MUSA ÜCE fotoğraf
Prof.Dr. MUSA ÜCE
Atatürk Eğitim Fakültesi / Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

E-Posta
musauce@marmara.edu.tr
Telefon
(216) 345 90 90 / 1303
Adres
Marmara Üniversitesi - Atatürk Eğitim Fakültesi / Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü / 225
Web Adresi
YÖNETİLEN TEZLER
YÜKSEK LİSANS
SAFİYE AYBÜKE TOKSOY, "ORTAÖĞRETİM 9., 10. VE 11. SINIF KİMYA YAZILI SINAV SORULARININ BLOOM TAKSONOMİSİ'NE GÖRE ANALİZİ", Marmara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı, Devam Ediyor, 2018
Esra Budak, "Lise 10. Sınıf Çevre Kimyası Konusunun öğretimde kavramsal Değişim Metinlerinin Öğrenci Başarısı ve Çevresel Tutum Üzerine Etkisinin İncelenmesi", , Tamamlandı, 2017
ESRA BUDAK, "Lise 10. sınıf çevre kimyası konusunun öğretiminde kavramsal değişim metinlerinin öğrenci başarısı ve çevresel tutum üzerine etkisinin incelenmesi", Marmara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2017
İsmail ATEŞ, "ORTAÖĞRETİM KİMYA ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA VE KİMYA DERS KİTAPLARINDA NANOTEKNOLOJİNİN YERİ", , Tamamlandı, 2015
İSMAİL ATEŞ, "Ortaöğretim kimya eğitiminde nanobilim ve nanoteknolojinin yeri", Marmara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2015
TAHİR KAYA, "Eğitim yöneticilerinin teknoloji liderliği rollerinin incelenmesi", Hasan Kalyoncu Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Eğitim Yönetimi ve Denetimi Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2013
İHSAN POLAT, "Mesleki ve teknik eğitim kurumlarındaki yöneticilerin liderlik tarzları ve okul etkililiği", Hasan Kalyoncu Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Eğitim Yönetimi ve Denetimi Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2013
ELİF AKBAL, "Ortaöğretim kimya eğitiminde mol konusunun öğretiminde kavramsal değişim metinlerinin başarıya etkisi", Marmara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2009
AHMET YILDIZBAŞ, "Kimya öğretmen adaylarının akademik bilgileri ile ortaöğretim müfredatı bilgi seviyelerinin karşılaştırılması", Marmara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2009
FATİH ULUSOY, "Ortaöğretim kimya eğitiminde kimyasal reaksiyonlar ve enerji (termokimya) konusunun öğretiminde klasik ve deneysel yöntemlerin başarıya etkisinin karşılaştırılması", Marmara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Diğer, Tamamlandı, 2003
NAMIK KEMAL DEMİRKAYNAK, "Ortaöğretim kimya eğitiminde asit-baz konusunun öğretiminde klasik ve deneysel yöntemlerin başarıya etkisinin karşılaştırılması", Marmara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Diğer, Tamamlandı, 2003
TUĞRUL AKKALAY, "ORTAÖĞRETİM KİMYA ÖĞRETMENLERİNİN TEKNOLOJİ KULLANIMININ İNCELENMESİ", , Devam Ediyor,
Esra Budak, "Lise 10. Sınıf Çevre Kimyası Konusunun öğretimde kavramsal Değişim Metinlerinin Öğrenci Başarısı ve Çevresel Tutum Üzerine Etkisinin İncelenmesi", , Devam Ediyor,
Safiye Aybüke TOKSOY, "ORTAÖĞRETİM 9. 10. VE 11. SINIF KİMYA YAZILI SINAV SORULARININ BLOOM TAKSONOMİSİ'NE GÖRE ANALİZİ", , Devam Ediyor,
Sevgi TETİK, "9. SINIF KİMYA DERSİ SIVILAR KONUSUNUN 5E MODELİ VE TGA TEKNİĞİ (TAHMİN- GÖZLEM- AÇIKLAMA) İLE ÖĞRETİMİNİN ÖĞRENCİLERİN BAŞARISINA ETKİSİ", , Devam Ediyor,
Gizem PELVANCI, "Öğretmen Adaylarının Laboratuvar Malzemeleri ve Laboratuvar Güvenliği Yeterliliği", , Devam Ediyor,
İlknur CEYHAN, "KİMYA EĞİTİMİNDE KAVRAM YANILGISI VE GİDERİLME YÖNTEMLERİ: ULUSAL VE ULUSLARARASI LİTERATÜRDEN ÖRNEKLER", , Devam Ediyor,
DOKTORA
FATİH ULUSOY, "Kimya eğitiminde model uygulamalarının ve bilgisayar destekli öğretimin öğrenme ürünlerine etkisi: 12. sınıf kimyasal bağlar örneği", Marmara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2011
Serhad Sadi BARUTCUOĞLU, "ÖĞRENCİLERİN HAL DEĞİŞİMİ KAVRAMINA YÖNELİK ZİHİNSEL MODELLERİ VE ÖĞRENME İLERLEMELERİNİN İNCELENMESİ", , Devam Ediyor,
Serhat Sadi BARUTCUOĞLU, "ÖĞRENCİLERİN HAL DEĞİŞİMİ KAVRAMINA YÖNELİK ZİHİNSEL MODELLERİ VE ÖĞRENME İLERLEMELERİNİN İNCELENMESİ", , Devam Ediyor,
Feyza TATLI, "ENDÜSTRİ VE CANLILARDA ENERJİ ÜNİTESİNİN ÖĞRETİMİNE ENTEGRE EDİLEN FETEMM UYGULAMALARININ FARKLI ÖĞRENME STİLLERİNE VE ZEKA ALANLARINA SAHİP ÖĞRENCİLERİN KAVRAMSAL ANLAMALARI VE BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNE ETKİSİ", , Devam Ediyor,