MUSTAFA AKKİPRİK fotoğraf
Prof.Dr. MUSTAFA AKKİPRİK
Tıp Fakültesi / Temel Tıp Bilimleri Bölümü

E-Posta
makkiprik@marmara.edu.tr
Telefon
(216) 421 22 22 / 1566
Adres
Marmara Üniversitesi - Tıp Fakültesi / Temel Tıp Bilimleri Bölümü / Oda No (Belirtilmemiş)
YÖNETİLEN TEZLER
YÜKSEK LİSANS
BETÜL KOÇKAN, "İmatinib tedavisine direnç gösteren kronik miyeloid lösemi hastalarında bcr-abl geni kinaz bölgesi mutasyonlarının belirlenmesi ve klinikle ilişkisi", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2015
EBUBEKİR DİRİCAN, "Meme kanserinde fosfatidilinositol-3-kinaz katalitik Alfa gen mutasyonları ile insülin benzeri büyüme faktörü bağlayıcı protein-5 ekspresyon düzeyinin ilişkisi", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2013
İREM PEKER, "Meme kanserinde miR-193b ekspresyon düzeyi ile ERalfa ve IGFBP5 ilişkisi", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2012
GÖKÇE GÜLLÜ, "Meme kanserinde MİR-140 ve IGFBP-5 ekspresyon düzeylerinin klinopatolojik faktörlerle ilişkisi", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2011
SEVGİ KARABULUT, "Meme kanseri MDA-MB 435 hücre serisinde IGFBP-2 ve IGFBP-5'in IGFBP regülasyonu üzerine etkisi", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2009
ASLI ERGUN, "IGFBP-5 ekspresyonunun meme kanseri hücre serileri üzerindeki etkilerinin araştırılması", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2009
DOKTORA
SEVGİ KARABULUT, "Meme kanserinde IGFBP-5 geni CpG adacıkları metilasyonunun protein ekspresyonuna etkisi", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2014