NECMİ EMEL DİLMEN fotoğraf
Prof.Dr. NECMİ EMEL DİLMEN
İletişim Fakültesi / Gazetecilik Bölümü

E-Posta
edilmen@marmara.edu.tr
Telefon
(212) 233 04 47 / 150
Adres
Marmara Üniversitesi - İletişim Fakültesi / Gazetecilik Bölümü / A318
YAYINLAR & ESERLER
MAKALELER
ULUSLARARASI
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
1. DİLMEN NECMİ EMEL,AKYAZI ERHAN,AYTEKİN ÇİĞDEM,SÜTCÜ CEM SEFA,KARA TOLGA,DEĞERLİ BAŞAK. Jetfighter down Predicting Opinions with Twitter and the Role of Social Media in Turkey within Context of Attribute Agenda setting Theory. The Journal of International Social Research. Cilt 7. sf 875-889, 2014.
2. DİLMEN NECMİ EMEL. Yönetenler Açısından Türkiye’xxdeki Internet Gazeteleri ve Haber PortallarıÜzerine Bir Değerlendirme. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi. 2005.
ULUSAL
SCI, SSCI, AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
1. DİLMEN NECMİ EMEL,kıcı derya. Sosyal Paylaşım Ağlarının İşbirlikli Öğrenmede Kullanımı: Bir Facebook Uygulaması. ÖNERİ: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi. 2014.
2. TURAN SEDA GÖKÇE,DİLMEN NECMİ EMEL. Bilişim Okuryazarlığı Bağlamında Siber Şiddetin Meşrulaştırılması. Yeni Symposium Dergisi. Cilt 54. sf 25-29, 2016.
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
1. DİLMEN NECMİ EMEL. Yeni Medya Kavramı Çerçevesinde Internet Günlükleri - Bloglar ve Gazeteciliğe Yansımaları. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi. 2007.
KİTAPLAR
ULUSAL
ARAŞTIRMA (TEZ HARİÇ) KİTABI
1. DİLMEN NECMİ EMEL,ÖĞÜT SERTAÇ, DİJİMORFOZ Dijital Dönüşüm Üzerine Notlar, İstanbul. 2018.
BİLİMSEL KİTAP
KİTAP BÖLÜMÜ
2. DİLMEN NECMİ EMEL, Sosyal Medya / Akademi, 2012.
3. DİLMEN NECMİ EMEL, Küreselleşme Üzerine Notlar, Ankara. 2007.
4. DİLMEN NECMİ EMEL,ELDENİZ LEVENT, Masaüstü Yayıncılık, 1998.
5. DİLMEN NECMİ EMEL, Medyada Olmayanlar Medya Eleştirileri, 2006.
6. DİLMEN NECMİ EMEL,ÇALIŞKAN BEHLÜL, Türk Sinemasının 100. Yılına Armağan, 2015.
EDİTÖRLÜKLER
ULUSAL
DERGİ
1. DİLMEN NECMİ EMEL Marmara İletişim Dergisi
BİLDİRİLER
ULUSLARARASI
1. DİLMEN NECMİ EMEL,ÖĞÜT SERTAÇ, "Sosyalleşmenin Yeni Yüzü: Sosyal Paylaşım Ağları", 2. Yeni İletişim Ortamları ve Etkileşim Uluslararaı Konferansı, 2010.
2. DİLMEN NECMİ EMEL,ÖĞÜT SERTAÇ, "Yeni İletişim Ortamları ve Etkileşime Bilişim Yaklaşımı", Yeni İletişim Ortamları ve Etkileşim Uluslararası Konferansı, 2006.
3. DİLMEN NECMİ EMEL,AKYAZI ERHAN,SÜTCÜ CEM SEFA, "Okullarda Internet Kullanımı ve Öğrenci Beklentileri", 2. Uluslararası Çocuk ve İletişim Konferansı, 2005.
4. DİLMEN NECMİ EMEL,AKYAZI ERHAN,SÜTCÜ CEM SEFA, "Internette Çocuklarla İlgili Türkçe Web Sitelerininİçerik Açısından Karşılaştırmalı Analizi", 2. Uluslararası Çocuk ve İletişim Konferansı, 2005.
5. DİLMEN NECMİ EMEL,AKYAZI ERHAN,SÜTCÜ CEM SEFA, "İlköğretimde Bilgisayar Oyunlarının Eğitimdeki Yeri ve Bir Oyun Kurgusu Yaklaşımı", 2. Uluslararası Çocuk ve İletişim Konferansı, 2005.
6. DİLMEN NECMİ EMEL,ELDENİZ LEVENT, "New Commerce Channels of Cyberculture", 3. International Symposium of Interactive Media Design, 2005.
7. DİLMEN NECMİ EMEL,AKYAZI ERHAN,SÜTCÜ CEM SEFA, "Real and Virtual Identities Considered", 4.International Symposium of Interactive Media Design, 2006.
8. DİLMEN NECMİ EMEL,AKYAZI ERHAN,SÜTCÜ CEM SEFA, "Nanotechnology - An Important Actor in Knowledge Economy", 2.International Conference on Business, Management and Economics, 2006.
9. DİLMEN NECMİ EMEL, "Modern Eğitimde Bilgi Yönetimi", 4. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu, 2204.
10. DİLMEN NECMİ EMEL,MENDİ ONUR, "E-Dönüşüm Sürecinde Sağlık Bilişim Uygulamalarının Yeri ve Hastaların E-Sağlık Uygulamaları Kapsamındaki Tutumlarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma", Uluslararası Yazılım Kongresi, 2013.
ULUSAL
11. DİLMEN NECMİ EMEL,AKYAZI ERHAN, "Sanal Dünyada Temiz Toplum Yaratma Aracı Olarak SAnsür", Ulusal Basından Sansürün Kaldırılışının 100. Yıl Kongresi, 2009.
12. DİLMEN NECMİ EMEL,AKYAZI ERHAN,KARA TOLGA, "Toplumsal ve Ekonomik Etkileri Bağlamında Bilişim Çağının Yeni Tehdidi: Siberterör", 2. İstanbul Bilişim Kongresi, 2008.
YAYINLANMAMIŞ BİLDİRİLER
Henüz içerik girilmemiş.
ATIFLAR
Henüz içerik girilmemiş.