NESRİN ÖZDENER DÖNMEZ fotoğraf
Prof.Dr. NESRİN ÖZDENER DÖNMEZ
Atatürk Eğitim Fakültesi / Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

E-Posta
nozdener@marmara.edu.tr
Telefon
(216) 345 90 90 / 340
Adres
Marmara Üniversitesi - Atatürk Eğitim Fakültesi / Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü / 340
Web Adresi
Belirtilmemiş
Sosyal Ağlar
VERDİĞİ DERSLER
LİSANS
Topluma Hizmet Uygulamarı, Türkçe, 2016-2017
Özel Öğretim Yöntemleri II, Türkçe, 2016-2017
Programlama Dilleri II, Türkçe, 2016-2017
Okul Deneyimi, Türkçe, 2016-2017
Programlam Dilleri I, Türkçe, 2016-2017
Bilgisayar Destekli Öğretim, Türkçe, 2016-2017
Algoritma, Türkçe, 2016-2017
Okul Deneyimi, Türkçe, 2015-2016
Topluma Hizmet Uygulamaları, Türkçe, 2015-2016
Bilgisayar Destekli Öğretim, Türkçe, 2015-2016
Programlama Dilleri I, Türkçe, 2015-2016
Algoritma, Türkçe, 2015-2016
Öğretmenlik Uygulaması, Türkçe, 2015-2016
Özel Öğretim Yöntemleri II, Türkçe, 2015-2016
Programlama Dilleri II, Türkçe, 2015-2016
Öğretmenlik Uygulamaları , Türkçe, 2014-2015
Özel Öğretim Yöntemleri II, Türkçe, 2014-2015
Programlama Dilleri II, Türkçe, 2014-2015
Topluma Hizmet Uygulamaları, Türkçe, 2014-2015
Okul Deneyimi, Türkçe, 2014-2015
Bilgisayar Destekli Öğretim, Türkçe, 2014-2015
Programlama Dilleri II, Türkçe, 2014-2015
Topluma Hizmet Uygulamaları, Türkçe, 2013-2014
Özel Öğretim Yöntemleri II, Türkçe, 2013-2014
Programlama Dilleri II, Türkçe, 2013-2014
Bilgisayar Destekli Öğretim, Türkçe, 2013-2014
Programlama Dilleri I, Türkçe, 2013-2014
TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI, Türkçe, 2012-2013
ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ II, Türkçe, 2012-2013
PROGRAMLAMA DİLLERİ II, Türkçe, 2012-2013
PROGRAMLAMA DİLLERİ I, Türkçe, 2012-2013
ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ II, Türkçe, 2011-2012
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI, Türkçe, 2011-2012
TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI, Türkçe, 2011-2012
ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ II, Türkçe, 2011-2012
Eğitimde Bilişim Teknolojileri II, Türkçe, 2011-2012
PROGRAMLAMA DİLLERİ I, Türkçe, 2011-2012
Eğitimde Bilişim Teknolojileri I, Türkçe, 2011-2012
EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ II, Türkçe, 2010-2011
PROGRAMLAMA DİLLERİ I, Türkçe, 2010-2011
EĞİTİMDE BİİŞİM TEKNOLOJİLERİ I, Türkçe, 2010-2011
YÜKSEK LİSANS
Yapılandırmacı Çoklu Ortam Tasarımı, Türkçe, 2016-2017
Eğitimde Mobil Uygulamalar, Türkçe, 2016-2017
Programlama Eğitiminde Kavram Yanılgıları, Türkçe, 2016-2017
Eğitimde Araştırma Yöntem Ve Teknikleri, Türkçe, 2016-2017
Eğitimde Araştırma Yöntem ve Teknikleri, Türkçe, 2015-2016
Yapılandırıcı Çoklu Ortam Tasarımı, Türkçe, 2015-2016
Yapılandırmacı Çoklu Ortam Tasarımı, Türkçe, 2014-2015
Eğitimde Araştırma Yöntem Ve Teknikleri, Türkçe, 2014-2015
EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ, Türkçe, 2012-2013
Seminer, Türkçe, 2011-2012
EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ, Türkçe, 2011-2012
EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ, Türkçe, 2010-2011
DOKTORA
Nitel Araştırma Yöntemleri, Türkçe, 2016-2017
Mobil Programlama Ve Eğitsel Uygulama Geliştirme, Türkçe, 2016-2017
Eğitsel Simülasyonlar Ve Sanal Laboratuvar Yazılımları, Türkçe, 2016-2017
Bilimsel Araştırma Teknikleri Ve Alan Uygulamalarının İncelenmesi, Türkçe, 2016-2017
Eğitsel Simülasyonlar ve Sanal Laboratuar Yazılımları, Türkçe, 2015-2016
Mobil Programlama ve Eğitsel Uygulama Geliştirme, Türkçe, 2015-2016
Nitel Araştırma Yöntemleri, Türkçe, 2015-2016
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Alan Uygulamalarının İncelenmesi, Türkçe, 2015-2016
Nitel Araştırma Teknikleri, Türkçe, 2014-2015
Mobil Programlama ve Eğitsel Uygulama Geliştirme, Türkçe, 2014-2015
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Alan Uygulamalarının İncelenmesi, Türkçe, 2014-2015
Eğitsel Simülasyonlar Ve Sanal Laboratuvar Yazılımları, Türkçe, 2014-2015
Programlama Dilleri I, Türkçe, 2014-2015
BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE ALAN UYGULAMALARININ İNCELENMESİ, Türkçe, 2012-2013
EĞİTSEL SİMÜLASYONLAR VE SANAL LABORATUAR YAZILIMLARI, Türkçe, 2012-2013
BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE ALAN UYGULAMALARININ İNCELENMESİ, Türkçe, 2011-2012
EĞİTSEL SİMÜLASYONLAR VE SANAL LABORATUAR YAZILIMLARI, Türkçe, 2011-2012
BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE ALAN UYGULAMALARININ İNCELENMESİ, Türkçe, 2010-2011
EĞİTSEL SİMÜLASYONLAR VE SANAL LABORATUAR YAZILIMLARI, Türkçe, 2010-2011