NURSEL UYANIKER fotoğraf
Doç.Dr. NURSEL UYANIKER
Fen - Edebiyat Fakültesi / Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

E-Posta
nuyaniker@marmara.edu.tr
Telefon
Onay Verilmemiş
Adres
Marmara Üniversitesi - Fen - Edebiyat Fakültesi / Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü / Oda No (Belirtilmemiş)
Web Adresi
YAYINLAR & ESERLER
MAKALELER
ULUSLARARASI
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
1. UYANIKER NURSEL. CİNSİYETÇİLİK SARMALINDA KADIN GÜREŞÇİLER: SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. Motif Akademi Halk Bilimi Dergisi. Cilt 12. sf 330-343, 2019. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
2. UYANIKER NURSEL. Selamlaşma Bağlamında Üsküdar/Selami Ali Efendi Menkıbesinin Göstergebilim Açısından İncelenmesi. Folklor / Edebiyat. Cilt 24. sf 73-85, 2018. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
3. UYANIKER NURSEL. Türkiye'de Folklora Yönelişin Kökleri. Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi. sf 99-126, 2011.
4. UYANIKER NURSEL. Lord Raglan'ın Geleneksel Kahraman Kalıbı Bağlamında Manas Destanı. Uluslararası Hakemli İetişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi. Cilt 2. sf 44-61, 2014.
5. UYANIKER NURSEL. DİNLER COĞRAFYASI BAĞLAMINDA BÜYÜKADA / AYA YORGİ (AYIOS YEORGIUS) YORTU GÜNÜ VE KUTLAMALARI. Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi. sf 1-14, 2016.
6. UYANIKER NURSEL. Manzum Dinî-Kahramanlık Hikâyeleri Bağlamında Hz. Ali İle Kahkaha Sultan Cengi. Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi. Cilt 12. sf 191-227, 2014.
ULUSAL
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
1. UYANIKER NURSEL. Toprağın Vatan Coğrafyasına Dönüştürülmesinde Efsanelerin Rolü: İstanbul Örneği. Türklük Araştırmaları Dergisi. Cilt 2. sf 109-115, 2018. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
2. UYANIKER NURSEL,KOÇ Almira. Erikli Baba Tekkesi ve Toplumsal İşlevleri. Alevilik Araştırmaları Dergisi. sf 105-114, 2019.
3. UYANIKER NURSEL. HANIMLARA MAHSUS GAZETE’DE YAYINLANAN HZ. FÂTIMA KONULU RİSALE İLE TÜRKÇE YAZMALARDA ELE ALINAN AHVÂL-İ FÂTIMA’LARIN EDEBÎ ÜSLUP BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI. Alevilik Araştırmaları Dergisi. sf 237-252, 2018. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
4. UYANIKER NURSEL. Dini Mensur Bir Eser: Hz. Muhammed’in Ebu Cehil İle Güreşi. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi. Cilt 11. sf 28-48, 2018. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
5. UYANIKER NURSEL. Alevi-Bektaşi Şairlerin Şiirlerinde Arı ve Bal Motiflerinin Anlam-Kavram Alanları Bakımından Değerlendirilmesi. Alevilik Araştırmaları Dergisi. sf 259-277, 2017. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
6. UYANIKER NURSEL. “HİKÂYET” BAŞLIKLI YAZMA ESERDE GEÇENDÖRT HALİFE MENKIBELERİNİN İNCELENMESİ. Diyalektolog. sf 25-41, 2019. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
KİTAPLAR
ULUSLARARASI
BİLİMSEL KİTAP
1. UYANIKER NURSEL, Türklerde Güreş Kültürü ve Kırkpınar Güreşleri, Ankara. 2019.
ULUSAL
BİLİMSEL KİTAP
KİTAP BÖLÜMÜ
2. UYANIKER NURSEL, Tarihi, Kültürü ve Sanatıyla 21-22 Mayıs 2010 XI. Eyüpsultan Sempozyumu Tebliğler, İstanbul. 2012.
EDİTÖRLÜKLER
Henüz içerik girilmemiş.
BİLDİRİLER
ULUSLARARASI
1. UYANIKER NURSEL, "Balkanlar’dan Anadolu’ya Türk Yağlı Güreşlerinde Usta-Çırak İlişkisi", Uluslararası Türk Dünyası Kültür Araştırmaları Sempozyumu, Priştina, 2016.
2. UYANIKER NURSEL, "Aristoteles’in “Adab-ı Ceng”i Bağlamında Türk Savaş Adabının Kültürel Unsurları", MOTİF VAKFI ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, Çanakkale, 2018.
3. UYANIKER NURSEL, "Eric Hobsbawm’xxın, ”Sosyal Haydut veya Halk Kahramanı Kalıbı” Açısından Demirci Mehmet Efe", II. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi, İSTANBUL, 2010.
4. UYANIKER NURSEL, "YENİ GÜN/ERGENEKON (NEVRUZ) VE HIDIRELLEZ’DE OYNANAN GELENEKSEL TÜRK SPORLARININ SOSYO-KÜLTÜREL TEMELLERİ", Uluslararası Toplum ve Kültür Araştırmaları Sempozyumu, 2019.
YAYINLANMAMIŞ BİLDİRİLER
Henüz içerik girilmemiş.
ATIFLAR
2018
YAYINLAR
MAKALE
Belirtilmemiş
2018
YAYINLAR
MAKALE
Belirtilmemiş