NURAY ŞAHİN ORAK fotoğraf
Dr. Öğr. Üyesi NURAY ŞAHİN ORAK
Sağlık Bilimleri Fakültesi / Hemşirelik Bölümü

E-Posta
nsorak@marmara.edu.tr
Telefon
(216) 330 20 70 / 1230
Adres
Marmara Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi / Hemşirelik Bölümü / Oda No (Belirtilmemiş)
YAYINLAR & ESERLER
MAKALELER
ULUSAL
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
1. DİKMEN AYDIN YEŞİM,ŞAHİN ORAK NURAY,GÜRKAN AYSEL,ASLAN GURBET,DEMİR FATMA. Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Eğitimleri Sırasında Hemşirelerden Aldığı Desteğin Değerlendirilmesi. JAREN. Cilt 3. sf 109-115, 2017.
2. ŞAHİN ORAK NURAY,OKSAY ŞAHİN AYŞEGÜL,GÜLSEVEN KARABACAK BİLGİ,EMRE YAVUZ DERYA,OKUROĞLU GÜLTEN,ALPAR ŞULE. Birinci sınıf hemşirelik öğrencilerininparenteral ilaç hazırlama becerileriningelişimi. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi. Cilt 13. sf 139-145, 2016. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
3. ŞAHİN ORAK NURAY,ALPAR ŞULE. Hemşirelerin Profesyonel Değerleri Ölçeği nin geçerlik ve güvenirlik çalışması. MÜSBED. Cilt 2. sf 22-31, 2012. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
4. ŞAHİN ORAK NURAY,Canuygur Atike. Jinekoloji kliniğinde yatan hastaların genital hijyen davranışlarının incelenmesi Investigation of the genital hygiene behavior of the hospitalized patients in department of gynecology. Balıkesır Health Sciences Journal. Cilt 3. sf 130-134, 2014. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
5. DİKMEN AYDIN YEŞİM,ŞAHİN ORAK NURAY. Acil hemşireliğinin dünü bugünü ve geleceği. Sağlıkla Hemşirelik Dergisi. sf 22-24, 2016.
6. ŞAHİN ORAK NURAY,ÇINAR PAKYÜZ SEZGİ,KARTAL ARZU. Ölçek Geliştirme Çalışması: Hemodiyaliz Hastalarında Konfor. Türk Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireleri Derneği Nefroloji Hemşireliği Dergisi. Cilt 12. sf 68-77, 2017. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
7. ŞAHİN ORAK NURAY,ALPAR ŞULE. Satranç ve hemşirelik. Sağlıkla Hemşirelik Dergisi. sf 46-47, 2014.
KİTAPLAR
ULUSLARARASI
KİTAP TERCÜMESİ
KİTAP BÖLÜMÜ
1. ŞAHİN ORAK NURAY, Hemşirelik Esasları insan sağlığı ve fonksiyonları, Ankara. 2015.
2. ŞAHİN ORAK NURAY, Hemşirelik Kuramları Modelleri ve Uygulama Esasları, ANKARA. 2019.
3. ŞAHİN ORAK NURAY, Çağdaş hemşirelikte etik, İstanbul. 2013.
4. ŞAHİN ORAK NURAY, Çağdaş hemşirelikte etik, İstanbul. 2013.
5. ŞAHİN ORAK NURAY, Çağdaş hemşirelikte etik, İstanbul. 2013.
6. ŞAHİN ORAK NURAY, Hemşirelik esasları İnsan sağlığı ve fonksiyonları, Ankara. 2015.
7. ŞAHİN ORAK NURAY, Hemşirelik esasları İnsan sağlığı ve fonksiyonları, Ankara. 2015.
ULUSAL
BİLİMSEL KİTAP
8. SABUNCU NECMİYE,ALPAR ŞULE,KARABACAK ÜKKE,GÜLSEVEN KARABACAK BİLGİ,ŞENTURAN LEMAN,ŞAHİN ORAK NURAY,OKSAY ŞAHİN AYŞEGÜL, Hemşirelik Esasları Temel Beceri Rehberi, İSTANBUL. 2015.
9. SABUNCU NECMİYE,ALPAR ŞULE ECEVİT,KARABACAK ÜKKE,GÜLSEVEN KARABACAK BİLGİ,ŞENTURAN LEMAN,ŞAHİN ORAK NURAY,OKSAY ŞAHİN AYŞEGÜL, Hemşirelik Esasları Temel Beceriler Rehberi, İSTANBUL. 2008.
KİTAP BÖLÜMÜ
10. ŞAHİN ORAK NURAY, Hemşirelikte Kavram Kuram ve Model Örnekleri, İstanbul. 2013.
11. ŞAHİN ORAK NURAY, Klinik Beceriler Kitabı Sağlığın Değerlendirilmesi Hasta Bakım ve Takibi, İSTANBUL. 2010.
EDİTÖRLÜKLER
ULUSAL
KİTAP
1. Orak Nuray Şahin I Uluslararası ve VIII Ulusal Hemşirelik Kongresi 29 Ekim 2 Kasım 2000 Antalya Türkiye Kongre Kitabı
BİLDİRİLER
ULUSLARARASI
1. OKUROĞLU GÜLTEN,ORAK NURAY,ŞAHİN ŞÜKRİYE,ALPAR ŞULE, "The Effect of Training with Simulation on the Clinical Stress of First Grade Nursing Students", Uluslararası Karadeniz Hemşirelik Eğitimi Kongresi, 2017.
2. ERGÜN YASEMİN,ŞAHİN ORAK NURAY,yıldıran şeyma,Çelik Melike,Arslaner Huriye,Güleşen Asiye, "Determining Intensive Care Nurses’ Attitudes Toward Death", International Meeting on Education and Research in Health Science, 2017.
3. ŞAHİN ORAK NURAY,ERGÜN YASEMİN,İşbar Burak,Özkan Hatice Dilek,Girişken Akkoyun Gamze,Özkan Asibe, "The Opinions of Patients abouth the Physical Environmental Features of the Intensive Care Units", International Meeting on Education and Research in Health Science, 2017.
4. ŞAHİN ORAK NURAY,BAHÇECİK NEFİSE,ALPAR ŞULE, "The nursing students’ views about euthanasia", 13th International Nursing Ethics Conference, October 4-6 2012, Selçuk, İzmir, Turkey, İZMİR, 2012.
ULUSAL
5. OKUROĞLU GÜLTEN,ŞAHİN ORAK NURAY,MEMADOV FİLİZ,ALPAR ŞULE, "Güvenli Parenteral İlaç Uygulama Öz-Yeterlilik Ölçeğinin geliştirilmesi, geçerlik ve güvenirliği", 5.Ulusal 1.UluslararasıHemşirelikte Güncel Yaklaşımlar Kongresi, 2018.
6. Arslan Hediye,Orak Nuray Şahin,Gültaş Asiye,Vural Fatma, "Hemşire Kuramcıların Etkilendikleri Sağlık Kuramları ve Sağlık Modelleri ile Hastalık Neden Teorileri Arasındaki İlişki", I. Uluslararası ve VIII. Ulusal Hemşirelik Kongresi, İstanbul, 2000. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
7. Sabuncu Necmiye,Alpar Şule Ecevit,Karabacak Ükke,ŞAHİN ORAK NURAY, "Anestezi öncesi dönemde yapılan iletişimin anksiyete düzeyine etkisi", Ulusal Cerrahi Kongresi ’98, İzmir, 1998.
8. Karabacak Ükke,ŞAHİN ORAK NURAY,Şenturan Leman, "Ampulden ilaç çekme eğitim yönteminin psikomotor beceri geliştirmeye etkisi", 2. Uluslar arası - 9. Ulusal Hemşirelik Kongresi, İstanbul, 2003.
9. Alpar Şule Ecevit,Orak Nuray Şahin,Gülseven Bilgi, "Baş banyosu verirken yaşanan kaygının uygulama başarısı ve sürekli kaygı durumu ile ilişkisi", 2. Uluslar arası - 9. Ulusal Hemşirelik Kongresi, İstanbul, 2003.
10. Alpar Şule Ecevit,Karabacak Ükke,Orak Nuray Şahin,Sabuncu Necmiye, "Periferik intravenöz kanül bakımında kullanılan yöntemlerin belirlenmesi", I. Uluslararası ve VIII. Ulusal Hemşirelik Kongresi, İstanbul, 2000.
11. Sabuncu Necmiye,Orak Nuray Şahin,Karabacak Ükke,Alpar Şule Ecevit, "The effect of learning the nursing process system on the nursing student s perceieving their personal problem solving ability", I. Uluslararası ve VIII. Ulusal Hemşirelik Kongresi, İstanbul, 2000.
12. Orak Nuray Şahin,Oktay Sevgi, "Sağlık kurumlarında çalışan hemşireler ile denk eğitimden geçmiş diğer sağlık personelinin ücretlerinin yapılan ödemelerin karşılaştırılması", I. Uluslararası ve VIII. Ulusal Hemşirelik Kongresi, İstanbul, 2000.
YAYINLANMAMIŞ BİLDİRİLER
ULUSLARARASI
1. ŞAHİN ORAK NURAY,OKSAY ŞAHİN AYŞEGÜL,ALPAR ŞULE,SABUNCU NECMİYE, "Comparison of obtained measurements via the mercury glass and the chemical thermometers in determining the body temperature", 24th International Nursing Research Congress, Prag
2. ONAN NEVİN,ŞAHİN ORAK NURAY, "Nursing students anger expression and constipation severity level", HORATIO: European Psychiatric Nursing Congress, İstanbul
ULUSAL
3. ŞAHİN ORAK NURAY,BOZKURT ADİLE,ÖZTÜRK SEHER,ÖZDEMİR TUĞBA, "HEMŞIRELIKTE İLAÇ UYGULAMA HATALARI:LITERATÜR TARAMA", 5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi, ANKARA
4. Kurt Nurgül,ŞAHİN ORAK NURAY, "Hemşirelik öğrencilerinin stresle başa çıkma tarzları ile yaşam doyum düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi", 3. Uluslararası 7. Ulusal Psikiyatri Hemsireligi Kongresi, Ankara
5. Vural Fatma,Gültaş Asiye,ŞAHİN ORAK NURAY,Arslan Hediye, "İnsan kavramı ve hemşirelik", I. Uluslararası ve VIII. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Antalya
6. ŞAHİN ORAK NURAY,YAVAŞ GÜLFEM,KAYA YILMAZ KÜBRA,ÖNER NİKBOLU KÜBRA, "TÜRKIYE’DE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL YIKAMAALIŞKANLIKLARI: LITERATÜR TARAMA", 5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi, ANKARA
7. ŞAHİN ORAK NURAY,EKİCİ HİCRAN,MİLLİ MEDİNE,KÖSE YEŞİM, "TÜRKIYE’DE YAPILAN, TÜRKÇE YAYIMLANANARAŞTIRMALARDA KULLANILAN BASINÇ YARASIRISK DEĞERLENDIRME ÖLÇEKLERI", 5. Uluslararası16. Ulusal Hemşirelik Kongresi, ANKARA
ATIFLAR
2018
YAYINLAR
MAKALE
Belirtilmemiş