NESRİN KARTAL ÖZER fotoğraf
Prof.Dr. NESRİN KARTAL ÖZER
Tıp Fakültesi / Temel Tıp Bilimleri Bölümü

E-Posta
nkozer@marmara.edu.tr
Telefon
Onay Verilmemiş
Adres
Marmara Üniversitesi - Tıp Fakültesi / Temel Tıp Bilimleri Bölümü / Oda No (Belirtilmemiş)
Web Adresi

PROJELER & PATENTLER

PROJELER
ULUSAL
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TARAFINDAN DESTEKLİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ
2018 - Halen
Yürütücü
''SAG-A-241018-0564 Yaglı karaciğer hastalığında lipit birikiminde rol alan proteinlerin mekanizmasının araştırılması''
2018 - Halen
Araştırmacı
''Kolesterollü Diyet ile İndüklenen Kan-Testis Bariyeri Hasarında Endoplazmik Retikulum Steris Rolü''
DİĞER KAMU KURULUŞLARI (YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI HARİÇ)
2017 - 2018
Yürütücü
''Non-Alkolik yaglı karaciger hastalıgında endoplazmik retikulum stresi ile ilşkili lipit birikimi ve hücre ölümü''
ULUSLARARASI
COST
2017 - Halen
Araştırmacı
''CA16113 CliniMARK ’a good biomarker practice’ to increase the number of clinically validated biomarkers''
-TÜBİTAK 1001
2015 - 2018
Yürütücü
''Hiperkolesterolemi ile oluşturulan non alkolik karaciğer yağlanmasında karaciğerdeki moleküler mekanizmanın incelenmesi''
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TARAFINDAN DESTEKLİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ
2015 - 2017
Yürütücü
''Non alkolik yağlı karaciğer hastalığı modelinde oksisterollerin lipit metabolizması ve enoplazmik retikulum stres yolağına etkisi (Doktora Tez projesi)''
2015 - 2016
Yürütücü
''Hiperkolesterolemi ile indüklene endoplazmik retikulum stresin kardiyak dokuda proteozomal ve apototik aktivite üzerine etkisi''
2015 - 2016
Yürütücü
''Yüksek kolesterol diyeti ile oluşturulan ateroskleroz modelinde endoplazmik retikulum stres ve nükleer faktör eritroid ilişkili faktör 2 yolağının rolü''
TÜBİTAK PROJESİ
2013 - 2015
''Proteozom inhibisyonu ve şaperon aracılı protein inhibisyonu kombinasyonun meme kanseri hücrelerinde apoptoz ve otofaji açısından değerlendirilmesi''
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TARAFINDAN DESTEKLİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ
2013 - 2015
Yürütücü
''Hiperkolesterolemik tavşanlarda aorta dokusunda farklı olarak eksprese edilen proteinlerin tanımlanması''
2013 - 2014
Yürütücü
''Hiperkolestrolemi ile oluşturulan non-alkolik karaciğer yağlanmasında karaciğerdeki moleküler mekanizmasının incelenmesi''
2012 - 2015
Yürütücü
''Hiperkolesterolemi ile indüklenen oksidatif stres ve endoplazmik retikulum stresin kardiak yetmezlik ile sonuçlanan hücre ölümü mekanizmalarına etkisi ve vitamin E nin rolü''
2012 - 2015
Yürütücü
''Hiperkolestrolemi ile indüklenen oksidatif stres ve endoplazmik retikulum stresin kardiak yetmezlik ile sonuçlanan hücre ölümü mekanizmlarına etkisi ve vitamin E'nin rolü''
TÜBİTAK PROJESİ
2011 - 2012
Yürütücü
''Hiperkolesterolemi ile oluşturulabilecek oksidatif stresin değişik organlar üzerindeki etkilerinin ve hastalıklarla ilişkisinin incelenmesi Alfa tokoferol ve gamma tokoferolün bu durumdaki rolü''
2011 - 2012
Yürütücü
''Hiperkolesterolemi ile oluşabilcek oksidatif stresin değişik organlar üzerindeki etkilerinin ve hastalıklarla ilişkinin incelenmesi : Alfa tokoferol gama tokotrienolün bu durumdaki rolü''
2011 - 2014
Araştırmacı
''Yaşlanma sürecinde ısı şok proteinlerinin oksidatif protein modifikasyonlarındaki rolü''
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TARAFINDAN DESTEKLİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ
2011 - 2012
Yürütücü
''Hiperkolestrolemi ile oluşturulan oksidatif stresin, CD36 ekspresyonun ve gen polimorfizimin ateroskleroz riski açısından değerlendirilmesi''
2011 - 2012
Yürütücü
''Hiperkolesterolemi modelinde lipit birikimi ve aterogenezde rol oynayan faktörlerin aydınlatılması''
2011 - 2011
Yürütücü
''Hiperkolesterolemi ile oluşturulan aterosklerozda köpük hücre oluşumunda sorumlu JNK ve PKC yolağının araştırılması''
DİĞER RESMİ KURUM VE KURULUŞLAR
2010 - 2014
Yürütücü
''Chemistry of non-enzymatic protein modification- modulation of protein structure and function''
KALKINMA BAKANLIĞI
2010 - 2013
Yürütücü
''Devlet planlama teşkilatı Marmara Üniversitesi Rektörlüğü Genetik ve Metabolik Hastalıklar Araştırma ve Uygulama Merkezi Alt Yapı Projesi''
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TARAFINDAN DESTEKLİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ
2008 - 2009
Yürütücü
''Monosit ve aortadaki CD36 ekspresyonunun ateroskleroz açısından değerlendirilmesi''
TÜBİTAK PROJESİ
2006 - 2010
Yürütücü
''Hiperkolestrolemi ile oluşturulan atheroskleroz ve Alzheimer benzeri değişikliklerde farklı olarak eksprese edilen proteinlerin tanımlanması, tanı ve seyrini takip edecek belirteçlerin saptanması''
DİĞER RESMİ KURUM VE KURULUŞLAR
2006 - 2010
Yürütücü
''Lipid peroxidation associated disorders:LPO''
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TARAFINDAN DESTEKLİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ
2006 - 2008
Yürütücü
''Hiperkolesterolemi ve Alzheimer arasındaki ilişkinin moleküler mekanizmasının ve vitamin E'nin rolünün incelenmesi''
2006 - 2008
Yürütücü
''CD36 gen polimorfizimi ve atheroskleroz arasındaki ilişkinin incelenmesi''
AVRUPA BİRLİĞİ
2005 - 2007
Yürütücü
''Life Sciences, Genomics Biotechnology for Health Mentoring of Life Science Health-Multipliers in the Accession Candidate Countries''
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TARAFINDAN DESTEKLİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ
2003 - 2005
Yürütücü
''Homosistein ve atheroskleroz: Vitamin E'nin rolü''
2003 - 2005
Yürütücü
''Hiperkolesterolemi ile oluşturulan ateroskleroz vitamin E ile geri döndürülebilir mi?''
2002 - 2005
Yürütücü
''Sıçanlarda diyetle indüklenen hiperhomosisteinemi' de oluşan atherosklerotik değişikliklerin moleküler mekanızması ve vitamin E'nin rolü''
2000 - 2004
Yürütücü
''Hiperhomosisteinemi ile tavşan aortasında oluşan değişikliklerin incelenmesi, bunun aterosklerozdaki önemi ve etki mekanizmalarının açıklanması''
ÖZEL KURULUŞLAR
1998 - 1999
Yürütücü
''Homosistein'in atheroskleroz oluşumundaki rolü ve bunun vitamin E ile kontrolü''
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TARAFINDAN DESTEKLİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ
1997 - 1997
Yürütücü
''Vitamin E' siz diyetle beslenen tavşanların aortasında görülen atherosklerotik değişiklikler''
DİĞER RESMİ KURUM VE KURULUŞLAR
1996 - 1997
Yürütücü
''Effect of silibin on lipid peroxidation and mesenchimal cell proliferation and function''
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TARAFINDAN DESTEKLİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ
1995 - 1996
Yürütücü
''Vitamin E nin deneysel olarak oluşturulan atherosklerozdaki etkisinin incelenmesi moleküler mekanizması''
DİĞER RESMİ KURUM VE KURULUŞLAR
1994 - 1995
Yürütücü
''The effect of alpha-tocopherol on smooth muscle cells in vivo and its complications for atherosclerosis''
ÖZEL KURULUŞLAR
1991 - 1992
Yürütücü
''Hiperlipideminin eritrosit glukoz taşıyıcısına olan etkisinin incelenmesi''
PATENTLER
Henüz içerik girilmemiş.