ÖMER ZÜLFE fotoğraf
Prof.Dr. ÖMER ZÜLFE
Fen - Edebiyat Fakültesi / Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

E-Posta
Onay Verilmemiş
Telefon
Onay Verilmemiş
Adres
Marmara Üniversitesi - Fen - Edebiyat Fakültesi / Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü / Oda No (Belirtilmemiş)
Web Adresi
YÖNETİLEN TEZLER
YÜKSEK LİSANS
IVA POPOVA, "İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi TY. 1000 numarada kayıtlı Mecmȗ'a-i Eş'ȃr (55b-120a) (İnceleme-metin)", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2019
MERVE ÇELEBİ, "İ.Ü. Nadir Eserler Kütüphanesi'nde ty1000 numarada kayıtlı mecmûa-i eşâr (Vr.1b-55a) (İnceleme- metin)", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2019
MURAT ERDEN, "XV. Yüzyıl şairi Habîbî ve dîvânı", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2018
AYŞE BEDESTANİ, "XVI. Yüzyıl şairi Ahdî-i Bağdâdî dîvânı", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2018
ZÜLEYHA HAYAL, "Topkapı Sarayı Kütüphanesi revan no: 1972'de kayıtlı Mecmû'a-i Eş'âr (vr.360b-405a) (İnceleme-metin)", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2016
MELEK AŞKAN, "Topkapı Sarayı Kütüphanesi Revan no:1972'de kayıtlı Mecmū'a-i Eş'ār (vr.240b-280a)(İnceleme-metin)", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2015
SEDAT ÖZTEKKELİ, "Millî Kütüphane 801 numarada kayıtlı Mecmû'a-i Eş'âr (vr. 1-65)-(İnceleme-metin-tıpkıbasım)", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2015
ESRA BOZYİĞİT, "Topkapı Sarayı Kütüphanesi Revan No: 1972'de kayıtlı Mecmū'a-i Eş'ār (vr. 280b-360a) (İnceleme-metin)", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2015
YALÇIN YAMAN, "Âhî Dîvânı: İnceleme-tenkitli metin", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2014
SÜMEYYE KOCA, "Topkapı Sarayı Kütüphesi Revan No: 1972'de kayıtlı Mecmû'a-i Eş'âr (Vr. 160b-240a): İnceleme-metin", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2014
DUYGU ALDEMİR, "Milli Kütüphane no: 1996' da kayıtlı Mecmûatü'l-Letâyif (inceleme-metin)", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2014
METİN SAMANCI, "Mecmu'a-i Nezair(vr. 150b-250a) (Süleymaniye Kütüphanesi H. Hüsnü Paşa 1031) İnceleme - Tenkitli Metin", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2013
UĞUR ÖZTÜRK, "Mecmû`a-ı Eş`âr (Muallim Cevdet K. 479): İnceleme-tenkitli metin", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2013
AHMET ÇOLAK, "Topkapı Sarayı Kütüphanesi Revan No:1972'de kayıtlı Mecmû'a-i Eş'âr (vr.1b-80a): İnceleme-metin", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2013
BEKİR BELENKUYU, "Topkapı Sarayı Kütüphanesi Revan No:1972'de kayıtlı Mecmû'a-i Eş'ar (vr. 80b-160a): İnceleme-metin", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2013
LEVENT KORKMAZ, "Mecmû'a-i Eş'âr, Süleymaniye Kütüphanesi Tahir Ağa 285, inceleme-tenkitli metin", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2013
AHMET KEMAL GÜMÜŞ, "Mecmü`a-i Neza'ir (vr. 50b-100a) (Hasan Hüsnü Paşa no: 1031) inceleme-tenkitli metin", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2012
İLKNUR ÖZER, "Mecmû'a-i Nezâir (vr. 100b 150a) (H. Hüsnü Paşa 1031) inceleme-tenkitli metin", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2012
ÖMER SAĞLAM, "Mahmud bin Mustafa bin Celâl'in Gencine-i Letâ'if adlı eseri (metin-inceleme)", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2011
SİBEL YILDIRIM DEMİR, "Mecm'ûa-i Nezâir Hasan Hüsnü Paşa N. (1031) 1b- 50a: İnceleme-tenkitli metin", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2011
ÖZKAN ÇAYLAK, "Mecmu'a-i Eş'ar (Hamidiye 1186) 1b-50a yapraklarının tenkitli metni", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2010
ÖYKÜ AKIN, "Harîmî (Şehzâde Korkud) Dîvânı'nın nesre çevirisi ve incelenmesi", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2009
ARZU ERPİK, "Süleymaniye Kütüphanesi Fatih 3849 numarada kayıtlı Mecm?`a-i Eş`?r`ın 40b-80a yapraklarının tenkitli metni", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2009
MUHAMMET KARAMAN, "Süleymaniye Kütüphanesi Fatih 3849 numarada kayıtlı Mecm?`a-i Eş`?rın 1-b / 40-a yapraklarının tenkitli metni", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2008
RÜSTEM KAVAKLIK, "On beşinci yüzyıl şairi Sabayi ve divançesi (transkripsiyonlu metin- açıklamalar- dizin)", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2008
HASAN GÖKÇE, "Selim Sabit (ölümü 1911) Mi'yâru'l-Kelâm (metin-inceleme-sözlük)", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2007
DOKTORA
METİN SAMANCI, "Fuzûlî'nin anlam dünyası: Anahtar kelimeler ve kavramlar sözlüğü", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2019
AYŞE YILMAZ, "Mehmed Salāhì'nin Kāmūs-ı Osmānì'si ve eserdeki divan şiiri unsurları", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2018