ÖMER ZÜLFE fotoğraf
Prof.Dr. ÖMER ZÜLFE
Fen - Edebiyat Fakültesi / Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

E-Posta
Onay Verilmemiş
Telefon
Onay Verilmemiş
Adres
Marmara Üniversitesi - Fen - Edebiyat Fakültesi / Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü / Oda No (Belirtilmemiş)
Web Adresi
VERDİĞİ DERSLER
LİSANS
ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ 16. Yüzyıl, Türkçe, 2018-2019
METİN ŞERHİ, Türkçe, 2018-2019
KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA EDEBÎ KAVRAMLAR, Türkçe, 2018-2019
YÜKSEK LİSANS
KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA BEŞERİ MOTİFLER, Türkçe, 2018-2019
16. ASIRDAN GÜNÜMÜZE KADAR TÜRK İSLAM EDEBİYATI TARİHİ, Türkçe, 2018-2019
DİVAN EDEBİYATI ŞEKİL BİLGİSİ, Türkçe, 2018-2019
BAŞLANGIÇTAN 16. ASRA KADAR TÜRK İSLAM EDEBİYATI TARİHİ, Türkçe, 2018-2019
ARAŞTIRMADA TEMEL BİLGİLER VE USUL, Türkçe, 2018-2019
DOKTORA
KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE KAVRAM, Türkçe, 2018-2019
İSLAMİ EDEBİYATLARDA MUKAYESE TEKNİKLERİ, Türkçe, 2018-2019
ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA NESİR, Türkçe, 2018-2019