NECMİ EMEL DİLMEN fotoğraf
Prof.Dr. NECMİ EMEL DİLMEN
İletişim Fakültesi / Gazetecilik Bölümü

E-Posta
edilmen@marmara.edu.tr
Telefon
(212) 233 04 47 / 150
Adres
Marmara Üniversitesi - İletişim Fakültesi / Gazetecilik Bölümü / A318
YÖNETİLEN TEZLER
YÜKSEK LİSANS
TUĞBA MUTLUER, "Sosyal medyada benlik sunumu: Instagram anneleri örneği", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Gazetecilik Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2019
REFİK KUTAY HAKVERDİGİL, "Toplumsal hareketlerin dijital dönüşümü: Slaktivizm üzerine bir araştırma", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Gazetecilik Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2019
MUSTAFA DOĞAN, "İSRAİL İNTERNET HABER SİTELERİNDE TÜRKİYE ALGISI VE SÖYLEM ANALİZİ YÖNTEMİYLE HABER İÇERİĞİ VE TARAFSIZLIĞINI ÖLÇMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Gazetecilik Anabilim Dalı, Devam Ediyor, 2019
GÖKÇE ÖZTÜRK, "CARL GUSTAV JUNG' IN DÖRT ARKETİP KURAMI ÇERÇEVESİNDE KADININ BENLİK SUNUMU VE SOSYAL MEDYADA KADININ METALAŞTIRILMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Genel Gazetecilik Anabilim Dalı, Devam Ediyor, 2019
EMRE ÖZCAN, "Yeni Medya ve Etik: Türkiye'de İnternet Haberciliğinde Yaşanan Etik Sorunlar Üzerine Bir Araştırma", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Gazetecilik Anabilim Dalı, Devam Ediyor, 2019
FATMA YÖRÜR, "RADİKAL CİHATÇILARIN İLETİŞİM STRATEJİLERİ", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Gazetecilik Anabilim Dalı, Devam Ediyor, 2019
TÜRKAN ÖYKÜ BÜYÜKÇELİKOK, "Dijital pazarlama öğesi olarak sosyal medya kullanımı: THY, Emirates ve Lufthansa karşılaştırmalı örnekleri", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Gazetecilik Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2018
EMILIANO LIMIA, "Enformasyounun haber niteliği kazanması ve Türkiye ile Arjantin'in önemli gazetelerinin facebook kulanım analizleri", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Gazetecilik Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2017
EMİNE SAÇAK, "Sosyal medyada siyasal iletişim, siyasi liderlik ve 2015 Genel Seçim çalışmalarına katılan liderlerin Twitter söylem çözümlemeleri", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Gazetecilik Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2017
MEHMET ALİ UYSAL, "Elektronik devletten mobil devlete geçişte akıllı telefon uygulamalarının yeri, önemi ve İstanbul polis uygulaması", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Gazetecilik Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2015
ASLI KARAKAYA, "Yeni iletişim ortamları ile sömürgeciliğin dönüşümü, gözetim olgusu ve bireylerin farkındalık ve teslimiyetleri üzerine bir araştırma", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Gazetecilik Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2014
ONUR MENDİ, "E-dönüşüm sürecinde sağlık bilişimi uygulamalarının yeri ve hastaların e-sağlık uygulamaları kapsamındaki tutumlarını belirlemeye yönelik bir araştırma", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Gazetecilik Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2012
DERYA KICI, "Sosyal paylaşım ağlarının işbirlikli öğrenmede kullanımı: Bir Facebook uygulaması", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Gazetecilik Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2012
BAHADIR ÇAKMAK, "Yeni iletişim ortamlarının sosyalleşme üzerindeki etkileri", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Gazetecilik Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2012
YELİZ ÖZ, "Yeni bir kurumsal iletişim aracı olarak bloglar ve Türkiye'deki yönetici blogları üzerine bir araştırma", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Gazetecilik Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2011
CEMİLE TOKGÖZ, "Bilişim çağında toplumsal denetim aracı olarak gözetim olgusu ve yeni iletişim ortamlarında bireyin gözetim farkındalığı üzerine bir araştırma", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Gazetecilik Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2011
BARIŞ MALKOÇ, "Yeni medyada etkileşimli pazarlama yaklaşımları", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Gazetecilik Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2011
VALA GASHİ, "Otomatik tanımlama sistemlerinden RFID'nin tedarik zincirindeki kullanımı ve bu teknolojinin etkisini ölçme amaçlı bir araştırma", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Bilimleri Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2010
YUSUF KARAOĞLU, "Görsel bir sanat dalı olarak fotoğraf ve yeni iletişim ortamlarının fotoğraf sanatındaki kullanımı", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Gazetecilik Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2009
AHMET ENDER UYSAL, "Yapay zekanın temelleri ve bir yapay sinir ağı uygulaması", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Bilimleri Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2009
AHMET SERKAN AYAN, "İnternet kullanım alışkanlıklarının rakamsal analizi ve değişen iletişim ortamlarından gelen verilere duyulan güven", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Bilişim Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2009
FULYA DALDAL, "Bilgi yönetimi sürecinde iletişim olgusu ve iletişim engelleri üzerine bir araştırma", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Gazetecilik Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2008
BEHLÜL ÇALIŞKAN, "Bilişim toplumuna ana akım ve eleştirel yaklaşımlar bağlamında çevrimiçi gazete kullanıcılarının sosyo-ekonomik koşulları ve etkileşim ölçümleri üzerine bir araştırma", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Gazetecilik Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2008
DOKTORA
MİRA ELİF DEMİRHAN SAYIN, "Dijital oyunların bilişsel yeteneklere etkileri: Faktör referanslı bilişsel test kiti ile oyuncu ve oyuncu olmayan grupların karşılaştırılması", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Gazetecilik Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2016
SEDA GÖKÇE TURAN, "Bilişim okuryazarlığı bağlamında siber şiddetin meşrulaştırılması", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Gazetecilik Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2016