MUSA ÜCE fotoğraf
Prof.Dr. MUSA ÜCE
Atatürk Eğitim Fakültesi / Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

E-Posta
musauce@marmara.edu.tr
Telefon
(216) 345 90 90 / 1303
Adres
Marmara Üniversitesi - Atatürk Eğitim Fakültesi / Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü / 225
Web Adresi
YAYINLAR & ESERLER
MAKALELER
ULUSLARARASI
SCI, SSCI, AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
1. Sarıçayır Hakan, Üce Musa, Koca Atıf. In Situ Techniques for Monitoring Electrochromism. Journal of Chemical Education. Cilt 87. sf 205-207, 2010. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
2. Özkaya Ali Rıza, Üce Musa, Sarıçayır Hakan, Şahin, Musa. Effectiveness of Conceptual Change Oriented Teaching Strategy to Improve Students Understanding of Electrochemistry Concerning Galvanic Cells. Journal of Chemical Education. Cilt 83. sf 1719-1723, 2006.
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
1. ÜCE MUSA. Constructing models in teaching of chemical bonds Ionic bond covalent bond double and triple bonds hydrogen bond and molecular geometry. Educational Research and Reviews. Cilt 10. sf 491-500, 2015. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
2. ÜCE MUSA. Teachıng the mole concept usıng a conceptual change method at college level. EDUCATION. Cilt 129. sf 683-691, 2009.
3. Özkaya Ali Rıza, Üce Musa, Şahin Musa. Conceptual Understanding of Electrochemistry Galvanic and Electrolytic Cell. University Chemistry Education, This journal is © The Royal Society of Chemistry. Cilt 8. sf 24-29, 2004.
4. Özkaya Ali, Rıza, Üce Musa, Şahin Musa. Prospective Teachers Conceptual Understanding of Electrochemistry Galvanic and Electrolytic Cell. University Chemistry Education, This journal is © The Royal Society of Chemistry. Cilt 3. sf 1-12, 2003.
5. Koca Atıf, Üce Musa, Özkaya Ali Rıza, Şahin Musa. An Effective Way to Determine the Diffusion Coefficient Using Double Potential Step Chronocoulometry An Undergraduate Physical Chemistry Laboratory Experiment. The Chemical Educator. Cilt 12. sf 185-189, 2007.
6. Sarıçayır Hakan, Üce Musa, Şahin Musa. Dynamic Equilibrium Explained Using the Computer. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education. Cilt 2. sf 130-137, 2006.
7. ÜCE MUSA,Ateş İsmail. Problem based Learning Method Secondary Education 10th Grade Chemistry Course Mixtures Topic. Journal of Education and Training Studies. Cilt 4. sf 30-35, 2016. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
ULUSAL
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
1. Üce Musa, Sarıçayır Hakan. Ortaöğretim 12 Sınıf Kimya Dersi Öğretim Programının Uygulanması İle İlgili Kimya Öğretmenlerinin Görüşleri. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimler Dergisi. sf 167-177, 2013.
2. ÜCE MUSA, SARICAYIR HAKAN. Kavramsal Değişim Metinlerinin Madde ve Özellikleri Konusunun Öğretimindeki Başarıya Etkisi. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimler Dergisi. sf 159-172, 2009.
3. Ateş İsmail,ÜCE MUSA. Lise Öğrencilerinin Nanobilim ve Nanoteknoloji Farkındalığı. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt 37. sf 685-710, 2017.
4. Üce Musa, Sarıçayır Hakan. Üniversite 1 Sınıf Genel Kimya Dersinde Asit Baz Konusunun Öğretiminde Kavramsal Değişim Metinleri ve Kavram Haritalarının Kullanılması. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimler Dergisi. Cilt 1. sf 163-170, 2002.
5. ÜCE Musa, Saricayir Hakan, Demirkaynak Namik. Ortaöğretim Kimya Eğitiminde Asitler ve Bazlar Konusunun Öğretiminde Klasik ve Deneysel Yöntemlerin Başarıya ve Kimya Tutumuna Etkisinin Karşılaştırılması. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimler Dergisi. sf 93-104, 2003.
6. ÜCE Musa, ŞAHİN Musa. Kimya Öğretmen Adaylarının Ortaöğretim Kimya Eğitimi Hakkındaki Düşünceleri. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimler Dergisi. Cilt 1. sf 165-174, 2001.
7. Üce Musa, Sarıçayır Hakan, Ulusoy Fatih. Ortaöğretimde Kimyasal Reaksiyonlar Ve Enerji Konusunun Öğretiminde Klasik Ve Deneysel Yöntemlerin Karşılaştırılması. Sakarya Universitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. sf 167-189, 2009.
KİTAPLAR
Henüz içerik girilmemiş.
EDİTÖRLÜKLER
Henüz içerik girilmemiş.
BİLDİRİLER
ULUSLARARASI
1. Bayram. H, Sökmen. N, Üce. Musa, "Effect of logical thinking ability and mathematic pre knowledge on the Turkish Students performance of solving chemistry problems", 17TH IUPAC International Conference on Chemical Education,Beijing, 2002.
2. Üce. Musa, Sarıçayır. H, "The Effects of Conceptual Changing Text and Concep Mapping on First Year University Students Learning of Acid Base Concepts", The First Symposium on learning in 2000s With İnternational Participation,Istanbul, 2002.
3. Kabapınar. F, Üce. Musa, "Science and Chemistry Teachers Level of Awareness Relative to The Issue of Mısconceptıons", The First Symposium on learning in 2000s with İnternational ParticipationIstanbul, 2002.
4. SARIÇAYIR HAKAN,UNAL MEHMET,SERHAT SADI BARUTCUOGLU,ÜCE MUSA, "Modelling of the Effect of Concentration and Temperature on Reaction Time By Means of Artificial Neural Networks", Proceedings of World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications, 2011.
5. Üce. Musa, Özkaya. A R, Şahin. M, "Kimya Eğitimi", IV. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi 2000 ( Paedagogische Hochscule Heidelberg- DeutschlandAnkara, 2000.
6. Özkaya. A R, Üce. Musa, Şahin. M, "Elektrokimyasal Pillerle İlgili Kavram Yanılgılarının Öğretim Sürecinde Gözönünde Bulundurulması", IV. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi 2000 ( Paedagogische Hochscule Heidelberg- Deutschland )Ankara, 2000.
7. Kumbasar Tuğba,Doğan Zeynep,ÜCE MUSA, "9.Sınıf Meb Kimya Ders Kitabındaki Görsel Öğelerin Öğretmen Gözüyle Kullanımı", Uluslararası Katılımlı Yükseköğretimde Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları Kongresiİstanbul, 2017.
8. Tetik Sevgi,ÜCE MUSA, "Ortaöğretim 10. Sınıf Asit-Baz Konusu Üzerine 5e Modeli ve Çoklu Zeka Uygulamalarının Öğrenci Başarısına Etkisi", Uluslararası Katılımlı Yükseköğretimde Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları Kongresiİstanbul, 2017.
9. Kartdere Onur,Onsekizoğlu Ali Sefa,ÜCE MUSA, "Türk ve Müslüman Bilim İnsanlarının Kimya Bilimine Katkıları", Uluslararası Katılımlı Yükseköğretimde Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları Kongresiİstanbul, 2017.
10. Elal Hilal,Tetik Sevgi,ÜCE MUSA, "7. Sınıf Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Dersine Yönelik Tutumları İle Ders Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", Uluslararası Katılımlı Yükseköğretimde Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları Kongresiİstanbul, 2017.
11. Budak Esra,ÜCE MUSA, "9. Sınıf Fiziksel ve Kimyasal Değişim Konusunda Kavramsal Değişim Metinlerinin ve Deney Yönteminin Akademik Başarıya Etkisi", Uluslararası Katılımlı Yükseköğretimde Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları Kongresiİstanbul, 2017.
12. Güney Büşra,ÜCE MUSA, "9. Sınıf Kimya Dersinde Elementlerin Adları ve Sembolleri, Bileşik Yazımı ve Adlandırılması Anlatılmasında Öğretmenlerin Yaşadığı Sıkıntılar", Uluslararası Katılımlı Yükseköğretimde Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları Kongresiİstanbul, 2017.
13. Ceyhan İlknur,ÜCE MUSA, "Kimya Öğretiminde Kavram Yanılgısı: Literatürden Örnekler", Uluslararası Katılımlı Yükseköğretimde Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları Kongresiİstanbul, 2017.
14. Özkaya. A R, Üce. Musa, Sarıçayır. H, Şahin, M, "Conceptual Change Oriented Supplementary Materials to Improve Students Understanding of Electrochemistry Concerning Galvanic Cells", 18th International Conference on Chemical EducationIstanbul, 2004.
15. Özkaya. A R, Üce. Musa, Sarıçayır. H, Şahin, M, "Effectiveness of Conceptual Change Oriented Teaching Strategy to Improve Students Understanding of Electrochemistry Concerning Galvanic Cells", 18th International Conference on Chemical EducationIstanbul, 2004.
ULUSAL
16. ÜCE. MUSA, Şahin. M, "Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Kimya Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Ortaöğretim Kimya Eğitimi Hakkındaki Düşünceleri", Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu Maltepe ÜniversitesiIstanbul, 2001.
17. Üce. Musa, Şahin. M, "Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Kimya Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Kullandıkları Laboratuvarlar Hakkındaki Görüşleri", Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu Maltepe ÜniversitesiIstanbul, 2001.
18. Üce. Musa, Sarıçayır. H, Demirkaynak. N, "Ortaöğretimde Asitler ve Bazlar Konusunun Öğretiminde Deneysel Yöntemin Klasik Yönteme Göre Başarıya Etkisi", XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi KongresiIstanbul, 2004.
19. Üce. Musa, Sarıçayır. H, Ulusoy. F, "Ortaöğretim Kimyasal Reaksiyonlar ve Enerji Termokimya Konusunun Öğretiminde Deneysel Yöntemle Klasik Yöntemin Karşılaştırılası", XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi KongresiIstanbul, 2004.
20. ULUSOY FATIH,ÜCE MUSA,SARIÇAYIR HAKAN, "Kimya Eğitiminde Model Uygulamalarinin ve Bilgisayar Destekli Öğretimin Öğrenme Ürünlerine Etkisi 12 Sınıf Kimyasal Bağlar Örneği", II. Ulusal Kimya Eğitimi Eğitimi Kongresi, Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim FakültesiERZURUM, 2011.
21. ÜCE MUSA, "Genel Kimya Dersinde Kimyasal Bağlar Konusunda Model Kullanma", 21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresiİstanbul, 2012.
22. ÜCE MUSA,SARIÇAYIR HAKAN, "Ortaöğretim 12 Sınıf Kimya Dersi Öğretim Programının Uygulanması İle İlgili Kimya Öğretmenlerinin Görüşleri", 21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresiİstanbul, 2012.
23. ŞAHİN MUSA,SARIÇAYIR HAKAN,ÜCE MUSA, "Kimya Öğretmeninin Yetiştirilmesinde Ana Problemler", III. Ulusal Kimya Eğitimi KongresiTrabzon, 2013.
24. ATEŞ İSMAİL,ÜCE MUSA,SARIÇAYIR HAKAN,ŞAHİN MUSA, "Lise 11 Sınıf Kimya Ders Kitabının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi", III. Ulusal Kimya Eğitimi KongresiTrabzon, 2013.
25. KÜÇÜK BERNA,ÜCE MUSA,SARIÇAYIR HAKAN,ATEŞ İSMAİL, "Lise Kimya Öğretmenlerinin Ölçme Değerlendirme İçin Kullandıkları Sınav Türlerine Ait Sorularının Değerlendirilmesi", III. Ulusal Kimya Eğitimi KongresiTrabzon, 2013.
26. ÖNCÜ MEHMET,İBRAHİM KOCAKAPLAN,ÜCE MUSA,SARIÇAYIR HAKAN, "Lise 11 Sınıf Elektrokimya Öğretiminde Probleme Dayalı Öğretim Yönteminin Uygulanması", III. Ulusal Kimya Eğitimi KongresiTrabzon, 2013.
27. ATEŞ İSMAİL,ÜCE MUSA, "Ortaöğretim Kimya Öğretim Programlarinda Ve Kimya Ders Kitaplarinda Nanobilim ve Nanoteknolojinin Yeri Büyük Fikirlerle Küçük Düşünmek", XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Çukurova Üniversitesi, Eğitim FakültesiAdana, 2014.
28. BEKTAŞ ŞAHİN,GÜLŞAH KARAKIRIK,ÜCE MUSA, "Teknik ve Eml Kimya Teknolojisi Öğretmenlerinin Kullandıkları Yazılı Sınav Sorularının İncelenmesi", XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Çukurova Üniversitesi, Eğitim FakültesiAdana, 2014.
29. DÖNMEZ ERDEM,BERFİN HURAİBAT,KARA KEZBAN,YILMAZ ÖZGE,KAPLAN PINAR,ERKAN SİNEM,ÜCE MUSA, "Ortaöğretim 9 Sınıf Kimya Ders Kitabının Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerine Göre İncelenmesi", IV. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi, Balıkesir ÜniversitesiBalıkesir - Ayvalık, 2015.
30. DÖNMEZ ERDEM,BUDAK ESRA,ESRA KURU,SAFİYE AYBÜKE TOKSOY,SEVGİ TETİK,ÜCE MUSA, "Ortaöğretim 10 Sınıf Kimya Ders Kitabının Öğretmen ve Öğrenci Bakış Açısıyla Ananlizi", IV. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi, Balıkesir ÜniversitesiBalıkesir - Ayvalık, 2015.
31. ATEŞ İSMAİL,ÜCE MUSA, "Lise Öğrencilerinin Nanobilim ve Nanoteknoloji Eğitimi ile İlgili Görüşleri ve Farkındalıkları", IV. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi, Balıkesir ÜniversitesiBalıkesir - Ayvalık, 2015.
32. TETİK SEVGİ,ÜCE MUSA, "9 Sınıf Kimya Dersi Sıvılar Konusunun 5E ve TGA Tekniği ile Öğretiminin Öğrencilerin Başarısına Etkisi", 12.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi KongresiTRABZON, 2016.
33. TOKSOY SAFİYE AYBÜKE,ÜCE MUSA, "Ortaöğretim 9 10 Ve 11 Sınıf Kimya Öğretmenlerinin Soru Sorma Becerilerinin Bloom Taksonomisine Göre İncelenmesi", 12.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi KongresiTRABZON, 2016.
34. BUDAK ESRA,ÜCE MUSA, "Çevre Kimyasının Öğretiminde Uygulanan Yöntemin Öğrenci Başarısı ve Çevresel Tutum Üzerine Etkisinin İncelenmesi", 12.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi KongresiTRABZON, 2016.
35. ÜCE MUSA,ATEŞ İSMAİL, "Probleme Dayalı Öğrenme Yöntemi Ortaöğretim 10 Sınıf Kimya Dersi Karışımlar Konusu", 12.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi KongresiTRABZON, 2016.
36. Üce. Musa, Şahin. M, Özkaya. A R, "Taç Eterli Serbest Ftalosiyanin ve Molibdil IV Ftalosiyanin Komplekslerinin Polarografik İncelenmesi", XIII. Ulusal Kimya Kongresi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat FakültesiSamsun, 1999.
37. Şahin. M, Savcı. H, Üce. Musa, Koca, A, "Türkiye de Kimya Öğretmenliği Eğitimin Tarihsel Gelişimi ve Bugünkü Durumu", XIII. Ulusal Kimya Kongresi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat FakültesiSamsun, 1999.
38. Üce. Musa, Şahin. M, Özkaya. A R, "Taç Eterli Serbest ve Bakır Ftalosiyanin Komplekslerinin Polarografik İncelenmesi", 12. Ulusal Kimya Kongresi, Trakya Üniversitesi Fen Edebiyat FakültesiEdirne, 1998.
39. Şahin. M, Özkaya. A R, Üce. Musa, Koca, A, "Öğretmen Adaylarının Bazı Kimya Kavramlarına Yaklaşımı", XII. Ulusal Kimya Kongresi, Trakya Üniversitesi Fen Edebiyat FakültesiEdirne, 1998.
40. SARIÇAYIR HAKAN,ÜCE MUSA,şahin musa, "Ülkemizde Kimya Eğitimi Alanında Yapılan Bazı Çalışmaların Değerlendirilmesi ve Yapılabilecek Öneriler", II. Lisansüstü Eğitim SempozyumuIstanbul, 2005.
41. Sarıçayır. H, Üce. Musa, Şahin. M, "Kimyasal Tepkimelerde Fiziksel özellik Değerlik ve Sembollerin Gösterimindeki Yanlışlıklar", XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi KongresiIstanbul, 2004.
42. Kalkan. H, Şahin. M,, Savcı. H,, Üce, Musa, Genç, V, "Fen Bilgisi Öğretimi", II. Ulusal Eğitim Sempozyumu, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitimi FakültesiIstanbul, 1996.
43. ÜCE MUSA, "Mol Konusunun Öğretiminde Kavramsal Değişim Metinlerinin Kullanılması", VII. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim FakültesiAnkara, 2006.
44. SARIÇAYIR HAKAN,ÜCE MUSA,ŞAHİN MUSA, "Kimya Eğitiminin Önemi", I. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresiİstanbul, 2007.
45. ÜCE MUSA,SARIÇAYIR HAKAN,ŞAHİN MUSA, "Lise ve Üniversite Eğitiminde Kullanılan Bazı Kimya Kitapların Değerlendirilmesi ve Yapılabilecek Öneriler", I. Ulusal Kimya Eğitimi KongresiIstanbul, 2007.
46. ÜCE MUSA,ELIF AKBAL,SARIÇAYIR HAKAN, "Ortaöğretim Kimya Eğitiminde Mol Konusunun Öğretiminde Kavramsal Değişim Metinlerinin Başarıya Etkisi", VIII. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim FakültesiBOLU, 2008.
47. AY SELEHATTIN,ÜCE MUSA,SARIÇAYIR HAKAN,COMEK ARIF, "Isı Sıcaklık Entalpi ve Kimyasal Reaksiyonlarda Enerji Konularında Lise Seviyesindeki Öğrencilerde Görülen Kavram Yanılgıları", IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim FakültesiIZMIR, 2010.
48. FATIH ULUSOY,ÜCE MUSA,SARIÇAYIR HAKAN, "Kimyasal Bağlar Konusunun Öğretilmesinde Bilgisayar Destekli Öğretim ile Model Kullanarak Öğretimin Öğrenci Başarisina Etkisi", IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim FakültesiIZMIR, 2010.
49. AHMET YILDIZBAS,ÜCE MUSA,SARIÇAYIR HAKAN, "Kimya Öğretmen Adaylarının Akademik Bilgileri ile Ortaöğretim Müfredatı Bilgi Seviyelerinin Karşılaştırılmas", X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim FakültesIZMIR, 2010.
50. ÜCE MUSA,SARIÇAYIR HAKAN,SELEHATTIN AY,FATIH ULUSOY, "Ortaöğretim 10 Sınıf Kimya Dersi Öğretim Programının Uygulaması ile İlgili Kimya Öğretmenlerinin Görüşleri ve Farkındalıkları", II. Ulusal Kimya Eğitimi Eğitimi Kongresi, Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim FakültesiERZURUM, 2011.
YAYINLANMAMIŞ BİLDİRİLER
Henüz içerik girilmemiş.
ATIFLAR
2017
YAYINLAR
MAKALE
6 Puan
2017
YAYINLAR
MAKALE
6 Puan
2017
YAYINLAR
MAKALE
6 Puan
2017
YAYINLAR
MAKALE
6 Puan
2017
YAYINLAR
MAKALE
12 Puan
2017
YAYINLAR
MAKALE
6 Puan
2017
YAYINLAR
MAKALE
6 Puan
2017
YAYINLAR
MAKALE
12 Puan