NESRİN KARTAL ÖZER fotoğraf
Prof.Dr. NESRİN KARTAL ÖZER
Tıp Fakültesi / Temel Tıp Bilimleri Bölümü

E-Posta
nkozer@marmara.edu.tr
Telefon
Onay Verilmemiş
Adres
Marmara Üniversitesi - Tıp Fakültesi / Temel Tıp Bilimleri Bölümü / Oda No (Belirtilmemiş)
Web Adresi
VERDİĞİ DERSLER
LİSANS
VASCULAR EVENTS, İngilizce, 2018-2019
STEROİD AND THYROİD HORMONES, İngilizce, 2018-2019
NUCLEİC ACİDS, İngilizce, 2018-2019
MOLECULAR TRANSMİSSİON OF GENETİC İNFORMATİON, İngilizce, 2018-2019
MECHANİSM OF SİGNAL TRANSDUCTİON, İngilizce, 2018-2019
HYPERLİPİDEMİA, İngilizce, 2018-2019
HOMEOSTASİS AMONG ORGAN SYSTEMS, İngilizce, 2018-2019
GLUCONEOGENESİS AND GLYCOGENOLYSİS, İngilizce, 2018-2019
EİCOSONOİDS AND RELATED COMPOUNDS, İngilizce, 2018-2019
CONNECTİVE TİSSUE, İngilizce, 2018-2019
CATECHOLAMİNES, İngilizce, 2018-2019
BİOSYNTHESİS OF LİPİDS, Türkçe, 2018-2019
BİOSYNTHESİS AND METABOLİSM OF STEROİD HORMONES, Türkçe, 2018-2019
BİOCHEMİCAL ASPECTS OF NUTRİTİON, İngilizce, 2018-2019
BİOCHEMİCAL ASPECTS OF METABOLİC SYNDROME, İngilizce, 2018-2019
Catecholamines, İngilizce, 2017-2018
Biosynthesis and metabolism of steroid hormones, İngilizce, 2017-2018
Biochemical aspects of nutrition, İngilizce, 2017-2018
Biochemical aspects of metabolic syndrome, İngilizce, 2017-2018
Vascular events, İngilizce, 2017-2018
Hyperlipidemia, İngilizce, 2017-2018
Eicosonoids and related compounds, İngilizce, 2017-2018
Steroid and Thyroid hormones, İngilizce, 2017-2018
Connective Tissue, İngilizce, 2017-2018
Homeostasis among organ systems, İngilizce, 2017-2018
Gluconeogenesis and Glycogenolysis, İngilizce, 2017-2018
Biosynthesis of lipids, İngilizce, 2017-2018
Mechanism of Signal Transduction, İngilizce, 2017-2018
Molecular Transmission of genetic information, İngilizce, 2017-2018
Nucleic Acids, İngilizce, 2017-2018
Catecholamines, İngilizce, 2016-2017
Biosynthesis and metabolism of steroid hormones, İngilizce, 2016-2017
Biochemical aspects of nutrition, İngilizce, 2016-2017
Biochemical aspects of metabolic syndrome, İngilizce, 2016-2017
Vascular events, İngilizce, 2016-2017
Hyperlipidemia, İngilizce, 2016-2017
Eicosonoids and related compounds, İngilizce, 2016-2017
Steroid and Thyroid hormones, İngilizce, 2016-2017
Connective Tissue, İngilizce, 2016-2017
Homeostasis among organ systems, İngilizce, 2016-2017
Gluconeogenesis and Glycogenolysis, İngilizce, 2016-2017
Biosynthesis of lipids, İngilizce, 2016-2017
Molecular Transmission of genetic information, İngilizce, 2016-2017
Nucleic Acids, İngilizce, 2016-2017
Catecholamines, İngilizce, 2015-2016
Biosynthesis and metabolism of steroid hormones, İngilizce, 2015-2016
Biochemical aspects of nutrition, İngilizce, 2015-2016
Biochemical aspects of metabolic syndrome, İngilizce, 2015-2016
Vascular events, İngilizce, 2015-2016
Hyperlipidemia, İngilizce, 2015-2016
Eicosonoids and related compounds, İngilizce, 2015-2016
Steroid and Thyroid hormones, İngilizce, 2015-2016
Connective Tissue, İngilizce, 2015-2016
Homeostasis among organ systems, İngilizce, 2015-2016
Gluconeogenesis and Glycogenolysis, İngilizce, 2015-2016
Biosynthesis of lipids, İngilizce, 2015-2016
Molecular Transmission of genetic information, İngilizce, 2015-2016
Nucleic Acids, İngilizce, 2015-2016
YÜKSEK LİSANS
TEMEL BİYOKİMYA I, Türkçe, 2018-2019
Temel Biyokimya I, Türkçe, 2017-2018
Temel Biyokimya I, Türkçe, 2016-2017
Temel Biyokimya I, Türkçe, 2015-2016
DOKTORA
HORMONLARIN ETKİ MEKANİZMASI, Türkçe, 2018-2019
ATEROSKLEROZ OLUŞUM MEKANİZMALARI, Türkçe, 2018-2019
HÜCRESEL TEMELLİ ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ, Türkçe, 2018-2019
SİNYAL İLETİ MEKANİZMALARINA GİRİŞ, Türkçe, 2018-2019
Hücresel Temelli Araştırma Teknikleri, Türkçe, 2017-2018
Sinyal İleti Mekanizmalarına Giriş, Türkçe, 2017-2018
Hücresel Temelli Araştırma Teknikleri, Türkçe, 2016-2017
Sinyal İleti Mekanizmalarına Giriş, Türkçe, 2016-2017
Hücresel Temelli Araştırma Teknikleri, Türkçe, 2015-2016
Sinyal İleti Mekanizmalarına Giriş, Türkçe, 2015-2016