NURAY TERZİ fotoğraf
Doç.Dr. NURAY TERZİ
İktisat Fakültesi / İktisat Bölümü

E-Posta
nurayterzi@marmara.edu.tr
Telefon
Onay Verilmemiş
Adres
Marmara Üniversitesi - İktisat Fakültesi / İktisat Bölümü / Oda No (Belirtilmemiş)
Web Adresi
Belirtilmemiş
BİLİMSEL FAALİYETLER
AKADEMİK YAYINLARDAKİ GÖREVLER
Hakemlik
Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar
Hakemlik
Bankacılar Dergisi
Hakemlik
Modern Economy
Hakemlik
Atlantic Economic Journal
Hakemlik
Gümüşhane Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi
Hakemlik
International Scientific Conference "Whither Our Economies", 15-16, 2012
Hakemlik
Quartely Review of Economics and Finance
Hakemlik
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası
Hakemlik
Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi
Hakemlik
Çanakkale Onsekizmart Üniversitesi Yönetim Bilimleri Dergisi
Hakemlik
Finans, Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi
Hakemlik
Kastamonu İİBF Dergisi
Hakemlik
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi
Hakemlik
Journal of Academic Researches
BİLİMSEL FAALİYETLER / ORGANİZASYONLARDAKİ GÖREVLER
Henüz içerik girilmemiş.
SANATSAL FAALİYETLER
Henüz içerik girilmemiş.