NURAY ŞAHİN ORAK fotoğraf
Dr. Öğr. Üyesi NURAY ŞAHİN ORAK
Sağlık Bilimleri Fakültesi / Hemşirelik Bölümü

E-Posta
nsorak@marmara.edu.tr
Telefon
(216) 330 20 70 / 1230
Adres
Marmara Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi / Hemşirelik Bölümü / Oda No (Belirtilmemiş)
YÖNETİLEN TEZLER
YÜKSEK LİSANS
ESRA ÖZER, "Kronik hastalığa sahip hastaların ilaçkullanmaya ilişkin sağlık inançları ile tedaviyeuyumları arasındaki ilişki", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Hemşirelik Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2019
HATİCE KILINÇ, "Hemşirelerde delici-kesici alet yaralanmaları: bir karma yöntem çalışması (İstanbul ili bir kamu hastanesi örneği)", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Hemşirelik Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2019
ELİF TUĞBA UYGUN, "Acile Başvuran Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalarının Aktiviteye Bağlı Dispne Durumları ve Öz-Etkililikleri", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Hemşirelik Anabilim Dalı, Devam Ediyor, 2019
MERYEM KAR, "Çocuk Acil Hemşirelerinin Kanıta Dayalı Uygulamalara Yönelik Tutumları, Algıladıkları Engeller ve Çözüm Önerileri", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Hemşirelik Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2019
DOKTORA
Henüz içerik girilmemiş.