliği'nin sanayi politikası ve Türkiye'nin uyum süreci", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Diğer, Tamamlandı, 2005
ARZU ÖZTOP, "Uluslararası iş gücü akımları ve Türkiye üzerine bir inceleme", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Diğer, Tamamlandı, 2005
AYŞE CAVLI, "Gıda ithalatında sağlık prosedürleri ve koşulları", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Diğer, Tamamlandı, 2005
KADİR CEBECİ, "Medyanın bireylerin tüketim kalıpları üzerine etkisi", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Diğer, Tamamlandı, 2005
ESRA ŞAHİN, "Küreselleşme sürecinde ulus devlet olgusu ve Türkiye", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Diğer, Tamamlandı, 2005
BAHAR KARACA, "Türkiye'deki bölgelerarası gelişme farklarının azaltılasında teşvik uygulamalarının etkinliği", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Diğer, Tamamlandı, 2004
GÜLCE DÜNDAR, "Software industry in Turkey and in European Union", Marmara Üniversitesi / Avrupa Birliği Enstitüsü / Avrupa Birliği İktisadı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2004
ESRA KADER, "Küreselleşme karşıtı gelişmeler", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Diğer, Tamamlandı, 2003
İSMAİL CEM AY, "Dünya Bankası`nın önerdiği yapısal uyum programlarının az gelişmiş ülkelere etkilerinin ülke örnekleriyle incelenmesi", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Diğer, Tamamlandı, 2002
KEMAL ERKİŞİ, "Türkiye-Avrupa Birliği iktisadi entegrasyonu: (Gümrük Birliği açısından bir değerlendirme)", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2001
BERAT SARIKAYA, "Mısır Arap Cumhuriyeti ekonomisi ve Türkiye-Mısır Arap Cumhuriyeti ekonomik ilişkileri", Marmara Üniversitesi / Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2001
YUSUF KÖROĞLU, "Türkiye'nin ekonomik işbirliği teşkilatı (ECO) ülkeleri ile iktisadi bütünleşmesindeki engeller ve çözüm önerileri", Marmara Üniversitesi / Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2001
MURAD DAVUDOV, "Dış ticarette libarelleşmenin ülke ekonomisine etkileri: Azerbaycan üzerine bir inceleme", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2001
SAİME ASLI KÜÇÜKGÖRKEY, "Elektronik ticaret", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Diğer, Tamamlandı, 2001
FERDA DURKAYA, "Türkiye Avrupa Birliği entegrasyonunda Gümrük Birliği'nin Türk demir-çelik sanayi üzerine etkileri", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Diğer, Tamamlandı, 1995
DOKTORA
NESLİHAN BALCI VAROL, "Uluslararası mal ticaretinde küresel değer zincirleri", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2018
HÜLYA ALEV BALTALI, "Dünya ticaretinde artan küresel rekabetin Avrupa Birliği'nin dış ticaret politikasına etkisi", İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Avrupa Birliği Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2014
SİBEL ÖZDEMİR, "Doğu Asya ülkeleri ile Türkiye'nin uyguladıkları dışa açık sanayileşme stratejilerinin karşılaştırması", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2013
ÖZLEM TOPLU YILMAZ, "Agricultural support policies for olive oil, wheat, milk and sugar in Turkey with reference to CAP", Marmara Üniversitesi / Avrupa Birliği Enstitüsü / Avrupa Birliği İktisadı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2012
RANA ATABAY BAYTAR, "Dünya gelir dağılımındaki bozulmada yeni korumacılığın rolü", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2010
ZEYNEP KAPLAN, "Industry sector: The impact of regulation on competitiveness in the context of Turkey's accession to the EU", Marmara Üniversitesi / Avrupa Birliği Enstitüsü / Avrupa Birliği İktisadı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2009
İDRİS AKKUZU, "Uluslararası emek hareketleri (göçü) ve Türkiye üzerine bir deneme", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2009
AHMET AYDIN, "Endüstri içi ticaret: Türkiye üzerine bir inceleme", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2008
AHMET YÜZBAŞIOĞULLARI, "Döviz krizleri, sebepleri, sonuçları ve modellenmesi", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Diğer, Tamamlandı, 2005
GÜLTEN DURSUN, "Yabancı doğrudan yatırımlar ve belirleyicileri: Türkiye analizi (1981-2003)", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Diğer, Tamamlandı, 2004