Öğr.Gör.Dr. MURAT TAN
Rektörlük / Türk Dili Bölümü

E-Posta
Onay Verilmemiş
Telefon
Onay Verilmemiş
Adres
Marmara Üniversitesi - Rektörlük / Türk Dili Bölümü / Oda No (Belirtilmemiş)
Web Adresi
Belirtilmemiş
YAYINLAR & ESERLER
MAKALELER
ULUSLARARASI
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
1. TAN MURAT. Ahmet Haşim de Ötelere Kaçışın Başlangıç Yeri Olarak “Zulmet” Şiiri. International Journal of Languages’ Education and Teaching. Cilt 5. sf 499-510, 2017.
2. TAN MURAT. Tuğrul Tanyol’un Perspektifinden Şiirde Gelenek. İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİARAŞTIRMALARI DERGİSİ. Cilt 6. sf 99-113, 2017. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
3. TAN MURAT. II MEŞRUTİYET ROMANINDA SULTAN II ABDÜLHAMİD EKARŞI VERİLEN İKTİDAR MÜCADELESİ. Turkish StudiesInternational Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic. 2016.
ULUSAL
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
1. TAN MURAT. Necip Fazıl ın Hikâyelerinde Kaçınılmaz Son Ölüm. R u m e l i D E J o u r n a l o f L a n g u a g e a n d L i t e r a t u r e S t u d i e s. 2016.
2. TAN MURAT. Ölüm Hükmü ve Olur Asra Bedel’de Toplumsal Belleğin Trajedisi. Dil ve Edebiyat Araştırmaları. sf 45-58, 2017.
KİTAPLAR
ULUSAL
ARAŞTIRMA (TEZ HARİÇ) KİTABI
KİTAP BÖLÜMÜ
1. TAN MURAT, Cengiz Aytmatov: Tematik İncelemeler, 2010.
EDİTÖRLÜKLER
ULUSLARARASI
KİTAP
1. TAN MURAT Karabasan
BİLDİRİLER
ULUSLARARASI
1. TAN MURAT, "Mamuretü’l-Aziz’de Bir Edip: Muhittin Mekki", ULUSLARARASI HARPUT’A DEĞER KATAN ŞAHSİYETLER SEMPOZYUMU, 2016.
2. TAN MURAT, "Başlangıcından Cumhuriyete Kadarki RomanımızdaYanlış Batılılaşan Tipin Kılık Kıyafeti Üzerinde BazıDikkatler", ULUSLARARASI EDEBİYAT VE TOPLUM SEMPOZYUMU, 2016.
3. TAN MURAT, "Tuğrul Tanyol’un Perspektifinden Şiirde Gelenek", I. Uluslararası Dil ve Edebiyatta Modernleşme ve Gelenek Sempozyumu, Karabük, 2017. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
YAYINLANMAMIŞ BİLDİRİLER
ULUSLARARASI
1. TAN MURAT, "Türk Tiyatrosunda Yıldırım Bayezid", ULUSLARARASIYILDIRIM BAYEZİD SEMPOZYUMU
ULUSAL
2. TAN MURAT, "Hangi Mehmet Akif?", Mehmet Akif Ersoy Paneli
ATIFLAR
2016
EĞİTİM ÖĞRETİM FAALİYETİ
TEZ
24 Puan