Prof.Dr. MUHAMMET GÜR
Fen - Edebiyat Fakültesi / Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

E-Posta
Onay Verilmemiş
Telefon
Onay Verilmemiş
Adres
Marmara Üniversitesi - Fen - Edebiyat Fakültesi / Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü / 2163451186
Web Adresi
Belirtilmemiş
YÖNETİLEN TEZLER
YÜKSEK LİSANS
SAMET HEKİMOĞLU, "Süleyman Nazif'in (1869-1927) bütün yazıları (Başlangıçtan 1909'a kadar) metin-inceleme-indeks", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2019
TUBA KIRAÇ, "İkinci yeni şiirinde kent algısı", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2019
KADİR BAYCAN, "SÜLEYMAN NAZİF'İN BÜTÜN ESERLERİ (1 Ağustos 1909 – 31 Aralık 1909) (Metin – İnceleme – İndeks)", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Devam Ediyor, 2019
NADEEM JAVED, "Selanikli Tevfik'in (1860-1910) Hindistan Seyahatnamesi, (Metin-İnceleme-İndeks)", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Devam Ediyor, 2019
CHAO CHUN LU, "Eileen Chang ve Oğuz Atay'ın hikayeleri üzerinde Jungcu ve varoluşsal psikoloji açısından karşılaştırmalı bir inceleme", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Devam Ediyor, 2019
EGECAN KARAN, "Orhan Pamuk'un Romanlarında Aile", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Devam Ediyor, 2019
MERT KIZILASLAN, "Süleyman Nazif'in bütün eserleri (Ocak 1909 - Temmuz 1909) (Metin-inceleme-indeks)", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2018
ARZU ORUJOVA, "Hüseynbala Mirelemov'un Karabağ temalı eserlerinin incelenmesi", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2017
XXX AYİXİANGULİ YİMİER, "Uygur yazar Tursun Yunus'un tiyatro eserlerinin incelenmesi", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2017
CİHAT TAŞCI, "Süleyman Nazif'in Hadisat gazetesindeki yazıları; 1 Nisan 1335 - 23 Haziran 1335/1919, inceleme - metin - dizin", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2015
ABDULSATTAR ELHAJHAMED, "Ali Kemal'in (1869-1922) eserlerinde Suriye", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2014
YÜCEL ÖZTÜRK, "Süleyman Nazif'in Hadisat gazetesindeki yazıları, 21 Teşrinievvel 1334-31 Mart 1335 / 1918-1919; inceleme-metin-dizin", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2014
ERGÜN TANLAK, "Ahmet Râsim'in resimli ve haritalı Osmanlı Tarihi Cilt IV: Metin tahlili-kelime indeksi", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2013
ZELİHA YILDIRIM, "Ahmet Rasim'in Resimli ve haritalı Osmanlı Tarihi C.3, Metin-Tahlil- Indeks", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2010
BEKİR TOP, "Ali Nusret'in dil, tarih ve eğitimle ilgili görüşleri- Eserleri (metin)", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2010
MURAT TAN, "Osmanlı tarihi (Ahmet Rasim) C.1 metin-tahlil-indeks", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2008
İSA AKPINAR, "Ziya Paşa'nın şiirlerinde insan hürriyeti", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2008
HÜSEYİN BÜLENT OSKAY, "İstibdâddan hâkimiyet-i millîyyeye terakkiyât-ı ilmîyye ve medenîyye yazar: Ahmet Rasim", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2007
METEHAN YILDIZ, "Ahmet Rasim'in eserleri (nâkâm,numune-i hayal,cidd ü mizah,gülüp ağladıklarım) metin-tahlil-index", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Diğer, Tamamlandı, 2006
SERKAN KAYA, "Ahmet Rasim'in hikayeleri metin-tahlil-indeks (Mehalik-i hayat, Meyl-i Dil, Afife ve diğerleri)", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2005
BANU KIRAN, "Ahmet Hamdi Tanpınar'ın eserlerinde mitoloji", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2004
TAYFUN DOĞRU, "Ahmet Rasim'ın hikayeleri (Endişe-i Hayat Gam-ı Hicran, İki Günahsız Sevda, İlk Sevgi) metin-tahlil-indeks", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2003
SIDIKA İSTER, "Ahmed Rasim matbuat hatıralarından muharrir, şair, edib (metin-tahlil-indeks)", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2001
ENGİN KIRCA, "Ahmed Rasim Ömr-i Edebi (c.I-II)", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Diğer, Tamamlandı, 1998
AHMET DURAN TEKER, "Ahmed Rasim: İki Hatırat-Üç Şahsiyet", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Diğer, Tamamlandı, 1997
ÖZLEM TEZCAN (DERTSİZ), "Ahmed Rasim: Mektep Arkadaşım ve Eşkali Zaman", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Diğer, Tamamlandı, 1995
DOKTORA
MEHMET ALİ GÜNDOĞDU, "İttihâd-ı İslam ideolojisinin Türk edebiyatına yansıması (1839-1908)", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2016
HAKAN DEĞİRMENCİ, "Başlangıçtan günümüze Türk romanında İstanbul'un Fethi", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2014
MURAT TAN, "Edebî eserlerde iktidar mücadelesi: 1896-1923", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2014
MAHMUT BIYIK, "Türk romanında Rumeli, 1888-2008", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2013
AYŞE BALKAN, "Refik Halid Karay'ın eserlerinde sosyal tenkit", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2010
REYHAN ELMAS KELEŞ, "Sermet Muhtar Alus'un eserlerinde sosyal meseleler", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2009
MEHDI ISMAYILOV, "Azerbaycanlı şair Mehemmed Hâdi'nin hayatı, sanatı ve eserleri", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2008
SİNAN ÇİTÇİ, "Yeni Türk şiirinde ideal tipler", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2007