NESRİN KARTAL ÖZER fotoğraf
Prof.Dr. NESRİN KARTAL ÖZER
Tıp Fakültesi / Temel Tıp Bilimleri Bölümü

E-Posta
nkozer@marmara.edu.tr
Telefon
Onay Verilmemiş
Adres
Marmara Üniversitesi - Tıp Fakültesi / Temel Tıp Bilimleri Bölümü / Oda No (Belirtilmemiş)
Web Adresi
YÖNETİLEN TEZLER
YÜKSEK LİSANS
TUĞÇE DEMİREL, "Non-alkolik yağlı karaciğer hastalığında endoplazmik retikulum stres ilişkili lipit birikimi ve hücre ölümü", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Biyokimya Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2017
ALPER İSMİÇOĞLU, "Hiperkolesterolemi ve artmış oksidatif stres ile indüklenen alzheimer hastalığında amiloid prekürsör proteinin oluşum ve apoptoz mekanizmasının incelenmesi", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Biyokimya Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2016
ASLI ECE AYDIN, "Hiperkolesterolemi ile indüklenen alzheimer hastalığının patolojisinde endoplazmik retikulum stresin rolünün incelenmesi", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Biyokimya Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2016
ESRA ÖZALTIN, "Hiperkolesterolemi ile oluşturulan non-alkolik karaciğer yağlanması karaciğerdeki moleküler mekanizmanın incelenmesi", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Biyokimya Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2014
AHMET ERDİ SÖZEN, "Hiperkolesterolemi ile oluşturulan aterosklerozda Protein Kinaz C, C-Jun-N-Terminal Kinaz ve Aktivatör Protein-1'in rolünün araştırılması", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2011
PERİNUR BOZAYKUT, "Hiperkolesterolemi modelinde lipit birikimi ve aterogenezde rol oynayan faktörlerin aydınlatılması", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Biyokimya Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2011
BURAK YAZGAN, "Monosit ve aortadaki CD36 ekspresyonunun ateroskleroz açısından değerlendirilmesi", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Biyokimya Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2009
FARUK TAMTÜRK, "CD 36 gen polimorfizmi ile ateroskleroz arasındaki ilişkinin incelenmesi", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Biyokimya Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2007
LEVENT BİNNETOĞLU, "Hiperkolesterolemi ile oluşturulan ateroskleroz vitamin E ile geri döndürülebilir mi?", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Biyokimya Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2005
DENİZ YAT, "Homosistein ve ateroskloroz: vitamin E'nin rolü", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Biyokimya Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2004
YEŞİM NEĞİŞ, "Hiperhomosisteinemi ile sıçan aortasında meydana gelen değişikliklerin incelenmesi ve bunun aterosklerozdaki önemi", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Biyokimya Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2002
NURGÜL AYTAN, "Hiperkolesterolemi ile tavşan aortasında meydana gelen aterosklerotik değişiklikler ve vitamin E'nin rolü", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Biyokimya Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2002
SUZAN TAHA, "Homosistein'in düz kas hücresine olan etkisinin incelenmesi ve bunun aterosklerozdaki rolü", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Biyokimya Anabilim Dalı, Tamamlandı, 1998
DOKTORA
ALİ ŞAHİN, "Non-alkolik yağlı karaciğer hastalığı modelinde oksisiterollerin lipid metabolizması ve endoplazmik retikulum stres yolağına etkisi", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2017
AHMET ERDİ SÖZEN, "Investigation of molecular mechanisms related to hypercholesterolemia mediated endoplasmic reticulum stress and autophagic activity in cardiac failure", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2016
PERİNUR BOZAYKUT, "Yüksek kolesterol diyeti ile oluşturulan ateroskleroz modelinde endoplazmik retikulum stres ve nükleer faktör-eritroid 2 ilişkili faktör 2 yolağının rolü", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Biyokimya Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2015
BURAK YAZGAN, "Hiperkolesterolemi ile indüklenen endoplazmik retikulum stres'in kardiyak dokuda proteazomal ve apoptotik aktivite üzerine etkisi", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Biyokimya Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2015
ELİF KAĞA, "Hiperkolesterolemik tavşanlarda aorta dokusunda farklı olarak eksprese edilen proteinlerin tanımlanması", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Biyokimya Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2014
NURGÜL AYTAN, "Hiperkolesterolemi ve azlheimer arasındaki ilişkinin moleküler mekanizmasının ve vitamin E nin rolünün incelenmesi", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Biyokimya Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2007
YEŞİM NEĞİŞ, "Tokoferil fosfatın aterosklerozdaki rolünün in vitro ve in vivo sistemlerde incelenmesi", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Biyokimya Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2006
NUSRET ENGİN KAYA, "Düşük E vitaminli diyetle beslenen tavşanların aortalarında gözlenen değişiklikler", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Biyokimya Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2000
ÖNDER ŞİRİKÇİ, "D-alfa-Tokoferol`ün düz kas hücresi üzerine olan etkisinin in vivo olarak incelenmesi ve bunun aterosklerozdaki önemi", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Biyokimya Anabilim Dalı, Tamamlandı, 1995
UĞUR ÖNCEL, "İnsan eritrosit glukoz taşıyıcısına lipitlerin etkisi", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Biyokimya Anabilim Dalı, Tamamlandı, 1992