Prof.Dr. MÜNEVVER UFUK HASDEMİR GÖKBOĞA
Tıp Fakültesi / Temel Tıp Bilimleri Bölümü

E-Posta
ufukhasdemir@marmara.edu.tr
Telefon
Onay Verilmemiş
Adres
Marmara Üniversitesi - Tıp Fakültesi / Temel Tıp Bilimleri Bölümü / Oda No (Belirtilmemiş)
Web Adresi
Belirtilmemiş
YÖNETİLEN TEZLER
YÜKSEK LİSANS
PELİN TAŞKIN, "Gram negatif bakterilerde plazmid aracılı kinolon direnci varlığının araştırılması", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2015
BURÇİN KARAÇANLI, "Streptococcus pneumoniae'nin makrolid direncinde mef denetimindeki aktif ilaç pompasının rolü", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2010
DOKTORA
DENİZ GÜNEŞER, "Klinik örneklerden izole edilen çoklu ilaç dirençli acinetobacter baumannii kökenlerinde karbapenem direnç mekanizmalarının araştırılması", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2016