NESRİN ÖZDENER DÖNMEZ fotoğraf
Prof.Dr. NESRİN ÖZDENER DÖNMEZ
Atatürk Eğitim Fakültesi / Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

E-Posta
nozdener@marmara.edu.tr
Telefon
(216) 345 90 90 / 340
Adres
Marmara Üniversitesi - Atatürk Eğitim Fakültesi / Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü / 340
Web Adresi
Belirtilmemiş
Sosyal Ağlar
YÖNETİLEN TEZLER
YÜKSEK LİSANS
AYCAN ÇELİK KIRÇALI, "K12 düzeyinde algoritma öğretiminde kullanılan bilgisayarlı ve bilgisayarsız araçların çeşitli değişkenler açısından değerlendirilmesi", Marmara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2019
EDA TORUN, "ULUSLARARASI BAKALORYA PROGRAMI iLE ULUSAL PROGRAMDAKİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSLERİNİN YANSITICI DÜŞÜNME BECERİSİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI", Marmara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı, Devam Ediyor, 2019
ŞEYDA BURCU SOYLU, "Şirket İçi Uzaktan Eğitimde Oyunlaştırma: QuizGame Örneği", Marmara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı, Devam Ediyor, 2019
YASEMİN TOPUZ, "Anatomi eğitiminde sanal gerçeklik ve üç boyutlu masaüstü materyallerin akademik başarı ve bilişsel yük açısından karşılaştırılması", Marmara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2018
CAN MIHCI, "Programlama eğitiminde görsel blok programlama ve mobil uygulama geliştirme araçlarının karşılaştırılması", Marmara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2014
FATMA GÖLPEK SARI, "Çevrimiçi işbirliği uygulamaları: Google dokümanlar örneği", Marmara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2013
YASEMİN ÇALIŞKAN, "Matematik dersi kapsamında blogların web tabanlı portfolyo olarak kullanımının incelenmesi", Marmara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2013
OSMAN AY, "Mantıksal hata örneklerinin kullanıldığı programlama eğitiminde uygulanan öğretim yöntemleri ve öğrenci deneyimlerinin akademik başarıya etkisi", Marmara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2011
GÜLTEN KAVAS, "Video destekli web tabanlı akran değerlendirme sisteminin mikroöğretim uygulamaları üzerine etkileri: Bilgisayar öğretmenliği adayları örneği", Marmara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2009
HASİBE SEL, "Bilgisayar destekli öğretimde eğitsel ajan kullanımı", Marmara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2009
IŞIL GÜLMEZ, "Programlama öğretiminde görselleştirme araçlarının kullanımının öğrenci başarı ve motivasyonuna etkisi", Marmara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2009
ECE MERDİVAN, "Farklı metafor kullanımlarının hipermetin öğrenimine etkileri", Marmara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2007
FATMA CÜRE, "Milli eğitim bakanlığı tarafından uygulanan web tabanlı uzaktan hizmet-içi bilgisayar eğitimi programının değerlendirilmesi", Marmara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2007
MURAT ÖZTOK, "Avrupa Birliği eğitim faaliyetlerinde bilgi ve iletişim teknolojileri açısından türk öğretim programındaki bilgisayar dersinin yeterliliği", Marmara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2007
REHA BIYIK, "İlköğretim II. kademe hesap çizelgeleri eğitiminde M.E.B öğretim programına alternatif yeni öğretim programının geliştirilmesi", Marmara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2006
HATİCE MÜGE SATAR, "Eşzamanlı bilgisayar tabanlı iletişim teknolojileri: Yabancı dil sözel becerilerin geliştirilmesi açısından bir karşılaştırma", Marmara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Diğer, Tamamlandı, 2006
ÖZDEN KARAGÖZ, "Fizik derslerinde kullanılan farklı sanal laboratuar programlarının tasarım ve kullanışlılık açısından değerlendirilmesi ve farklı öğretim yöntemleriyle kullanılmaları durumunda öğrenci başarısı üzerindeki etkilerinin incelenmesi", Marmara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2006
Begüm Özçam, "Öğretmenlik Becerilerinin Gelişiminde Video Düzenleme Araçlarının Kullanımı: Edpuzzle Örneği", , Devam Ediyor,
ŞEYDA BURCU AKÇİÇEK, "Şirket içi Uzaktan Eğitimlerde Oyunlaştırma", , Devam Ediyor,
Yasemin Topuz, "Eğitimde Üç Boyutlu Uygulamalar ile Sanal Gerçeklik Uygulamalarının Karşılaştırılması: Tıp Fakültesi Örneği", , Devam Ediyor,
ÖZGE BEGÜM ÖZÇAM, "Öğretmenlik Becerilerinin Gelişiminde Video Düzenleme Araçlarının Kullanımı: Edpuzzle Örneği", , Devam Ediyor,
Şeyda Burcu Akçiçek, "Şirket içi Uzaktan Eğitimlerde Oyunlaştırma", , Devam Ediyor,
TASEMİN TOPUZ, "Eğitimde Üç Boyutlu Uygulamalar ile Sanal Gerçeklik Uygulamalarının Karşılaştırılması: Tıp Fakültesi Örneği", , Devam Ediyor,
ERCAN AKGÜN, "Gömülü Sistemleri Kullanarak Wiki Ortamı Üzerinden Disiplinler Arası Proje Geliştirme Süreci", , Devam Ediyor,
AYCAN ÇELİK, "K12 Düzeyinde Programlama Eğitiminde Kullanılan Farklı Araçların Bilimsel Düşünme, Programlama Başarısı ve Programlamaya Yönelik Tutum açısından Değerlendirilmesi", , Devam Ediyor,
DOKTORA
Ali Geriş, "Sanal Gerçeklik Destekli Üç Boyutlu Bir Eğitim Ortamının Tasarlanması ve Uygulanması: IOT Eğitimi Örneği", , Devam Ediyor,
MURAT TAMER, "Mesleki Eğitimde Teknolojiye Bağlı Yeterliliklerin Geliştirilmesinde Nesnelerin Interneti (IoT) Eğitimi", , Devam Ediyor,
ALİYE SARAÇ, "Disiplinlinler Arası Proje Geliştirmede Nesnelerin İnterneti (IoT) Deneyimi: Bilişim Teknolojileri ile Fen ve Teknoloji Öğretmen Adayları Örneği", , Devam Ediyor,
ALİ GERİŞ, "Sanal Gerçeklik Destekli Üç Boyutlu Bir Eğitim Ortamının Tasarlanması ve Uygulanması: IOT Eğitimi Örneği", , Devam Ediyor,