MÜJGAN TEZ fotoğraf
Prof.Dr. MÜJGAN TEZ
Fen - Edebiyat Fakültesi / Matematik Bölümü

E-Posta
mtez@marmara.edu.tr
Telefon
(216) 345 11 86 / 1217
Adres
Marmara Üniversitesi - Fen - Edebiyat Fakültesi / Matematik Bölümü / C006
Web Adresi
EĞİTİM BİLGİLERİ
EĞİTİM BİLGİLERİ
DOKTORA
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ / FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / MATEMATİK BÖLÜMÜ / UYGULAMALI MATEMATİK ANABİLİM DALI / 1982 - 1985
YÜKSEK LİSANS
ANKARA ÜNİVERSİTESİ / FEN FAKÜLTESİ / MATEMATİK BÖLÜMÜ / UYGULAMALI MATEMATİK ANABİLİM DALI / 1980 - 1982
LİSANS
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ / FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / 1976 - 1980
YAPTIĞI TEZLER
DOKTORA
''Lineer olmayan modellerde güven bölgelerinin incelenmesi ve Mitscherlich modeli'' / 1982 - 1985 / Danışman: FİKRİ AKDENİZ
YÜKSEK LİSANS
''Lineer Olmayan Modellerde Parametre Kestirimi'' / 1980 - 1982 / Danışman: FİKRİ AKDENİZ
YABANCI DİLLER
İNGİLİZCE
Diğer Belge / 1987 / 71