NUSRET GEDİK fotoğraf
Dr. Öğr. Üyesi NUSRET GEDİK
Fen - Edebiyat Fakültesi / Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

E-Posta
nusret.gedik@marmara.edu.tr
Telefon
Belirtilmemiş / 1432
Adres
Marmara Üniversitesi - Fen - Edebiyat Fakültesi / Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü / A127
EĞİTİM BİLGİLERİ
EĞİTİM BİLGİLERİ
DOKTORA
MARMARA ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ / ESKİ TÜRK EDEBİYATI (DR) / 2011 - 2016
YÜKSEK LİSANS
MARMARA ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ / ESKİ TÜRK EDEBİYATI (YL) (TEZLİ) / 2008 - 2011
LİSANS
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ / FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / 2004 - 2008
YAPTIĞI TEZLER
DOKTORA
''Türk Edebiyatında Manzum Devriyye'' / 2011 - 2016 / Danışman: NİHAT ÖZTOPRAK
YÜKSEK LİSANS
''Lâzikî-Zâde Feyzullah Nâfiz Efendi (Öl. 1181/1767)'nin Türkî Letâ'ifü'l-Hayâl adlı eseri [1b-81a] (inceleme-metin)'' / 2008 - 2011 / Danışman: NİHAT ÖZTOPRAK
YABANCI DİLLER
İNGİLİZCE
ÜDS / 2010 / 71,25
ÜDS / 2010 / 71,25
KPDS / 2010 / 73
KPDS / 2009 / 68
ÜDS / 2009 / 55