Prof.Dr. NİLGÜN ÇERİKÇİOĞLU
Tıp Fakültesi / Temel Tıp Bilimleri Bölümü

E-Posta
Onay Verilmemiş
Telefon
Onay Verilmemiş
Adres
Marmara Üniversitesi - Tıp Fakültesi / Temel Tıp Bilimleri Bölümü / Oda No (Belirtilmemiş)
Web Adresi
Belirtilmemiş
YÖNETİLEN TEZLER
YÜKSEK LİSANS
ZALİHE ALTINÖZ, "Meyve ve Sebzelerden İzole Edilen Çeşitli Mayaların Flukonazol, Vorikonazol ve Zirai Azoller İçin Antifungal Duyarlılıklarının Araştırılması.", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Devam Ediyor, 2019
SİNEM KARABULUT, "Klinik örneklerden izole edilen trichosporon asahii türü mantarların genotiplendirilmesi ve antifungal duyarlılığının belirlenmesi", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2017
MELTEM KAYA, "Flukonazole dirençli ve doza bağımlı duyarlı kandida izolatlarında olası dışa atım pompalarının fenotipik yöntemlerle araştırılması", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2014
ÖVGÜ ÇELİK, "Klinik örneklerden izole edilen, yeni güncelleşen albıcans dışı candıda kökenlerinin virülans faktörlerinin ve flukonazole karşı duyarlılıklarının belirlenmesi", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2011
NİL TÜRKÖLMEZ, "Kandida vajiniti gelişmiş olan fizyolojik ve cerrahi menopozlu kadınlardan izole edilen kökenlerde fenotipik dönüşüm ve flukonazol direncinin araştırılması", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2010
VOLKAN AKYOL, "Hastanede yatan hastaların klinik örneklerinden izole edilen candida parapsilosis kökenlerinin morfotiplendirilmesi, genotiplendirilmesi ve farklı morfotiplerde bazı virulans faktörlerinin araştırılması", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2006
ÖNCÜ AKGÜL, "Klinik örneklerden izole edilen germ tüp pozitif maya kökenlerinde candida albicans ve candida dubliniensis ayırımının fenotipik yöntemlerle ve PCR ile belirlenmesi", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2006
AYLİN DAĞ, "Hastanede yatan hastaların klinik örneklerinden izole edilen Trichhosporon asahii kökenlerinde bazı virulans faktörlerinin araştırılması", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2005
MELTEM DAĞDEVİREN, "Hastanede yatan fungemili olgulardan izole edilen candida parapsilosis kökenlerinin virülans faktörleri", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2002
EMİNE HOŞAF, "Candida albicans ile ağız florasında bulunan bazı fakültatif anaerop bakterilerin ilişkilerinin in vitro deneylerle araştırılması", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Diğer, Tamamlandı, 1998
DOKTORA
Henüz içerik girilmemiş.